kategorije pretrage

III/9, broj: 1647-1/2010

Zagreb, 24/05/2010


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Novi Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama i njegov utjecaj na tehnički pregled

Poštovani,

novi Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila na cestama objavljen je 26.04.2010. (NN51/2010), a počinje se primjenjivati od 26.05.2010.
Izmjene i dopune koje su nastale u odnosu na prethodni Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN74/2009) u nastavku teksta bit će dane u obliku natuknica, a utjecaj predmetne izmjene/dopune na tehnički pregled i registraciju (skraćeno: TPiR) bit će dan ispod natuknice, odnosno ispod naslova "Objašnjenje za TPiR:".

Članak 2.
- Kod kategorizacije motorkotača (L kategorija), definicije mopeda (L1) i mopeda s tri kotača (L2) nadopunjene su sada snagama elektromotora ukoliko je moped opremljen istim: motorkotač opremljen elektromotorom trajne nazivne snage elektromotora koja je manja ili jednaka 4 kW i koji se ne može kretati brzinom većom od 50 km/h, spada u kategoriju L1 ili L2

Objašnjenje za TPiR:
CVH.STP više neće dozvoliti unos snage veći od 4 kW za moped kategorije L1 ili L2 opremljen elektromotornim pogonom. "Mopedi" koji su već registrirani sa snagom elektromotora većom od 4kW će se morati preregistrirati na motocikle jer u protivnom neće moći završiti niti jedan postupak tehničkog pregleda ili registracije.
Vozila s tri kotača više ne mogu biti M ili N kategorije. Motorna vozila s najmanje 4 kotača za prijevoz osoba svrstavaju se u M, a za prijevoz tereta u N kategoriju vozila.

Objašnjenje za TPiR:
CVH.STP više neće dozvoliti ispravak broja kotača za vozila kategorije M ili N na manje od 4. Vozila s tri kotača koja su već registrirana će se morati preregistrirati na pripadajuću kategoriju jer u protivnom neće moći završiti niti jedan postupak tehničkog pregleda ili registracije.

Definirano je više kategorija traktora:

T TRAKTOR
Motorna vozila opremljena kotačima, s najmanje dvije osovine, koji ima konstrukcijsku brzinu veću od 6 km/h i čija je glavna funkcija da vuče, gura, nosi ili pokreće određena oruđa, strojeve ili prikolice namijenjene poljoprivredi odnosno radu u šumi.
T1 Traktori s kotačima, konstrukcijske brzine od 6 do 40 km/h, s razmakom kotača barem na jednoj osovini većim od 1150mm, mase (praznog traktora u voznom stanju) veće od 600 kg i razmakom do tla manjim od 1000 mm.
T2 Traktori s kotačima, konstrukcijske brzine od 6 do 40 km/h, s razmakom kotača manjim od 1150 m, mase (praznog traktora u voznom stanju) veće od 600 kg i razmakom do tla manjim od 600 mm. Kada je odnos visine i težišta traktora (mjereno od tla) i razmaka kotača svake osovine veći od 900 mm najveća dopuštena (konstrukcijska) brzina ne smije iznositi više od 30 km/h.
T3 Traktori na kotačima, najveće konstrukcijske brzine koja nije veća od 40 km/h i mase neopterećenoga traktora u voznom stanju koja nije veća od 600 kg.
T4 Traktori na kotačima posebne namjene, najveće konstrukcijske brzine koja nije veća od 40 km/h
T5 Traktori na kotačima konstrukcijske brzine veće od 40 km/h

Objašnjenje za TPiR:
Kod unosa tehničkih podataka za traktore u CVH.STP, traktore će trebati razvrstavati u gore navedene kategorije. Jedna od stavki po kojima se traktori razvrstavaju je i razmak kotača koji ne postoji u podacima o vozilu. Razmak kotača predstavlja trag kotača odnosno razmak između središnjica guma kotača na istoj osovini, a razmak do tla predstavlja slobodni prostor ispod podvozja traktora koje će trebati izmjeriti kod tehničkog pregleda onih kategorija traktora za koje je to potrebno. Podatak o razmaku kotača i razmaku do tla može se zapisati u rubriku "Bilješke" na Kontrolnom listu. Traktore treba razvrstati prema slijedećoj tablici:

