kategorije pretrage

III/9, broj: 1899-1/2010

Zagreb, 10/06/2010


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Dodatno pojašnjenje u svezi opremljenosti pojedinih vozila tahografom i ograničivačem brzine, izgled tehnički ispravnih zaštitnih okvira za traktore

Usklađenjem članka 50. stavka 2, Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, NN 51/2010, (dalje: Pravilnik) sa Zakonom o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika, i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, (NN 60/08 od 28.05.2008.), došlo je do određenih promjena u pogledu obveze opremanja tahografskim uređajem. Kod postupanja na tehničkom pregledu tahografom ili eurotahografom s važećim ispitivanjem, u skladu s definicijama u Pravilniku, moraju biti opremljena vozila kategorija N2, N3, M2 i M3, a iznimno, u skladu s člankom 2., stavak 7. spomenutog Zakona tahografom ne moraju biti opremljena:

- vozila koja ne mogu razviti brzinu veću od 40 km/h
- vozila u vlasništvu oružanih snaga
- vozila policije
- vozila civilne zaštite
- vatrogasna vozila (osim vatrogasnih autobusa)
- vozila hitne pomoći
- starodobna vozila (oldtimeri)
- vozila koja se testiraju na cesti radi tehničkog razvoja, popravka ili održavanja, te nova ili prerađena vozila koja još nisu registrirana

U odnosu na Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 74/2009) novost je što tahografskim uređajem ne moraju biti opremljena vozila policije, a moraju biti opremljena komunalna vozila.


Dodatnim tumačenjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (dalje: Ministarstvo), a sukladno najavama skorih izmjena propisa koji pokrivaju to područje, vozila za pčelarske potrebe i dalje ne trebaju biti opremljena tahografskim uređajem, a samim tim prema Pravilniku ne moraju biti opremljena niti s ograničivačem brzine.

U članku 51. stavak 5 Pravilnika, propisano je da ograničivačem brzine iznimno ne moraju biti opremljena i vozila:

- oružanih snaga
- policije
- vatrogasaca
- koja su posebnim propisom oslobođena posjedovanja tahografskog uređaja,
- koja se zbog svoje konstrukcije ne mogu kretati brže od 100 km/h (odnosi se na
vozila kategorije M2 i M3), odnosno 90 km/h (odnosi se na vozila kategorije N2 i
N3)
- koja služe za ispitivanja na cesti.

Novost u članku 51. Pravilnika o tehničkim uvjetima u odnosu na ranije važeći Pravilnik je da vozila za komunalne usluge više nisu izuzeta od odredbe postojanja ograničivača brzine te na njima prema novom Pravilniku mora postojati ograničivač brzine.


U nastavku slijedi dodatno objašnjenje okružnice III/9, broj: 1351-1/2010 o TP traktora s zaštitnim okvirom.

Tehnički ispravan zaštitni okvir na traktoru mora ispuniti najmanje slijedeće kriterije:

Kako bi se utvrdila tehnička ispravnost zaštitnog okvira, bilo da se radi o originalnom okviru ili ne, pri TP traktora potrebno je provjeriti:

- opće stanje zaštitnog okvira:
o ne smije biti oštećenja i deformacija zaštitnog okvira,
o zaštitni okvir mora biti dobro pričvršćen,
o mora postojati površinska zaštita (boja, cinčanje i sl.)
o zaštitni okvir ne smije korodirati na takav način da znatno gubi svoja mehanička svojstva,
o na zaštitnom okviru i elementima postavljenima na okvir, u užem krugu vozača pri uobičajenoj vožnji, ne smiju postojati oštri dijelovi koji bi mogli ozljediti vozača ili ostale sudionike u prometu,
o zaštitni okvir mora biti odgovarajuće visine kako bi vozač pri uobičajenoj uporabi mogao bez ikakvih poteškoća na siguran način upravljati traktorom,

- pričvrsne elemente zaštitnog okvira na traktor:
o na prirubnicama i sličnim elementima kojima se zaštitni okvir spaja na osovinu traktora ne smije biti oštećenja ili deformacija, npr. na spoju prirubnice kojom se okvir spaja na osovinu traktora, provjera svih spojeva na okviru, npr. kutni spojevi zaštitnog okvira, eventualni zglobovi kod preklopnih okvira i sl., postojanje mogućih oštećenja ili napuknuća,
o spojni elementi svih pričvrsnih mjesta na traktoru, kod vijčanih spojeva provjera da li su dobro pritegnuti i imaju li odgovarajuće podložne pločice, da li su vijci i matice negdje oštećeni, postoje li na vijcima neprimjereni navoji koji svojim zareznim djelovanjem nepovoljno utječu na svojstva vijaka,
o zavari ne smiju biti korodirani, ispucani, ne smije biti nedostataka materijala na određenoj dužini zavara ili na rubovima zavara, nedostataka metala u korijenu zavara, ulegnuća nanijetog dodatnog materijala u zavaru, otvora u zavaru uzrokovanih progaranjem zavara, nedovoljne popunjenosti zavara i nedostatka površinske zaštite,

- dodatno ugrađene elemente na zaštitni okvir, ukoliko postoje:
o eventualni dodatni elementi koji su postavljeni na zaštitni okvir moraju biti odgovarajuće pričvršćeni, kao npr. oznaka za spora vozila ili neki drugi elementi izravno povezani na okvir, odnosno njihov položaj ne smije nepovoljno utjecati na vozača traktora bilo da mu zaklanjaju pogled ili ga na neki drugi način ometaju,

Zaštitni luk koji je ugrađen na traktor, pri prevrtanju, mora izdržati najmanje težinu traktora, zbog čega nije dopušteno pričvršćenje zaštitnog okvira na blatobrane ili druge neodgovarajuće dijelove premale čvrstoće, odnosno izrada zaštitnog okvira i njegovih pričvrsnih dijelova ne smije biti izvedena od materijala neodgovarajućih dimenzija i karakteristika.

Za sva daljnja pitanja obratite se Pododjelu za tehnički pregled i registraciju, na telefone:
01/4883 641, 01/4817 367, 098/347 187, 098/221 446.

S poštovanjem,

Predsjednica Uprave
Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti