kategorije pretrage

III/8, broj: 1749-1/2011

Zagreb, 02/05/2011


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta

Poštovani,

kao što smo vas izvijestili, u NN broj 35. od 25.03.2011. godine objavljen je Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (Pravilnik) a koji je stupio na snagu 24.04.2011. godine.

Metodologija obračuna naknade za ceste je nešto složenija u odnosu na prethodni Pravilnik, i da bi vam olakšali svakodnevni rad sa strankama dostavljamo tablice s izračunima naknade za ceste.

Godišnja naknada obračunava se prema izrazu:
GN = ON x K
u kojem je:
GN - iznos godišnje naknade za ceste
ON - osnovna naknada
K - korektivni koeficijent.

Osnovna naknada iznosi 215,00 kuna

Korektivni koeficijent (K) ovisan je o kategorizaciji vozila, članak 4. Pravilnika.

U našoj Okružnici CVH III/8, broj: 1551-1/2011. od 18.04.2011. godine ukazali smo na osnovne posebnosti koje donosi Pravilnik, ali ih još jednom ponavljamo::

Za motocikle: Korektivni koeficijent je isti za sve kategorije motocikla (0,35).

Za osobne automobile: prema radnom obujmu motora.

Za autobuse M2 i M3: prema broju osovina i najvećoj dopuštenom masi (NDM)

Za teretne automobile
N1 i N2: prema NDM.
N3: prema broju osovina i NDM pri čemu je potrebno obratiti dodatnu pozornost kod utvrđivanja tehničkih karakteristika vozila.

Za priključna vozila:
O1 za period valjanosti ovjere tehničke ispravnosti - 3 godine.
O2 i O3 (osim poluprikolica - PP) prema NDM,
O4 (osim poluprikolica - PP) prema broju osovina i NDM.
O3 i O4 - poluprikolice (PP) prema osovinskom opterećenju odnosno zbroju osovinskih opterećenja, pri čemu još jednom skrećemo pozornost na važnost točnog utvrđivanja tehničkih podataka - broj osovina i osovinsko opterećenje.
O4 s četiri, pet, šest i više osovina jedinstveni su koeficijenti ovisno o broju osovina, bez obzira na vrstu (prikolice ili poluprikolice) i njihova opterećenja.

Za posebne kategorije vozila: vatrogasno, pčelarsko, vozilo za kampiranje - stanovanje, starodobno i vozilo za pokretne zabavne radnje bitno je evidentiranje namjene vozila, budući da je i korektivni koeficijent vezan isključivo uz namjenu takvog vozila.
Posebno ističemo starodobna vozila budući da u prethodnim pravilnicima nisu bila navedena. Pravo na korektivni koeficijent naveden u Pravilniku ostvaruju samo ako je vozilo registrirano kao starodobno vozilo, tj. da je u prometnim dokumentima navedena namjena; starodobno vozilo (oldtimer)

Za vozila opremljena plinskom instalacijom plaća se dodatak na naknadu obračunatu prema tehničkoj karakteristici, i prema korektivnom koeficijentu ovisnom o kategoriji vozila:
L - 1,00
M1 i N1 - 2,56 (novost je da i N1 vozila imaju isti dodatak kao i M1)
M2 i M3 - 10
N2 i N3 - 10

Za mopede, radne strojeve, traktore i traktorska priključna vozila korektivni koeficijent je ''0'' tj. naknada za ceste se ne naplaćuje.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove
mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Prilog:
1. Tablice s iznosima godišnje naknade za ceste

Kontakti