kategorije pretrage

III/8, broj: 794-1/2010

Zagreb, 11/03/2010


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uređajima i opremi za pogon motornih vozila plinom – novine bitne za rad stanica za tehnički pregled vozila

Poštovani,

u NN broj 22 od 17.02.2010. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uređajima i opremi za pogon motornih vozila plinom, koji donosi nekoliko novina bitnih za svakodnevni rad stanica za tehnički pregled vozila.

U članku 1. citiranog Pravilnika propisano je da ugrađeni spremnik plina mora imati trajno upisane podatke sukladno odredbama Pravilnika ECE R 67 odnosno ECE R 110, odnosno, mora biti homologiran, a u članku 2. propisana je obveza da i spremnici proizvedeni u Republici Hrvatskoj moraju biti odobreni i označeni sukladno spomenutim Pravilnicima.

Isto tako, spremnik plina koji je odobren i označen sukladno odredbama Pravilnika ECE R 67 odnosno ECE R 110, može se ugraditi u vozilo bez prethodnog ispitivanja tlakom. To znači, da na tehničkom pregledu, ali i prilikom ispitivanja vozila (atesta), za novougrađene spremnike, nije potrebno zahtijevati ovjeru tlačne probe spremnika, ali za spremnik mora biti izdan Certifikat spremnika plina koji se dobije nakon provedenog postupka ugradnje, odnosno zamjene spremnika plina.

Postupak ispitivanja (atesta) ugrađenih uređaja i opreme za pogon vozila plinom, odnosno ispitivanje zbog zamjene spremnika plina, kao i do sada obavljaju STP ovlaštene za ispitivanje vozila. Na spremniku plina više se ne mora nalaziti datum posljednje tlačne probe kao ni žig inspekcije nadležne za tlačne probe.

Ono što posebno treba istaknuti je novina propisana u članku 3. stavku 4. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uređajima i opremi za pogon motornih vozila plinom, kojim je propisano da spremnik plina za UNP i metan smije biti u uporabi najdulje 10 godina računajući od datuma proizvodnje utisnutog na identifikacijskoj pločici (do sada je to bilo 20 godina).

Do sada ugrađeni spremnici za plin koji imaju valjanu ovjeru tlačne probe, a stariji od 10 godina, mogu se koristiti do isteka ovjere, uz napomenu da nije više moguće raditi tlačne probe već je spremnike potrebno zamijeniti novijima (homologiranim).

Kao primjer navodimo slijedeće: spremnik plina proizveden 1998. godine ima ovjeren Certifikat do 2013. godine, može se koristiti do navedene godine nakon čega se mora zamijeniti novim spremnikom (homologiranim).

Za spremnike plina koji su ugrađeni u vozilo, a nisu stariji od 10 godina, i ističe im ovjera (prema prethodnim pravilnicima ovjera je vrijedila 5 godina), potrebno je izvršiti ovjeru Certifikata do isteka desete godine od dana proizvodnje, na način da se u Certifikat, u polje ''pregled treba ponoviti'' upiše novi datum važenja, mjesto i datum, i ovjeri s malim četvrtastim žigom stanice za tehnički pregled vozila. Ovjeru Certifikata mogu obavljati sve stanice za tehnički pregled.
Kao primjer navodimo slijedeće: uvidom u identifikacijsku pločicu spremnika utvrđena je godina proizvodnje spremnika 2005., a u Certifikatu je podatak ''pregled treba ponoviti'' rok 03.2010. godine. U tom slučaju, potrebno je u slijedeću praznu rubriku ''Pregled posude'' prepisati podatke iz prethodne rubrike, a u polje ''pregled treba ponoviti'' upisati novi rok 03.2015. godine. Nakon tog roka, odnosno isteka 10. godine, potrebno je zamijeniti spremnik plina. Preslik Certifikata nije potrebno dostavljati u CVH.

Za sva daljnja pitanja i informacije možete se obratiti Pododjelu za tehnički pregled i registraciju vozila, Zagreb, Margaretska 1, tel.: 01/48 83 641, 01/48 17 367, ili 098 347-187 i 098/221-446.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA UPRAVE
Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti