kategorije pretrage

III/8, broj: 2037-2/2011

Zagreb, 02/06/2011


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Mjerenje buke na vozilima L kategorije, blatobrani motocikla i mopeda

Poštovani,
dostavljamo izmjene te odgovore na najčešće upite koji su se pojavljivali u proteklom razdoblju, sezoni vožnje motocikala, u vezi vozila L kategorije.

1. Izmjena dozvoljenog prekoračenja buke ispušnog sustava radi usklađivanja s normom ISO 5130:2007
U biltenu 128 "Tijek tehničkog pregleda - L kategorija", poglavlje 7.3. "Kontrola buke motorkotača", mijenja se slijedeća vrijednost:
dozvoljeno prekoračenje buke ispušnog sustava iznosi 5 dB(A) (do sada 3dB(A)
Potrebno je prepraviti staru vrijednost u biltenu. Ostatak postupka ispitivanja buke u stacionarnim uvjetima, koji je detaljno opisan u biltenu 128 "Tijek tehničkog pregleda - L kategorija", se ne mijenja.

2. Kako kontrolirati buku ispušnog sustava vozila L kategorije koja nemaju naljepnicu o graničnoj vrijednosti (vozilo mlađe od 1999. g.)?
Mjerenje buke treba obaviti prema postupku opisanom u gore navedenom stručnom biltenu za sva vozila L kategorije koja proizvode sumnjivu razinu buke te rezultate unijeti u predviđeno polje prilikom pregleda, bez obzira imaju li naljepnicu s graničnom vrijednošću buke. Rezultati mjerenja se unose u za to predviđeno polje u aplikaciji CVH.STP prilikom tehničkog pregleda.
Motocikli i mopedi proizvedeni nakon 1999. g., ali i neki starijih godišta na sebi posjeduju naljepnicu (ili pločicu) na kojoj su istaknute granične vrijednosti buke te pri kojoj brzini vrtnje se radi mjerenje. Naljepnica se najčešće nalazi na prednjem ili na desnom dijelu vozila, na okviru, spremniku goriva ili oplati.

Slika 1. Naljepnica s graničnom vrijednosti buke (88 dB(A)) i brzinom vrtnje motora pri kojoj se obavlja mjerenje (4400 min-1)

Ostala vozila L kategorije, ukoliko imaju naljepnicu, ona se nalazi s unutrašnje strane prtljažnog prostora ispod sjedala, s donje strane podnice vozila ili na prednjem kraju vozila slično kao i kod vozila s oblikom karoserije "klasični".

Ukoliko takva naljepnica ne postoji, uklonjena je ili oštećena, ispitivanje buke se svejedno može napraviti, budući da proizvođači motocikala još od 1981. g. rade homologacijska ispitivanja buke. Službeni Katalog tehničkih podataka CVH je sastavni dio aplikacije CVH.STP, a jedan od tehničkih podataka za motocikle je podatak o graničnoj vrijednosti buke. Ukoliko u tom katalogu nema podatka, nadzornici trebaju kontaktirati Tehnički odjel CVH (do 15h, nakon toga Odjel za ispitivanje), gdje mogu dobiti informacije o dozvoljenoj buci i brzini vrtnje pri kojoj se ona ispituje.

Informativno, ispitna brzina vrtnje se računa pomoću sljedećih formula:

Iznimno, ispitivanje buke na vozilima L kategorije nije moguće provesti ukoliko:

  • nije moguće pribaviti podatke o graničnoj vrijednosti buke,
  • motocikl ili moped tvornički nije opremljen mjeračem broja okretaja motora,
  • je vlasnik vozila izgradio mjerač broja okretaja motora ili isti nije ispravan, motocikl ili moped treba proglasiti neispravnim i zahtijevati ugradnju/popravak brojača okretaja motora.

 

Napominjemo da je svaka STP opremljena ispravnim i umjerenim (kalibriranim) zvukomjerom za mjerenje buke vozila, kao što je i propisano važećim Pravilnikom o tehničkom pregledu vozila.

3. Moraju li motocikli i mopedi imati blatobrane i kako moraju izgledati, te kako mora biti postavljena registarska pločica?

Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN broj 51/10 i 84/10), članak 64., sva vozila moraju imati blatobrane. Blatobrani moraju biti ugrađeni na način kako je to predvidio proizvođač vozila. U nastavku dajemo primjere nekih ispravnih izvedbi:

Prednji blatobran: u praksi može biti ugrađen neposredno iznad prednjeg kotača ili biti visoko, vezan na prednji dio oplate. Također postoji međurješenje, gdje je jedan dio blatobrana uz sam kotač, a drugi visoko na oplati.

Stražnji blatobran: u praksi također mogu biti ugrađeni neposredno iznad kotača ili biti visoko, vezani na stražnji dio oplate. Ukoliko je to proizvođač predvidio, osim stražnje oplate i stražnji blatobran može na sebi imati ugrađeno svjetlo za osvjetljavanje registarske pločice te registarsku pločicu.

Stražnji blatobran obavezno mora postojati, međutim njegove dimenzije nisu propisane. Nadzornik može subjektivno procijeniti obavlja li stražnji blatobran svoju funkciju.

Način na koji je proizvođač predvidio ugradnju blatobrana i postavljanje registarske pločice na motocikl Yamaha Dragstar 650 može se vidjeti na slici desno, što se na tehničkom pregledu smatra ispravnim.

Bilo kakvo premještanje registarske pločice s mjesta koje je za nju predvidio proizvođač vozila smatrat će se preinakom koja podliježe postupku ispitivanja vozila. Registarska pločica ne smije biti ugrađena na način da nema nosač pločice. Mora biti tako postavljena da je ostali sudionici u prometu mogu lako pročitati te ne smije biti opasna za ostale sudionike u prometu. Stražnja registarska pločica mora biti osvjetljena.

4. Moraju li mopedi biti opremljeni s dva vozačka zrcala?

Vozila kategorije L1 ne moraju biti opremljena s dva vozačka zrcala, već mogu biti opremljena sa samo jednim vozačkim zrcalom. U prilogu dostavljamo suglasnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kojom se Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN broj 51/10 i 84/10) usklađuje s homologacijskim uvjetima po pitanju vozačkih zrcala za mopede. Vozila kategorije L1 registrana prije 01.01.1998. ne moraju biti opremljena vozačkim zrcalima.

5. Koji motocikli ne moraju biti opremljeni pokazivačima smjera?

Motocikli koji su u vrijeme svoje proizvodnje bili tvornički proizvedeni bez pokazivača smjera, kao što su TOMOS 14 ili TOMOS 15, ne treba zahtijevati naknadnu ugradnju pokazivača smjera. Direktiva europske komisije 93/92/EEC koja propisuje obavezno opremanje motocikala pokazivačima smjera, stupila je na snagu 1995. godine, tako da za vozila koja su tvornički bila proizvedena bez pokazivača smjera do te godine, iste ne treba zahtijevati. U slučaju bilo kakvih nedoumica u svezi opremljenosti motocikala pokazivačima smjera, nadzornici se obavezno trebaju konzultirati sa stručnim službama CVH.

Za sva ostala pitanja, vezana uz motocikle ili mopede, molimo da se obratite CVH, Pododjelu za tehnički pregled i registraciju vozila, na telefon: 01/4817-366 te Odjelu za ispitivanje: 01/6379-200.

Prilog:Suglasnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture od 10.05.2011.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove
mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

 

Kontakti