kategorije pretrage

III/14, broj: 4631-01/2012

Zagreb, 28/12/2012


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Kočni cjevovodi, carinski pečat na Potvrdi, odobrenje o izuzeću, diskovi i bubnjevi, zimska oprema

1. Može li vozilo kod kojeg su ugrađeni zamjenski visokotlačni cjevovodi na kočnoj instalaciji zadovoljiti na tehničkom pregledu?

Može, ako je ugradnju takvih cjevovoda ugradila stručna osoba, a dokaz o tome je isključivo račun registrirane automehaničarske radionice, dakle, uz Kontrolni list obavezno treba priložiti kopiju valjanog računa automehaničarske radionice.

Zamjenski kočni cjevovodi i njihovi spojevi ne smiju biti oštećeni, deformirani, ispucani, korodirani, niti propusni. Moraju biti dobro pričvršćeni, a mjesta savijanja moraju biti izvedena kao i kod "starih" kočnih cjevovoda. Posebno obratiti pozornost na mjesta na kojima su cjevovodi savinuti: ako se vizualnim pregledom procijeni da se zbog pretjeranog savijanja (premalog radijusa savijanja, primjer na slici 1.) promijenio oblik ili dimenzije poprečnog presjeka cjevovoda, takvo vozilo ne smije proći na tehničkom pregledu.

Slika1 Primjer ispravno savinutog kočnog cjevovoda (lijevo) i previše savinutog kočnog cjevovoda (desno), kod kojeg je došlo do deformacije stijenke i promjene poprečnog presjeka.

Ako ugradnju zamjenskih vodova nije ugradila registrirana mehaničarska radionica, vozilo ne može proći na tehničkom pregledu.

2. Treba li Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila (Dalje: Potvrda) biti ovjerena carinskim pečatom?

Ne treba. Iako neke carinarnice ovjeravaju ovu Potvrdu svojim pečatom, to nije propisano niti jednim zakonom niti pravilnikom.

3. Može li se priznati Odobrenje o izuzeću od pojedinih stavki Pravilnika o tehničkim uvjetima koje izdaje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (Dalje: Odobrenje), ako vozilo ne ispunjava opće sigurnosne uvjete?

Ne može. Čak se i u tekstu Odobrenja navodi da izuzeće vrijedi samo ako vozila zadovoljavaju opće tehničko-sigurnosne uvjete, odnosno ako se izuzećem ne ugrožava sigurnost prometa na cestama. Na primjer, ako na vozilu postoje dijelovi s oštrim rubovima koji bi mogli teško ozlijediti druge sudionike u prometu, opremljeno je kratkim svjetlima koja jače osvjetljavaju lijevu stranu, ako nije opremljeno kočnim svjetlima, pneumatici očito nisu namijenjeni za predmetno vozilo, itd., bez obzira na izdano Odobrenje, vozilo ne može zadovoljiti na tehničkom pregledu.

Preporuča se svim nadzornicima da se kod ovakvih specifičnih slučajeva konzultiraju s Tehničkim odjelom Centra za vozila na broj telefona 01/4817 366.

4. Koja je propisana procedura i kriteriji za pregled kočnih diskova i bubnjeva na teretnim vozilima?

Vizualno promotriti kočne diskove te procijeniti njihovu potrošenost uspoređujući širinu vanjskog srha s debljinom površine diska po kojoj kliže kočna obloga.

Slika2 Provjera potrošenosti diska uz pomoć srha na rubu diska

Ne dozvoljava se ispucanost, potrošenost, izbrazdanost i zakaljenost diska. Ispucanost i izbrazdanost diska može se procijeniti temeljem prikaza na slici 3. Dimenzija 1,5 mm koja se koristi u tom prikazu, ne mjeri se instrumentima, već služi samo kao orijentacijska vrijednost za procjenu ispravnosti.

Slika 3 Kriteriji za procjenu ispravnosti diska

Slika 4 Primjer ispucanog diska

Ako je vozilo opremljeno kočnicama s bubnjevima, treba provjeriti pokrovne ploče bubnjeva, i obratiti pozornost na obod bubnjeva zbog eventualnih pukotina.

Nije dozvoljena zauljenost i ispucanost bubnjeva. Pokrovne ploče moraju postojati na bubnjevima, moraju biti cjelovite, dobro zaštićivati unutrašnjost kočnog bubnja od vanjskih nečistoća i ne smiju biti deformirane.

5. Da li je vozilo tehnički ispravno ako nema zimsku opremu?

Iako vozilo u prometu na cesti mora imati zimsku opremu, na tehničkom pregledu se opremljenost istom ne provjerava. Na tehničkom pregledu je bitno da su na istoj osovini jednake gume, da bočnice guma nisu oštećene i da dubina gaznog sloja nije manja od dozvoljenog. Također treba provjeriti odgovaraju li indeksi brzine i nosivosti gume za vozilo koje se pregledava.

Preporuča se nadzornicima da upozore vozače na eventualne sankcije, ukoliko policija pri redovnom nadzoru prometa utvrdi da nemaju ugrađenu zimsku opremu na vozilu.

Za sve dodatne informacije i objašnjenja molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446, 099-8082-203.

S poštovanjem,

 

Predsjednik Uprave:

Davorin Pavlović, dipl.ing.

Kontakti