kategorije pretrage

III/8, broj: 3844-1/2010

Zagreb, 26/10/2010


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA

PREDMET: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila – novi obrasci prometne dozvole i knjižice vozila - uputa

Poštovani,

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila (NN, 89/10 od 27.07.2010.godine, i 104/10 od 01.09.2010. godine) propisane su izmjene obrazaca prometne dozvole i knjižice vozila koje stupaju na snagu 01.11.2010. godine.

U obrascu prometne dozvole riječi "Godina proizvodnje" zamjenjuju se riječima "U prometu od", ispod riječi "Prezime" dodaju se slova "OIB", slova "MB" zamjenjuju se slovima "OIB".

U obrascu knjižice vozila riječi "Godina proizvodnje" zamjenjuju se riječima "U prometu od", a slova "MB" zamjenjuju se slovima "OIB".

Postupak u STP

U polje "U prometu od": za uvezena rabljena vozila upisuje se godina prve registracije bez obzira na državu u kojoj je prva registracija obavljena, a u polje "Datum prve registracije" upisuje se datum prve registracije isključivo u RH.

Primjeri:

Novo vozilo dana 15.11.2010. godine pristupi na prvi tehnički pregled / registraciju/ čija je godina proizvodnje 2009. U program CVH.STP upisuje se; "Godina proizvodnje" 2009., podatak "U prometu od" 2010., a "Datum prve registracije" 15.11.2010.

Rabljeno vozilo uvezeno iz inozemstva, godina proizvodnje 2006., prva registracija u inozemstvu 15.09.2007., a na prvi tehnički pregled /registraciju/ u Republici Hrvatskoj pristupi 15.11.2010. godine. Kao podatak "Godina proizvodnje" upisuje se 2006., "U prometu od" 2007., a "Datum prve registracije" 15.11.2010.

Podatak "Godina proizvodnje" upisuje se u informatički program CVH.STP i evidentira u registracijskom listu (ali ne i u prometnu dozvolu i knjižicu vozila), te je potrebno obratiti pozornost kod definiranja statusa NOVOG vozila. Podsjećamo na uputu MUP-a broj: 511-01-42-58189/4-96 od 28.03.1996. godine prema kojoj je novo motorno vozilo ono vozilo koje zadovoljava sva tri slijedeća zahtjeva: nije bilo u uporabi, nije bilo registrirano i nije starije od godinu dana.

Usklađivanje prometnih dozvola i knjižica vozila za već registrirana vozila obavlja se kod prvog tehničkog pregleda nakon popunjenosti prometne dozvole, odnosno kod promjene dokumenata iz nekog drugog razloga (promjena vlasništva, registarske oznake, itd.). U tom postupku obvezna je promjena oba dokumenta; prometne dozvole i knjižice vozila. Kao podatak "U prometu od" uvijek se, iz prethodne prometne dozvole, prepisuje podatak "Godina proizvodnje".

Za pravne osobe obvezno se upisuje podatak "OIB". Za obrte i nadalje treba upisivati OIB vlasnika obrta i MB obrta kao što je i opisano u važećim uputama CVH.

Sve potrebne izmjene informatičkog programa biti će aktivirane s 02.11.2010. godine.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446.

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNICA UPRAVE
Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti