kategorije pretrage

I/8, broj: 2519-1/2010

Zagreb, 22/07/2010


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila – novine bitne za rad stanica za tehnički pregled vozila

Poštovani,

Obavještavamo vas da je u Narodnim novinama broj: 89 od 19.07.2010. godine objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila, koji stupa na snagu 27.07.2010. godine.
Ovim pravilnikom propisano je nekoliko novina bitnih za svakodnevni rad stanica za tehnički pregled vozila:

Članak 1.
U Pravilniku o registraciji i označavanju vozila (NN, broj 151/08) u članku 3. stavku 1. Propisani su uvjeti za registraciju vozila. Ovim izmjenama Pravilnika propisuje se i dodatni uvjet za registraciju vozila; potvrda o osobnom identifikacijskom broju ili drugoj identifikacijskoj ispravi koja sadrži podatak o identifikacijskom broju.

U postupku registracije to znači, da će nadležno tijelo registrirati vozilo ukoliko se predoči:

  1. dokaz o vlasništvu vozila,
  2. dokaz o plaćenim propisanim obvezama,
  3. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila,
  4. osobnu iskaznicu, i
  5. Potvrda o osobnom identifikacijskom broju ili druga javna isprava koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju.

 

Članak 2.
Ovim člankom dopunjuje se članak 9. Pravilnika o registraciji i označavanju vozila, novim stavkom (stavkom 4.) i propisuje da ako je vlasnik vozila obrt, u prometnu dozvolu i knjižicu vozila upisuje se OIB vlasnika obrta i matični broj obrta.

Ovim je riješeno dugogodišnje pitanje kako registrirati vozilo u vlasništvu obrta. To znači, da se u prometne dokumente upisuje naziv obrta, broj obrta i obavezno OIB vlasnika obrta. Ukoliko je više osoba navedeno kao vlasnici obrta, upisuje se OIB jednog od vlasnika, uz pismeno odobrenje ostalih vlasnika.

Članak 3.
Ovim člankom dodaje se novi članak u Pravilnik o registraciji i označavanju vozila, članak 19a., kojim proširuje broj obveznih podataka koje mora sadržavati evidencija o vozilima. Tako propisuje za vozila čiji su vlasnici hrvatski državljani, obrti i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost sukladno propisima, a koja su stečena uz naknadu, mora sadržavati i podatak o nabavnoj vrijednosti vozila ako se vozilo prvi put registrira u Republici Hrvatskoj ili ako se vozilo koje je već bilo registrirano u Republici Hrvatskoj registrira na novog vlasnika. Nabavna vrijednost vozila upisuje se u informacijski sustav na temelju jedinstvene carinske deklaracije, odnosno računa izdanog u Republici Hrvatskoj.

Navedeni članak predstavlja potpunu novost u postupku registracije. To znači da je, kada se vozilo prvi put registrira u Republici Hrvatskoj ili ako se vozilo koje je već bilo registrirano u Republici Hrvatskoj registrira na novog vlasnika, obvezan upis podatka o nabavnoj vrijednosti vozila. Dakle, podatak se ne upisuje prilikom produženja valjanosti prometne dozvole. Iznos se upisuje u za to predviđeno polje u aplikaciji CVH.STP, u punom iznosu, bez zaokruživanja ili skraćivanja iznosa, u kunama i lipama. Podatak o nabavnoj vrijednosti vozila upisuje se na temelju Jedinstvene Carinske Deklaracije (cijena vozila + carina + PDV), a što je iskazano u polju 47. Obračuna davanja pod "Ukupna svota", odnosno računa izdanog u Republici Hrvatskoj (cijena vozila + PDV).
Ukoliko se radi o drugom načinu stjecanja (npr. kupoprodajnim ugovorom, darovnim ugovorom, rješenjem o nasljeđivanju itd.., ovjerenim od strane porezne uprave) podatak se ne upisuje. U informatičkom programu potrebno je, uz upis podatka o vrijednosti vozila, upisati i izvor podataka o vrijednosti vozila, izborom s ponuđene liste.
Podatak o vrijednosti ispisat će se i u registracijski list, u polje napomena.

Članak 4.
Isto kao i u članku 3., samo je pojašnjen postupak za lake prikolice.

Članak 5.
Ovim člankom dopunjuje se članak 40. stavak 2. Pravilnika o registraciji i označavanju vozila sa mogućnošću da kupac vozila (''novi vlasnik'') može odjaviti vozilo i u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema svom mjestu prebivališta odnosno sjedišta.

U postupku registracije vozila nema nekih bitnih novosti, ali je izuzetno bitno da se može dati točna informacija strankama gdje odjaviti vozilo. Više nije neophodno stranke upućivati u policijsku upravu odnosno postaju gdje je vozilo registrirano, nego se to može napraviti i u mjestu prebivališta odnosno sjedišta kupca (npr. vozilo je iz Splita prodano novom vlasniku koji ima prebivalište u Osijeku. Odjavu vozila je moguće napraviti i u PU Osijek).

Članak 6.
Ovaj članak donosi jednu veliku novost u članak 43. Pravilnika o registraciji i označavanju vozila. Propisuje način evidentiranja promjene prebivališta odnosno sjedišta vlasnika unutar nadležnosti tijela koje vozilo vodi u evidenciji. Promjena prebivališta odnosno sjedišta vlasnika vozila evidentira se u prometnoj dozvoli u prostor za napomenu.

To znači, da u postupku registracije vozila, odnosno produljenja valjanosti prometne dozvole više nije potrebno mijenjati prometne dokumente ukoliko je došlo do promjene adrese prebivališta odnosno sjedišta u nadležnosti iste policijske uprave odnosno postaje. Dovoljno je istu promjenu evidentirati u napomenu prometne dozvole i registracijske obrasce koji se redovnim putem dostavljaju u policijsku upravu odnosno postaju.
Npr. ukoliko stranka promijeni adresu unutar nadležnosti Policijske postaje Velika Gorica, nije potrebno mijenjati prometne dokumente, dovoljno je novu adresu evidentirati u prometnu dozvolu u prostor za napomenu (nije potrebno evidentirati u knjižicu vozila). Nakon evidentiranja nove adrese u prometnu dozvolu, nije potrebno stranku upućivati u nadležnu policijsku upravu, odnosno postaju nego se registracijski obrazac dostavlja redovnim putem.

Članak 7.
Navedeni članak također donosi bitnu novost u evidenciji vozila. Umjesto MB pravne osobe upisuje se OIB pravne osobe.
Umjesto podatka ''Godina proizvodnje'' upisuje se podatak ''U prometu od''. To znači da za nova vozila upisuje se godina prve registracije u Republici Hrvatskoj, a za uvezena rabljena vozila upisuje se godina prve registracije u inozemstvu.
Važno: Članak 7. stupa na snagu 01.09.2010. godine i o čemu ćemo vas i dodatno obavijestiti.

Sve potrebne izmjene informatičkog programa biti će aktivirane s 27.07.2010. godine.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446.

S poštovanjem,

Predsjednica Uprave
Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti