kategorije pretrage

NEVAŽEĆA OKRUŽNICA

III/9, broj: 0538-02/2012

Zagreb, 10/02/2012


STANICAMA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA -SVIMA-

PREDMET: Registracija radnih strojeva i motokultivatora

Poštovani,

uputom Ministarstva unutarnjih poslova, broj: 511-01-202-68285/3-2011 od 31.01.2012. godine dopunjena je ranije donesena uputa istog Ministarstva, broj: 511-01-42-2112/2-99 od 11.02.1999. godine, na način da se ista primjenjuje i na radne strojeve i motokultivatore.

To znači da svi posjednici traktora, traktorskih prikolica i poluprikolica, radnih strojeva i motokultivatora mogu izvršiti registraciju istih ukoliko su proizvedeni do 31.12.1994. godine, a za koje vlasnici ne posjeduju dokaz o vlasništvu (zagubljeni, uništeni, nedostupni, i dr.) uz uvjet da:

  • Osoba koja podnosi zahtjev za registraciju, mora priložiti pisanu izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika, kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuje da je jedini vlasnik navedenog traktora, traktorskog priključnog vozila, odnosno radnog stroja ili motokultivatora.

  • Pored svoje pisane izjave, podnositelj zahtjeva za registraciju mora priložiti i pisanu izjavu jednog svjedoka ovjerenu od strane javnog bilježnika, koji je pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavio da mu je poznato da je podnositelj zahtjeva za registraciju traktora, traktorskog priključnog vozila, odnosno radnog stroja ili motokultivatora, jedini vlasnik.

  • U spomenutim pisanim izjavama (i vlasnika i svjedoka) moraju biti navedeni identifikacijski podaci (marka, tip, broj šasije i godina proizvodnje) traktora, traktorskog priključnog vozila, odnosno radnog stroja ili motokultivatora koji se žele registrirati.

Registraciju je potrebno obaviti sukladno odredbi članka 3. stavka 1. Pravilnika o registraciji i označavanju vozila (NN, broj: 151/08, 89/10 i 104/10) pri čemu spomenute izjave predstavljaju dokaz o vlasništvu.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

NEVAŽEĆA OKRUŽNICA

Kontakti