T Brzina vozila Masa vozila Razmak kotača Razmak do tla
T1-TRAKTOR 6 do 40 km/h više od 600 kg na barem jednoj osovini veći od 1150 mm manji od 1000 mm
T2-TRAKTOR 6 do 40 km/h više od 600 kg manji od 1150 mm manji od 600 mm
T3-TRAKTOR do 40 km/h do 600 kg    
T4-TRAKTOR do 40 km/h Traktori koje nije moguće razvrstati u kategorije T1, T2 i T3, a čija je glavna karakteristika visoka prohodnost (viši su od uobičajenih traktora).
T5-TRAKTOR više od 40 km/h      

Nove kategorije traktorima treba dodijeliti samo unutar CVH.STP te zbog njih nije potrebno mijenjati prometne dokumente. Nove kategorije će biti ispisane tek kod izdavanja novih prometnih dokumenata (popunjenost, promjena vlasnika, itd.).

Autobusi se više ne dijele na klase, nego na razrede. Promjena je samo u nazivu.

Objašnjenje za TPiR:
Novi nazivi unutar oblika karoserije autobusa biti će dodijeljeni automatski unutar CVH.STP te zbog njih nije potrebno mijenjati prometne dokumente. Novi nazivi će biti ispisani tek kod izdavanja novih prometnih dokumenata (popunjenost, promjena vlasnika, itd.).

Članak 9.
Promijenjene su definicije međuosovinskih razmaka za vozila. - Međuosovinski razmaci se sad mjere između simetrala osovina.
Kod poluprikolica, prvi međuosovinski razmak se mjeri od glavnog vučnog svornjaka do prve (prednje) osovine.

Objašnjenje za TPiR:
Nema promjena. Međuosovinski razmaci su se i do sada u CVH.STP unosili na taj način.

Članak 10.
- Dvostruki kotači L kategorije vozila, ako su usporedno postavljeni na jednoj osovini uz udaljenost traga kotača ne veću od 460 mm, računaju se kao jedan kotač, ako između nema pogonskih elemenata.

Objašnjenje za TPiR:
Novost je pogonski element koji se kod nekih vozila može naći čak i kod kotača koji su razmaknuti za manje od 460 mm. Ako na tehnički pregled pristupi vozilo L kategorije s kotačima razmaknutim manje od 460 mm, a između kotača postoji pogonski element (diferencijal, lančanik, elektromotor, itd.) takvi se kotači broje pojedinačno.

Članak 14.
- Izbačeni su uvjeti da vozilo mora biti opremljeno uređajem za neprekidno podešavanje jakosti kočenja u ovisnosti o opterećenju vozila ukoliko im je progib veći od 25mm ili im je promjena opterećenja stražnje osovine veća od 40%.Prepušta se iskustvu i znanju nadzornika da odredi treba li pojedino vozilo biti opremljeno regulacijom sile kočenja.

Objašnjenje za TPiR:
Ovo je zapravo uvjet koji se tiče periodičnog tehničkog pregleda kočnica.
Raspodjela sila kočenja po osovinama vozila može biti izvedena ARSK ventilom, naprednijim verzijama ABS-a (tzv. EBD ili EBL), ESP-om ili EBS-om. Neka vozila nisu opremljena ARSK ventilom jer im se raspodjela opterećenja osovina pri kočenju značajno ne mijenja (neki autobusi, vozila s niskim težištem, neka radna vozila, i sl.) zbog čega im je raspodjela kočenja realizirana drugačijim konstrukcijskim rješenjima. Svejedno, i takva vozila moraju zadovoljiti homologacijske propise kako bi se kretala europskim cestama.
Stoga za sva vozila za koja su nadzornici sigurni da ne moraju biti opremljena ARSK ventilom, a do sada su korištene opcije "1. VOZILO NE MORA IMATI ARSK VENTIL JER MU JE PROGIB ZA STANJE PUNO-PRAZNO MANJI OD 25 MM (MEHANIČKI OVJES)" ili "2. VOZILO NE MORA IMATI ARSK VENTIL JER MU JE PROMJENA OPTEREĆENJA PUNO-PRAZNO NA BILO KOJOJ STRAŽNJOJ OSOVINI MANJA OD 40% (ZRAČNI OVJES)", od sada mogu koristiti opciju:
1. PODEŠAVANJE JAKOSTI KOČENJA RAZMJERNO PROMJENI OPTEREĆENJA VOZILA SUKLADNO DIREKTIVI Vijeća 71/320/EEC.

Članak 23.
- U popis uređaja za osvjetljavanje ceste dodana su i svjetla za osvjetljavanje ceste pri skretanju vozila

Objašnjenje za TPiR:
Ako je vozilo opremljeno ovakvim svjetlima ona moraju biti ispravna.
Postoji više izvedbi ovakvih svjetala, od onih kod kojih se reflektori glavnih svjetala koji se fizički pomiču u smjeru skretanja vozila (Mercedes SLK, BMW serija 5 i 7 iz 2008., itd), pa sve do svjetala za maglu koja se pojedinačno pale ovisno o smjeru skretanja vozila.
Provjera ispravnosti ovakvih svjetala provodi se na način da čim dovezete vozilo u položaj za ispitivanje geometrije svjetala, pokrenete kolo upravljača u lijevu pa u desnu stranu. Svjetla se moraju pomicati u smjeru zakretanja kola upravljača. Ukoliko se radi o posebnom rasvjetnom tijelu (npr. maglenka) koje se pali na onoj strani u koju vozilo skreće, i to se svjetlo mora paliti u skladu s pomicanjem kola upravljača (vidi okružnicu CVH br. I/7, broj: 2612-1/2005 od 16.09.2005.)

Članak 25.
- Priključna vozila O kategorija za sada ne mora imati svjetlo za vožnju unatrag.

Objašnjenje za TPiR:
Kod tehničkog pregleda priključnog vozila O kategorija, ne treba zahtijevati svjetlo za vožnju unatrag. U slučaju da je takvo svjetlo ugrađeno, ono mora biti ispravno.

Članak 35.
- Od sada i laki četverocikli moraju imati osvijetljenu stražnju registarsku pločicu.

Objašnjenje za TPiR:
Kod tehničkog pregleda lakih četverocikala zahtijevati svjetlo stražnje registarske pločice.

Članak 39.
- Retroreflektirajuće trake (visoke uočljivosti) za označavanje konture vozila smiju biti postavljene samo na vozilima kategorije M, N i O.

 • ne smiju se postavljati na M1 (osobni automobili) i O1 (lake prikolice).
 • smiju se postavljati samo s bočne i sa stražnje strane vozila
 • moraju se protezati duž 80% širine odnosno dužine vozila
 • širina trake smije biti od 50 do 60 mm
 • mora biti bijele ili žute boje.

 

Objašnjenje za TPiR:
Retroreflektirajuće trake (visoke uočljivosti) za označavanje konture vozila nisu obavezan dio svjetlosno signalne opreme vozila. Međutim, ako su postavljene na vozilo, moraju biti postavljene poštujući gore navedene zahtjeve. Posebno ističemo činjenicu da retroreflektirajuće trake (visoke uočljivosti) za označavanje konture vozila ne smiju biti postavljene na vozila kategorije L, M1 i O1.

Članak 40. i 41.
- "Stop svjetla" se sada nazivaju "Kočna svjetla".

Objašnjenje za TPiR:
Nema promjene u odnosu na tehnologiju provedbe tehničkih pregleda. Promijenjen je samo termin u Pravilniku, čemu će se nazivlje unutar CVH.STP postepeno prilagođavati.

Članak 47.
- Ukinuta je prijelazna i završna odredba kojom se vozilima kategorije N2 i N3 prvi puta registrirana u Republici Hrvatskoj nakon 1. siječnja 2000. godine dozvoljava da ne moraju biti opremljena dodatnim vozačkim zrcalima, sukladno Direktivi Vijeća 2007/38/EU.

Objašnjenje za TPiR:
Na tehničkom pregledu gore navedenih teretnih vozila kategorije N2 i N3 treba zahtijevati dodatna zrcala, i to:

 • s lijeve strane vozila pomoću kojeg vozač može promatrati širi kut prostora uz lijevu stranu vozila (primjer na slici 1.)
 • s desne strane vozila pomoću kojih vozač može promatrati prostor uz suvozačka vrata te širi kut prostora uz desnu stranu vozila (primjeri na slici 2).

