III/8, broj: 4101-1/2010

Zagreb, 15/11/2010


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA

STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA

SVIMA

PREDMET: Registracija vozila – evidencija vlasnika vozila

Poštovani,

dopisom Ministarstva unutarnjih poslova, Odjela za upravne poslove, broj: 511-01-202-59566/4-2010. od 09.11.2010. godine, propisan je način registracije vozila u slučaju kada se kao vlasnik vozila pojavljuje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dalje: OPG).

Za registraciju vozila na OPG, potrebno je priložiti:

1. Potvrdu o dodjeli matičnog broja poljoprivrednika
2. Rješenje o upisu OPG-a u upisnik poljoprivrednih gospodarstava

U prometnu dozvolu i knjižicu vozila upisuje se OIB nositelja OPG-a i matični broj poljoprivrednika (MB počinje s brojem 5) iz Potvrde o dodjeli matičnog broja poljoprivrednika i puni naziv OPG-a iz Rješenja o upisu OPG-a u upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

U programu CVH.STP u postupku upisa podataka o vlasniku vozila potrebno je odabrati oblik vlasništva ''pravna osoba'', označiti polje ''OBRT ili OPG'' te unijeti tražene podatke kao što je prethodno navedeno.

Zbog uočenih propusta u postupku upisa podataka za pravne osobe, još jednom podsjećamo na uputu CVH III/8 broj: 1564-1/2010 od 19.05.2010. godine.

U postupku unosa podataka o vlasniku vozila - za pravne osobe, uz OIB pravne osobe obvezan je upis i MB broja pravne osobe.

Za jedinicu u sastavu pravne osobe, obvezno se upisuje i četveroznamenkasti broj koji je dodatak matičnom broju pravne osobe a odnosi se na poslovnicu, odnosno zasebnu jedinicu u sastavu iste pravne osobe (npr. HEP, INA, leasing društva, i drugi koji imaju poslovnice na različitim adresama, a uz MB i OIB vezani su isključivo podaci o glavnom sjedištu pravne osobe). Upisom broja poslovnice zadržava se dosadašnja struktura evidencije vlasnika s pripadajućim adresama kao i pripadnost određenom registarskom području.

Ukoliko nema broja poslovnice, odnosno vozilo se registrira na sjedište pravne osobe, isto polje se ostavlja prazno.

Kod upisa naziva pravne osobe nije dozvoljeno korištenje znakova navoda ili nekih drugih specijalnih znakova (npr. ''INA'', >>INA<<, itd.) nego se upisuje samo naziv pravne osobe.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA UPRAVE
Ida Laić, dipl.oec.

KONTAKTI