kategorije pretrage

III/9, broj: 1434-01/2012

Zagreb, 16/04/2012


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA

PREDMET: Pojašnjenje o postupku unosa dodatnih (homologacijskih) podataka za nova vozila M1 kategorije.

Poštovani,

molimo da dodatno obratite pozornost pri upisu podataka iz Izjava o sukladnosti vozila (dalje: Izjava) i Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila (dalje: Potvrda) koje su izdane nakon 1.3.2012, a ne sadrže podatke o međuosovinskom razmaku, razmaku kotača i emisiji CO2. Ti podaci moraju biti navedeni na Izjavi izdanoj nakon 1.3.2012, te na Potvrdi izdanoj nakon 1.3.2012., ali samo za nova vozila M1 kategorije. Ako navedeni podaci za novo vozilo ne postoje potrebno je stranku uputiti da pribavi novu Izjavu ili Potvrdu sa svim potrebnim podacima.

U svim ostalim slučajevima, npr. kada su Izjava ili Potvrda izdane prije 1.3.2012 godine ili su izdane nakon 1.3.2012, ali za rabljeno vozilo, ne moraju imati napisane gore navedene podatke. U tom slučaju upis tih podataka u aplikaciju može se zaobići pritiskom na tipku F8 te uz upis broja Izjave ili Potvrde.

To je jedini ispravan način rada, što znači da se podaci za međuosovinski razmak i razmak kotača ne smiju izmišljati ili mjeriti na vozilu pa onda upisivati u aplikaciju.

Upozoravamo nadzornike na slijedeće najčešće greške koje su nađene u bazi tehničkih podataka vozila:

  • Podaci marka, tip, varijanta, izvedba upisani u CVH.STP moraju biti potpuno jednaki podacima dostavljenim na Izjavi, odnosno Potvrdi. Marka, tip, varijanta i izvedba se ne smiju izmišljati.
  • Podatke o međuosovinskom razmaku nije dozvoljeno prepisivati u rubrike "Razmaci kotača".
  • Međuosovinski razmak ne može biti veći od duljine vozila.
  • Razmak između kotača ne može biti veći od širine vozila.

Za masu vozila treba upisati podatak iz točke13. Masa vozila u voznome stanju, ali ako je u tu masu uključena masa vozača od 75 kg onda masu vozača treba oduzeti od mase vozila. To znači da se u aplikaciju uvijek upisuje masa vozila bez vozača.

Izjava ili Potvrda izdana nakon 1.3.2012. godine mora sadržavati podatak o maksimalnoj brzini vozila za M,N i L kategoriju.

Ukoliko je novo vozilo oslobođeno homologacije, također ga se može osloboditi unosa obveznih podataka pritiskom na tipku F8 te uz označivanje opcije "Vozilo oslobođeno homologacije" (vidi Sliku 1).

Slika 1. Primjer oslobađanja od unosa homologacijskih podataka za vozila koja su oslobođena homologacije

Tada se u rubriku "Napomene za registraciju (ispisuju se na prometnim dokumentima i registracijskom listu)" obavezno treba upisati jedna od slijedećih formulacija koju treba ispisati samo na registracijski list:

OSLOBOĐENO HOMOLOGACIJE TEMELJEM RJEŠENJA DZM (upisati klasu, urudžbeni broj i datum)

OSLOBOĐENO HOMOLOGACIJE TEMELJEM JCD (upisati niz brojeva iz rubrike JCD-a "A CARINARNICA ODREDIŠTA" koja se nalazi u gornjem desnom kutu JCD-a, vidi primjer unosa takvog niza brojeva na slici 2.).

Slika 2. Primjer unosa napomene za registraciju u slučaju kada je vozilo oslobođeno registracije temeljem JCD-a

Vozila koja su oslobođena homologacije ne mogu se registrirati ako su oslobođena homologacije temeljem članka 34, stavka 1, točke 3., Pravilnika o homologaciji (NN br. 138/11 od 1.12.2011).

Za sve ostale slučajeve oslobođenja od homologacije, te za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446.

S poštovanjem,

Predsjednik Uprave

Davorin Pavlović, dipl.ing.

Kontakti