kategorije pretrage

III/9, broj:1393-01/2011

Zagreb, 04/04/2011


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA

PREDMET: Izgradiva sjedala, EURO V/EEV vozila

Upis dodatnih izgradivih sjedala u prometne dokumente

Neki proizvođači nude svoje tipove vozila s mogućnošću lakog postavljanja (bez upotrebe alata) dodatnih homologiranih sjedala u prtljažnik vozila na za njih predviđena sidrišta.
Kod takvih vozila u osnovnu rubriku prometnih dokumenata 13. Mjesta za sjedenje treba upisati broj fiksnih mjesta za sjedenje u automobilu (npr. 5), a u napomenu slijedeću formulaciju:

13. 5+2 IZGRADIVA SJEDALA

Ukoliko se radi o dodatnim sjedalima, homologiranim prema pravilniku ECE R44, koja se mogu koristiti samo za prijevoz djece, što se vrlo lako može utvrditi vizualnim pregledom, te identifikacijom homologacijskih oznaka, također je u osnovnu rubriku prometnih dokumenata 13. Mjesta za sjedenje, potrebno je upisati broj fiksnih sjedala u automobilu (npr. 5), a u napomenu prometnih dokumenata potrebno je upisati

13. 5+2 IZGRADIVA DJEČJA SJEDALA

U tom je slučaju vrlo bitno koristiti formulaciju "DJEČJA SJEDALA", jer ista nisu predviđena za prijevoz osoba veće tjelesne mase (primjer: MERCEDES VIANO).

Ukoliko se radi o prometnim dokumentima vozila s lako izgradivim dodatnim sjedalima u kojima je u rubrici 13. Mjesta za sjedenje upisan ukupan broj sjedala, biti će dovoljno u napomenu upisati neku od gore pripadajućih formulacija, a osnovnu rubriku prometne dozvole ispraviti pri slijedećoj zamjeni dokumenata.

Vozila kojima broj sjedećih mjesta s izgradivim sjedalima postane veći od 8+1, više ne mogu biti registrirani kao osobni automobili. U takvim slučajevima potrebno se konzultirati sa stručnim službama CVH.

Ukoliko se radi o dodatnom ugrađivanju sjedala od strane vlasnika (samogradnja) vozilo je potrebno uputiti na ispitivanje.

Upis nove ekološke kategorije za teretna vozila: EURO V/EEV

Na teritoriju RH su se počela pojavljivati i koristiti teretna vozila ekološke kategorije EURO V/EEV. S obzirom na beneficije koje takva vozila dobivaju izvan granica RH, pojavila se potreba upisivanja upravo takve ekološke kategorije u prometne dokumente u slijedećem obliku:

DIESEL - EUROV/EEV

Ako se radi o vozilu koje pristupa prvoj registraciji, da bi se u njegove prometne dokumente upisala ta ekološka kategorija, vlasnik mora priložiti kopiju potvrde proizvođača u kojoj su uz točku 49., koja definira razinu emisije ispuštanja štetnih sastojaka iz pognskog motora, navedeni neki od slijedećih homologacijskih propisa (EEC/EC direktiva ili ECE-R pravilnika):

Ako Potvrda sadrži EEC/EC direktive:

EEC/EC
OSNOVNA DOPUNJENA
88/77 1999/96 C
2001/27 C  

ili

2005/55 2005/78 H, I, J, K
  2006/51 H, I, J, K
  2008/74 H, I, J, K

Primjer kako to izgleda u Potvrdi proizvođača (potcrtano i podebljano): e4*88/77*2001/27C*0002*00 ili e4*2005/55*2006/51K*0001*00

Ako Potvrda sadrži ECE-R pravilnike:

ECE-R
OSNOVNA DOPUNA
49 05 C, H, I, J, K

 

Primjer kako to izgleda u Potvrdi proizvođača (potcrtano i podebljano):
E11 49RJ - 05 2439

Ukoliko se radi o vozilu za koje je na prvoj registraciji priložena je Izjava o sukladnosti, potrebno je kontaktirati Pododjel za homologaciju na telefon 01/6379 200 gdje će biti moguće dobiti informaciju o ekološkoj kategoriji vozila.

Ukoliko se radi o već registriranom vozilu, ovu ekološku kategoriju je moguće upisati u napomenu prometnih dokumenata, ali samo ako vlasnik vozila priloži Potvrdu proizvođača za to vozilo, čiju kopiju treba priložiti uz Kontrolni list, a original vratiti vlasniku.

Slika 1. Primjer potvrde proizvođača i položaj direktive 2005/55 i njene nadopune 2008/74K, koja označava da se radi o vozilu EURO V/EEV

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove
mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.
Prokurist

Kontakti