kategorije pretrage

III/9, broj: 3179-1/2010

Zagreb, 07/09/2010


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA

PREDMET: Upis nabavne vrijednosti vozila i odjava vozila - uputa

Uputom Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za upravne i inspekcijske poslove, broj: 511-01-202-31291/2-2010 od 01.09.2010. godine dato je dodatno pojašnjenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila (NN, broj 89/10) a koje se odnose na upis vrijednosti vozila i odjavu vozila.

Nabavna vrijednost vozila upisuje se na temelju Jedinstvene carinske deklaracije na način da se statističkoj vrijednosti iskazanoj u polju 46. pribroji ukupna svota davanja iskazana u polju 47. - obračun davanja (cijena vozila + sva davanja), odnosno na temelju računa izdanog u Republici Hrvatskoj (cijena vozila + PDV). Vrijednost vozila upisuje se u kunama.

Člankom 5. Pravilnika propisana je mogućnost da kupac odjavi vozilo u mjestu svog prebivališta odnosno sjedišta. Radi ujednačenog postupanja dajemo slijedeća pojašnjenja:
I u slučaju kada vlasnik vozila mijenja prebivalište odnosno sjedište (dakle ne dolazi do promjene vlasništva vozila), vlasnik vozila može obaviti registraciju vozila u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema novom prebivalištu odnosno sjedištu, a pri tome nije potrebno prethodno provoditi postupak odjave vozila u PU/PP koja vozilo vodi u evidenciji.

Važno je napomenuti da i postupak odjave lake prikolice, koji vode stanice za tehnički pregled vozila, može se obaviti u bilo kojoj stanici za tehnički pregled vozila unutar registarskog područja prema novom prebivalištu odnosno sjedištu vlasnika lake prikolice.

Najveća novina ovom uputom svakako je propisana mogućnost da stanica za tehnički pregled vozila može obaviti tehnički pregled vozila, kao i poslove koji prethode registraciji vozila bez prethodne odjave vozila.
Ovakvim postupanjem bitno se pojednostavljuje postupak za vlasnike vozila, ali i olakšava rad djelatnicima u stanicama za tehnički pregled vozila.
Npr., ukoliko vlasnik vozila odjavi prebivalište u Varaždinu, i ima novo prebivalište u Rijeci, može u stanici za tehnički pregled vozila unutar RI registarskog područja obaviti tehnički pregled vozila, poslove koji prethode registraciji (ispis nove prometne dozvole s novim registarskim pločicama - RI, plaćanje propisanih obveza, i dr.), a bez da je prethodno odjavio vozilo. Nakon tehničkog pregleda, i plaćanja propisanih obveza, s novom prometnom dozvolom i popunjenim registracijskim listom stranka se upućuje u nadležnu PU/PP gdje će vratiti ''stare'' registarske pločice, ovjeriti novu prometnu dozvolu i vratiti se u stanicu za tehnički pregled vozila i preuzeti nove registarske pločice.

Ovim još jednom podsjećamo na obvezu strogog pridržavanja članka 8. Pravilnika o registraciji i označavanju vozila (NN, broj 151/08) koji propisuje da je vozilo registrirano ovjerom prometne dozvole i knjižice vozila i unosom podataka o vozilu i vlasniku, odnosno korisniku u evidenciju o registriranim vozilima.
Nakon registracije vozila izdaju se registarske pločice.
Što znači, da tek nakon što nadležna PU/PP ovjeri novu prometnu dozvolu stanica za tehnički pregled vozila može vlasniku izdati registarske pločice navedene na novoj prometnoj dozvoli.

Za sva daljnja pitanja i informacije možete se obratiti Pododjelu za tehnički pregled i registraciju vozila, Zagreb, Margaretska 1, tel.: 01/4883-641, 01/4817-367, ili 098/347-187 i 098/221-446.

S poštovanjem,

Predsjednica Uprave
Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti