kategorije pretrage

III/9, broj: 2365-02/2011

Zagreb, 13/06/2011


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Vatrogasna vozila - plavo rotacijsko i/ili treptavo svjetlo

Poštovani,

prema čl.149 Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08) u vozila s pravom prednosti prolaska spadaju i vozila vatrogasne službe koja smiju posebnim uređajima davati svjetlosne ili zvučne znakove.

Vozila vatrogasnih službi koriste se za vatrogasnu djelatnost. Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

U vozila vatrogasne službe spadaju:

 • Vozila za gašenje požara i spašavanje
  • Vatrogasna vozila za gašenje požara (vatrogasno vozilo s pumpom za gašenje požara i u pravilu sa spremnikom za vodu te opremljeno s drugom pripadajućom opremom za borbu protiv požara)
  • Posebna vatrogasna vozila za gašenje požara (vatrogasno vozilo s posebnom opremom za borbu protiv požara, sa ili bez specijalnih sredstava za gašenje požara)
 • Vozila za spašavanje s visina
  • Automobilske ljestve
  • Hidrauličke zglobne i teleskopske platforme
 • Tehnička vozila i vozila za aparate i posebnu opremu
  • Tehnička vozila
   • tehničko vozilo malo
   • tehničko vozilo srednje (s kranom ili bez krana)
   • tehničko vozilo veliko (s kranom ili bez krana)
   • tehničko vozilo dizalica
  • Vozila za aparate i posebnu opremu
   • vozila s aparatima i posebnom opremom za zaštitu disanja
   • vozila s aparatima i posebnom opremom za zaštitu od plinova
   • vozila za intervencije i akcije spašavanja na autocestama
   • vozila s opremom za rad stožera sa sustavom veza i osvjetljenjem
   • vozila za intervencije na poplavljenim prostorima
 • Sanitetska vatrogasna vozila
  • sanitetska vozila prve pomoći
  • sanitetska transportna vozila
  • sanitetska vozila za spašavanje
 • Vozila s opremom za zaštitu od opasnih tvari
 • Zapovjedna vozila
 • Vozila za prijevoz vatrogasaca
 • Opskrbna vozila
  • opskrbna vozila za vatrogasne uređaje, sredstva i opremu
  • opskrbna vozila za prehrambene artikle
  • opskrbna vozila s kontejnerima
  • opskrbna vozila za prijevoz vatrogasnih cijevi
 • Specijalna vozila
  • aerodromska vozila za gašenje i tehničke intervencije
  • vozila za intervencije na vodi i pod vodom
  • vozila za intervencije na prugama i tunelima
  • prikolice za uređaje, sredstva i opremu.

Gore navedene vrste vozila koja su u vlasništvu subjekta koji obavlja vatrogasnu djelatnost, kao što su vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice, smatraju se vozilima vatrogasnih službi. Osnovna boja takvih vozila mora biti crvena boja te takva vozila smiju biti opremljena plavim rotacijskim i/ili treptavim svjetlom.

Dakle, vozila vatrogasnih službi neovisno o tome za koju se vatrogasnu namjenu koriste, moraju biti obojana crvenom bojom (osnovna boja) te smiju biti opremljena plavim rotacijskim i/ili treptavim svjetlom.

Ukoliko se na vatrogasno vozilo dodatno postavi rotacijsko ili treptavo svjetlo, zbog čega se vozilu promijeni visina, vozilo zbog toga ne mora pristupiti ispitivanju, već samo treba utvrditi jeli to svjetlo postavljeno u skladu s propisima i pravilima struke, te izmjeriti novu visinu vozila i upisati je u prometne dokumente.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing

Kontakti