 

Članak 50.
- Pravilnik o tehničkim uvjetima je sada usklađen sa Zakonom o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 60/08) što se tiče vozila koja podliježu obvezi opremanja tahografom. To znači da tahografom ne moraju biti opremljena samo one grupe vozila koje su nabrojane u spomenutom zakonu. Osim usklađivanja s europskom direktivom, time je onemogućeno da određene grupe vozila budu, temeljem pravilnika, oslobođene obveze opremanja tahografom i da zbog toga prođu na tehničkom pregledu, a da na cesti pri redovnoj kontroli prometa budu kažnjeni temeljem zakona.

Objašnjenje za TPiR:
Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 60/08) propisano je da tahografom ne moraju biti opremljena:

 1. vozila koja ne mogu razviti brzinu veću od 40 km/h
 2. vozila u vlasništvu ili najmu oružanih snaga (u prometnoj dozvoli ovih vozila u rubrici vlasnik ili u napomeni kao korisnik upisana je vojna pošta koja koristi to vozilo)
 3. vozila policije
 4. vozila civilne zaštite
 5. vatrogasci
 6. specijalizirana vozila koja se koriste u medicinske svrhe (hitna pomoć)
 7. vozila koja se testiraju na cesti radi tehničkog razvoja, popravka ili održavanja, te novim ili prerađenim vozilima koja još nisu registrirana (kod izvanrednog tehničkog pregleda za probne tablice ne treba zahtijevati tahograf za ove vrste vozila)
 8. vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 7.5 t, a koja se koriste za nekomercijalni prijevoz tereta.
 9. komercijalnim vozilima koja imaju povijesni status, a koja se koriste za nekomercijalni prijevoz putnika i tereta (starodobna vozila (oldtimeri)).

 

Iz gornjeg se popisa vidi da nigdje nisu spomenuta komunalna vozila i vozila za potrebe pčelara koja će stupanjem na snagu ovog pravilnika morati biti opremljena tahografom.

Na motornim vozilima kategorije M1 i N1 sa ugrađenim uređajem za spajanje vučnog i priključnog vozila koja sudjeluju u skupu vozila najveće dopuštene mase veće od 3,50 tone, registriranim nakon 1. svibnja 2006. godine mora biti ugrađen adapter kao dio uređaja za bilježenje kojim se osigurava trajni signal brzine vozila i/ili prijeđene udaljenosti sukladno Direktivi Vijeća 3821/85/EEC, odnosno Uredbi komisije EC/68/2009.

Objašnjenje za TPiR:
Ovo je nova odredba u pravilniku u kojoj se radi o uređaju koji sa već postojećih uređaja za mjerenje brzine i udaljenosti vozila prosljeđuje signal brzine i prijeđene udaljenosti putem kabla do utičnice na koju je moguće spojiti prijenosni tahografski uređaj, primjerice u prtljažnom prostoru ili u kabini vozila.
Ako vučno vozilo koje ispunjava uvjete iz gore navedenog članka pristupi na tehnički pregled zajedno s priključnim vozilom, a zbroj njihovih najvećih dopuštenih masa je veći od 3500 kg, tada na vučnom vozilu treba zahtijevati ugradnju takvog adaptera. U svim ostalim slučajevima nije moguće zahtijevati ugradnju takvog adaptera jer nije moguće utvrditi kakvo priključno vozilo vlasnik vučnog vozila namjerava vući.
Ako se kod tehničkog pregleda vozila koje je samo pristupilo tehničkom pregledu, u prtljažnom prostoru (npr. kod pregleda kutije prve pomoći, opreme, rezervnog kotača, itd.) uoči takav adapter, on mora biti ispravan: utičnica ne smije biti oštećena, kontakti utičnice ne smiju biti deformirani, kabel ne smije biti oštećen.

Članak 51.
- Iz stavka 5 ovog članka koji određene grupe vozila oslobađa obveze opremanja ograničivačem brzine, izbrisana su komunalna vozila.

Objašnjenje za TPiR:
Stupanjem na snagu ovog pravilnika, komunalna vozila moraju biti opremljena ograničivačem brzine.

Članak 54.
- Natpisi na karoseriji motornog i priključnog vozila ne smiju po svom sadržaju biti provokativni, neetični ili protivni pravnom poretku.

Objašnjenje za TPiR:
Vozila na kojima su natpisi gore opisanog sadržaja ne mogu proći na tehničkom pregledu.

Članak 56.
- Ako bočna vrata na motornim vozilima prilikom otvaranja izlaze izvan gabarita vozila, moraju imati bravu postavljenu prema stražnjem dijelu vozila, a šarke vrata postavljene prema prednjem dijelu vozila. U slučaju dvokrilnih vrata, ovaj zahtjev se odnosi na krilo vrata koje se prvo otvara, pri čemu drugo krilo mora biti zabravljeno.
- Konstrukcije vrata i šarki drugačije od onih navedenih u stavku 4. ovoga članka moraju odgovarati zahtjevima Direktive Vijeća 70/387/EEC.

Objašnjenje za TPiR:
Ovo su uvjeti kojima moraju udovoljavati vrata na vozilima koja se otvaraju na uobičajeni način, kao i vrata kod kojih se stražnje krilo otvara "prema nazad" (Rolls Royce, nova Opel Meriva).

Članak 63.
- Gume na vozilima moraju odgovarati i dimenzijama što ih je odobrio proizvođač, moraju biti namijenjene za vožnju brzinom koja je jednaka ili veća od najveće brzine kojom se vozilo s obzirom na svoje tehničke karakteristike može kretati, ili najveće brzine koju dozvoljava ograničivač brzine ugrađen na to vozilo, te moraju biti tako dimenzionirane da izdrže onaj dio najvećeg dopuštenog osovinskog opterećenja koje se na njih oslanja.

Objašnjenje za TPiR:
Pravilnik sada dozvoljava da se na vozilo opremljeno ograničivačem brzine postave pneumatici indeksa brzine koji je jednak ili veći od brzine određene ograničivačem brzine.

Članak 79.
- Prikolice koje vuku traktori moraju imati radnu i parkirnu kočnicu.

Objašnjenje za TPiR:
Traktorske prikolice moraju imati radnu i parkirnu kočnicu na dovoljno osovina (ne moraju imati na svim osovinama) kako bi se osiguralo sigurno kočenje.

Članak 97.
Starodobna vozila (oldtimeri) oslobođena su obveze ispitivanja ispušnih plinova.

Članak 98.
- Novo registrirana vozila opremljena ARSK ventilima i priključna vozila opremljena EBS-om moraju na sebi imati tablicu s podacima o podešenju njihove regulacije.

Objašnjenje za TPiR:
Do sada se to odnosilo na vozila registrirana nakon 1.1.2007. Od sada će se taj propis odnositi na vozila koja su prvi put registrirana nakon stupanja na snagu ovog pravilnika.

Članak 105.
- Ministarstvo nadležno za promet može na zahtjev vlasnika vozila koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj, ako su starija od 30 godina i ako vlasnici imaju identifikacijsku ispravu Ovlaštenog saveza (ANF) za provedbu određenih poslova vrednovanja i razvrstavanja oldtimera, donijeti odluku o izuzeću primjene pojedinih odredbi iz ovoga Pravilnika.

Objašnjenje za TPiR:
Neka starodobna vozila (oldtimeri) nisu opremljena svim uređajima koje propisuje Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama zbog čega ona ne bi mogla proći na tehničkom pregledu. Kod tehničkog pregleda starodobnog vozila, ukoliko to vozilo ne može ispuniti sve zahtjeve pravilnika o tehničkim pregledima vozila (npr. nedostaju nasloni za glavu, perači vjetrobranskog stakla, sigurnosni pojasevi, itd.), a starije je od 30 godina i ima identifikacijsku ispravu Ovlaštenog saveza (ANF), vlasnik može od Ministarstva prometa tražiti odluku o izuzeću primjene pojedinih odredbi iz ovoga Pravilnika. Prilikom tehničkog pregleda za prvu registraciju starodobnog vozila, vlasnik mora priložiti tu potvrdu koja se mora kopirati i priložiti uz Kontrolni list.

Pravilnik stupa na snagu 30 dana od objave u Narodnim novinama, tj. 26.05.2010.

Za sva ostala pitanja molimo da se obratite CVH, Pododjelu za tehnički pregled i registraciju vozila, na telefone: 01/4817-367, 098/221-446, 01/4883-641, 098/347-187.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA UPRAVE
Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti