kategorije pretrage

III/9, broj: 983-01/2011

Zagreb, 08/03/2011


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHIČKI PREGLED VOZILA SVIMA

PREDMET: Ispitivanje učinkovitosti kočnica vozila s pogonom na sve osovine

Poštovani,

pri ispitivanju učinkovitosti kočnog sustava na vozilima opremljenim pogonom na sva 4 kotača, treba se voditi slijedećim pravilima:
Ako je pogon osobnog automobila izveden preko svih osovina i ako je pri tome upotrebljena takva tehnička izvedba pogona koja ne dozvoljava razliku brzine vrtnje između prednje i stražnje osovine (razne blokade na diferencijalima - električne ili mehaničke, ili je raspodjela snage između prve i druge osovine izvedena sa spojkama koje mehanički ne dozvoljavaju razliku u vrtnji između prve i druge osovine) onda kočnice takvog vozila nije moguće ispitati na klasičnim valjcima koji su u upotrebi u Republici Hrvatskoj.
U takvim slučajevima nadzornik se s vozilom treba odvesti na najbližu ravnu i relativno pustu cestu te postavljanjem decelerometra u vozilo izmjeriti usporenje vozila - posebno pri djelovanju samo radne kočnice i posebno pri djelovanju samo pomoćne kočnice. Postupak je naveden u stručnom biltenu CVH br. 119.
Ako se radi o vozilima koja imaju mogućnost ručnog uključenja ili isključenja pogona jedne osovine, ručicom ili posebnim prekidačem, te ako je nadzornik potpuno siguran da na vozilu nisu uključene razne blokade na diferencijalima - električne ili mehaničke, tek tada se ispitivanje kočnica može obaviti na valjcima.
Za takva vozila bitno je da je pogon na sve osovine isključen, tako da se kotači prednje osovine mogu okretati na valjcima dok kotači stražnje osovine stoje, i obrnuto, kad se ispituju kočnice stražnje osovine.
To se može provjeriti na način da se provjeri u kojem je položaju ručica/prekidač za uključivanje 4X4 pogona, odnosno normalnih - "brzih" ili reduciranih - "sporih" brzina, a ona se mora nalaziti u položaju H2 ili na nekim vozilima 2H (vidi sliku 1).

Oznake na takvim mjenjačima predstavljaju:
2 - pogon na 2 kotača
4 - pogon na 4 kotača
H - normalne (brze) brzine
L - reducirane (spore) brzine
Dakle oznaka 2H (ili H2) označava pogon na dva kotača u "brzom" prijenosnom omjeru, a npr. 4L pogon na 4 kotača u reduciranom "sporom" prijenosnom omjeru.

 

Slika 1. Primjer oznaka na ručici za uključivanje/isključivanje pogona na sva 4 kotača

Također takva vozila najčešće imaju kontrolnu lampicu koja
signalizira uključen pogon na sve osovine.

Modernija vozila koja nemaju mehaničku polugu-ručicu za uključivanje/isključivanje pogona na sve kotače, opremljena su posebnim električnim prekidačima. Na tim prekidačima se nalaze oznake kao 2WD, 4WD i slično.
Takvi prekidači moraju biti postavljeni u položaj u kojem je pogon na sve kotače isključen, a to je uobičajeno 2WD (Slika 2).

Slika 2. Primjer prekidača za uključivanje/isključivanje pogona na sva 4 kotača

Različiti proizvođači postavljaju različite oznake za uključivanje/isključivanje pogona na sve kotače te ukoliko nadzornik nije siguran da središnji, prednji i stražnji diferencijal nisu isključeni, ispitivanje kočnica treba obaviti postavljanjem decelerometra u vozilo i mjerenjem usporenja vozila.
Ispitivanjem kočnica na vozilima koja imaju pogon na sve kotače, a kod kojih nije isključen prednji pogon može doći do ozbiljnih oštećenja na pogonskom sklopu.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove
mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti