kategorije pretrage

III/9, broj: 332-1/2010

Zagreb, 01/02/2010


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Odgovori na pojedinačna pitanja nadzornika u vezi priključnih vozila

Poštovani,

u nastavku se daju odgovori na najčešća pitanja nadzornika u vezi priključnih vozila

1. Podliježu li traktorske prikolice homologaciji?

Za sada u RH nije propisan postupak homologacije traktorskih prikolica. Traktorske prikolice moraju zadovoljiti uvjete iz poglavlja Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 74/2009 od 29.06.2009.) koje propisuje tehničke uvjete samo za traktorske prikolice (članci 79. i 80. ) na način da se na tehničkom pregledu utvrdi da prikolice zadovoljavaju barem slijedeće:

Radna kočnica traktorske prikolice koja se danas prvi puta registrira u RH mora djelovati na sve osovine.
Traktorska prikolica mora biti opremljena parkirnom kočnicom. Konstrukciju i način djelovanja mehanizma parkirne kočnice određuje proizvođač traktorske prikolice.
Radna kočnica traktorske prikolice mora se aktivirati istovremeno s aktiviranjem radne kočnice na traktoru.
Prikolica može biti opremljena naletnom kočnicom ako joj NDM nije veća od 8 t.
Traktorska prikolica ne mora biti opremljena radnom kočnicom ako joj je NDM manja od 3,5 t i ako je masa traktora koji ju vuče dva puta veća od mase prikolice.
Na svjetla za označavanje traktorske prikolice, stop-svjetla, pokazivače smjera, katadioptere i svjetlo za osvjetljavanje registracijske pločice na prikolici koju vuče traktor odgovarajuće se primjenjuju odredbe Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama koje se odnose na takve uređaje na priključnim vozilima.

2. Treba li priključna vozila čiji su vlasnici privremeno povisili stranice (npr. za prijevoz šećerne repe) uputiti na ispitivanje ?

Treba!

Vozila koja pristupe tehničkom pregledu s naknadno povišenim stranicama moraju proći postupak ispitivanja kako bi se utvrdila korektnost ugradnje tih stranica, te kako bi se utvrdile dimenzije i mase vozila s takvom nadogradnjom.
Ukoliko ne želi pristupiti ispitivanju vozila, vlasnik mora skinuti povišenja stranica kako bi mogao pristupiti tehničkom pregledu.
Vozila za koja je proizvođač predvidio i isporučio originalna povišenja stranica ne moraju biti podvrgnuta ispitivanju, te kao takva mogu pristupiti tehničkom pregledu.

3. Treba li kod prenamjene klasične kamionske prikolice u traktorsku prikolicu, vozilo uputiti na ispitivanje?

Da!

Priključna se vozila za traktore u određenim elementima mogu razlikovati od prikolica predviđenih za uobičajena cestovna vozila pa ih stoga treba poslati na ispitivanje kako bi se utvrdilo ispunjavaju li sve potrebne uvjete za vozila koja vuče traktor.

4. Gdje se evidentira kuka za traktorsku prikolicu na koju se može priključiti još jedna traktorska prikolica?

U napomenu prometnih dokumenata!

Nomenklatura koja opisuje tehničke podatke priključnih vozila ne dozvoljava unos kuke u prometne dokumente. Stoga se za priključna vozila koja su opremljena spojnim uređajem i sa svoje stražnje strane, taj podatak u prometne dokumente upisuje u napomenu na slijedeći način:
34. DA

5. Mogu li lake prikolice biti oslobođene homologacije?

Ne! Sve lake prikolice podliježu homologaciji.

Čak ni lake prikolice u vlasništvu povratnika iz inozemstva nisu oslobođene od postupka homologacije.
Također, u slučaju da vlasnik lake prikolice dođe u STP s carinskom deklaracijom za laku prikolicu na kojoj piše ovakav ili sličan tekst "Oslobođeno od homologacije po čl. 16. stavak 4. Pravilnika o homologaciji.", treba ga uputiti na obavljanje postupka homologacije.

6. Smije li tehničkom pregledu pristupiti prikolica za prijevoz plovila dok je plovilo natovareno na nju?

Smije!

Vlasnici često čuvaju svoja plovila na takvim prikolicama i u mnogo slučajeva im nije moguće na jednostavan način istovariti plovilo kako bi prikolica mogla prazna pristupiti tehničkom pregledu. Stoga u takvim slučajevima ne treba zahtijevati skidanje plovila, već u napomenu Kontrolnog lista i u napomenu kod unosa rezultata tehničkog pregleda treba upisati slijedeću ili sličnu rečenicu:

"VLASNIK PLOVILO ČUVA NA PRIKOLICI"

Za sva daljnja pitanja obratite se Pododjelu za tehnički pregled i registraciju, tel.: 01 4883 641.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA UPRAVE
Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti