kategorije pretrage

NEVAŽEĆA OKRUŽNICA ZAMIJENJENA SA OKRUŽNICOM


I/8, broj: 2223-1/2010

Zagreb, 05/07/2010


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA SVIMA

PREDMET: Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine

Poštovani,

u Narodnim Novinama br. 82/2010 od 02.7.2010. godine objavljen je novi Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine.

Pravilnik je stupio na snagu danom objave u Narodnim Novinama, odnosno 02.7.2010. godine.
Prema odredbama Pravilnika, izmijenjen je način ostvarivanja prava na oslobođenje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta.

Sada stranke više nisu dužne zatražiti izdavanje rješenja o ostvarivanju prava na oslobođenje plaćanja naknade od Ministarstva mora, turizma i infrastrukture, već to pravo ostvaruju predočenjem dokumentacije u stanici za tehnički pregled vozila.

Postupak u STP je slijedeći:
Stranka je dužna predočiti rješenje o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja, izdano od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ili drugog nadležnog tijela. Iz rješenja se mora nedvojbeno utvrditi da se radi o tjelesnom oštećenju od najmanje 80 % ili najmanje 60 % kada tjelesno oštećenje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta.

Ukoliko stranka ima prije izdano rješenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, to rješenje je i dalje važeće, za vozilo koje je navedeno u rješenju.

Posebno upozoravamo da u rješenjima mora biti izričito navedeno da se radi o stupnju tjelesnog oštećenja, a ne o nesposobnosti za rad.

Ukoliko se iz rješenja ne može nedvojbeno utvrditi da se radi o tjelesnom oštećenju koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta, stranka je dužna predočiti:
- Nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka HZMO ili
- Nalaz i mišljenje drugostupanjskog liječničkog povjerenstva

Ukoliko su ispunjeni gore navedeni uvjeti, stranka ima pravo na oslobođenje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta. Kao i do sad, to pravo je moguće iskoristiti za jedno vozilo u vlasništvu, odnosno ako se koristi temeljem ugovora o leasingu, u jednoj kalendarskoj godini.

Postupak izdavanja naljepnice i evidentiranja predmeta u informatičkom programu ostaje nepromijenjen, osim što obavijest o skinutim naljepnicama više nije potrebno ispisivati i dostavljati u Ministarstvo.

Kao podatak o broju rješenja, u računalo je potrebno upisati broj dokumenta na osnovu kojeg je odobreno oslobođenje plaćanja naknade za uporabu javnih cesta. Kopiju dokumenta temeljem kojeg je priznato pravo na oslobođenje plaćanja potrebno je odložiti uz predmet. Potrebne izmjene u informatičkom programu bit će aktivirane u utorak, 06.7.2010.g.

S poštovanjem,

Predsjednica Uprave
Ida Laić, dipl.oec.

NEVAŽEĆA OKRUŽNICA ZAMIJENJENA SA OKRUŽNICOM


Kontakti