kategorije pretrage

III/9, broj: 0306-01/2012

Zagreb, 24/01/2012


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA SVIMA

PREDMET: Vozila hitne medicinske pomoći - redovni i preventivni tehnički pregled te prenamjena - uputa o postupanju

Poštovani,

temeljem čl. 256. st. 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN broj 67/08, 48/10 74/11, dalje: Zakon), nova i rabljena vozila hitne medicinske pomoći vlasnici su dužni podvrgnuti redovitom tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem ističe rok od 12 mjeseci od prvog tehničkog pregleda i registracije vozila. Dakle, čak i novim vozilima hitne medicinske pomoći, tehnički pregled prije prve registracije ovjerava se na 12 mjeseci.

Temeljem čl. 36. st. 2. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama ("Narodne novine", broj 51/10, 84/10 i 145/11), plavo rotacijsko i/ili treptavo svjetlo ili svjetla mogu biti postavljena na vozilima s pravom prednosti prolaska određenim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, što u ovom slučaju znači na vozila službe hitne pomoći i vozila sanitetskog prijevoza, odnosno ona vozila kojima u namjeni piše "HITNA MEDICINSKA POMOĆ" ili "SANITETSKI PRIJEVOZ". Dakle, vozila s namjenom "ZA MEDICINSKE POTREBE" ne mogu biti opremljena plavim rotacijskim i/ili treptavim svjetlima.

Temeljem čl. 257. st. 1. Zakona, samo vozila kojima u prometnim dokumentima u namjeni piše "HITNA MEDICINSKA POMOĆ" podliježu i preventivnim tehničkim pregledima.

S obzirom na to da postoje i vozila kojima u prometnim dokumentima u rubrici "namjena" piše "ZA MEDICINSKE POTREBE", postavlja se pitanje koje uvjete postavljati na takva vozila. Stoga u nastavku dajemo uputu za precizno određivanje i promjenu namjene takvih vozila.

Za vozila kojima u prometnim dokumentima u rubrici "namjena" piše "ZA MEDICINSKE POTREBE", a vizualno odgovara izgledu vozila hitne pomoći ili sanitetskog prijevoza, potrebno je kontaktirati Odjel za ispitivanje CVH (dalje: Odjel, tel.:01/6379-200) radi provjere postojanja Potvrde o ispitivanju (dalje: atest) iz koje će se utvrditi radi li se o vozilu za sanitetski prijevoz ili o vozilu hitne medicinske pomoći. Kada se iz Potvrde o ispitivanju utvrdi o kojoj namjeni vozila se radi, Odjel faksom treba dostaviti kopiju atesta koja se prilaže uz predmet, a na osnovi koje se u "napomenu" prometne dozvole i knjižice vozila namjena treba promijeniti u "HITNA MEDICINSKA POMOĆ" ili "SANITETSKI PRIJEVOZ".

Ukoliko broj atesta nije bio upisan u prometne dokumente, treba ga u iste upisati (dakle, izdati nove dokumente s obzirom na to da se broj atesta upisuje u tip vozila).

Ukoliko se pri gore opisanom postupku utvrdi da vozilo nije nikada pristupilo ispitivanju vozila, a vizualno odgovara izgledu vozila hitne medicinske pomoći ili vozila za sanitetski prijevoz, potrebno ga je uputiti na ispitivanje vozila.
Promjena namjene "HITNA MEDICINSKA POMOĆ" u namjenu "SANITETSKI PRIJEVOZ" moguće je obaviti samo administrativno (u rubriku "napomena" prometnih dokumenata ako ima mjesta), uz pismeni zahtjev vlasnika vozila u kojemu mora biti naveden broj šasije vozila za koje se to želi učiniti.

Promjena namjene "HITNA MEDICINSKA POMOĆ" ili "SANITETSKI PRIJEVOZ" u namjenu "ZA MEDICINSKE POTREBE" također je moguće obaviti samo administrativno (u rubriku "napomena" prometnih dokumenata ako ima mjesta), uz pismeni zahtjev vlasnika vozila u kojemu mora biti naveden broj šasije vozila za koje se to želi učiniti.

Kod ovakvog postupka promjene namjene, pismeni zahtjevi vlasnika prilažu se uz predmet.

Promjena namjene "SANITETSKI PRIJEVOZ" ili u namjenu "HITNA MEDICINSKA POMOĆ" moguća je samo uz ispitivanje vozila.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove
mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti