kategorije pretrage

III/9, broj: 2725-01/2012

Zagreb, 11/07/2012


STANICAMA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA -SVIMA-

PREDMET: Novosti u radu i odgovori na pitanja nadzornika i referenata

Poštovani,

dostavljamo izmjene, novosti te odgovore na najčešće upite nadzornika i referenata koji se pojavljuju u svakodnevnom radu stanica za tehnički pregled. Ova okružnica u potpunosti zamjenjuje okružnicu I/7, broj: 651-1/2008. od 4.3.2008.

1. Da li je vozilo marke: SMART, tip: FORTWO, model: 1.0 mhd (micro hybrid drive) hibridno vozilo, kojem u vrsti motora treba upisati KOMBINIRANI POGON (ELEKTRO + OTTO)?

Ne. Premda bi se iz punog naziva ovog vozila - mikro hibridni pogon (engl.micro hybrid drive), moglo zaključiti da je riječ o hibridnom vozilu, riječ je oStart & Stoptehnologiji. Ona prilikom vožnje vozila, kada brzina kretanja vozila padne ispod 8 km/h, a istodobno je aktivirana papučica kočnice, gasi motor vozila do stanja mirovanja vozila. U trenutku kada se vozilo ponovno želi pokrenuti, pritisne se papučica akceleratora, motor se samostalno pali i vozilo se ponovno pokreće snagom svoga benzinskog motora. Dakle, riječ je samo o gašenju motora kada isti više nije potreban (npr. prilikom stajanja u koloni ili na semaforu) te automatskom pokretanju istoga prilikom pritiska na papučicu akceleratora.

Da bi se nekom vozilu u vrstu motora upisao "KOMBINIRANI POGON ( )" ono se uistinu mora moći pokretati iz više spremnika energije, tj. uz pomoć različitih vrsta motora (npr. spremnik fosilnog goriva + akumulatori). Pri tome tok snage prema kotačima nije bitan - vozilo se može pokretati samo pomoću jednog od radnih motora (npr. može se pokretati samo elektromotorom dok benzinski motor služi za proizvodnju električne energije i direktno pokretanje vozila ili za nadopunjavanje akumulatora) ili kombinacijom rada više radnih motora (npr. pokreće se i benzinskim i elektromotorom). Također, nije bitna izvedba prijenosa snage na kotače vozila (transmisija) koja može biti samo mehanička ili samo električna.

U ovom trenutku na hrvatskom tržištu nekoliko marki vozila u svom proizvodnom programu imaju hibridna vozila: AUDI, CITROEN, HONDA, LEXUS, MERCEDES, OPEL, PEUGEOT, PORSCHE, TOYOTA i VOLKSWAGEN kojima se u vrstu motora može upisati jedan od pojmova "KOMBINIRANI POGON ( )".

Vrsta pogona se može odrediti prema dokumentaciji koja je dostupna uz vozilo (Izjava o sukladnosti ili Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila) te kontaktiranjem Tehničkog odjela CVH.

2. Treba li kombajnu ili bilo kojem drugom radnom stroju dodijeliti registracijske pločice s crvenim brojkama i slovima ukoliko su mu dimenzije, osovinska opterećenja i NDM veći od vrijednosti propisanih važećim Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama?

Da! Prilikom prve registracije bilo kojeg vozila nadzornici su dužni uočiti sve tehničke karakteristike vozila koje prelaze vrijednosti propisane u Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila na cestama. Prelaskom dozvoljenih vrijednosti (jedne ili više njih), vozilu se moraju dodijeliti registracijske pločice s crvenim brojkama i slovima. Riječ je o dimenzijskim karakteristikama (duljina, širina i visina), najvećoj dopuštenoj masi vozila, kao i o opterećenju slobodne, odnosno pogonske osovine.

S obzirom da su, prema definiciji u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, radni strojevi motorna vozila, na njih se primjenjuju odgovarajući zahtjevi važećeg Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama kao i za motorna vozila.

3. Kako obaviti tehnički pregled vozilu kojemu je naknadno ugrađena ili zamijenjena tipno odobrena svjetlosno signalna oprema (uređaji zaosvjetljavanje ceste i davanje svjetlosnih znakova). Npr. svjetlosni izvori s izbojem u plinu (ksenon) ugrađeni u uređaj odobren za halogene izvore svjetala ili naknadna ugradnja svjetala za vožnju po danu?

U posljednje vrijeme jednostavno je doći do jeftinih rasvjetnih modula koji u velikom broju slučajeva nisu homologirani, odobreni za upotrebu u cestovnom prometu (iako često "sadrže" komponente renomiranih svjetskih proizvođača). Najviše se tih modula pojavljuje kao ksenonske žarulje opremljene istim prihvatima (grlima) kao halogene žarulje H1, H3, H4, H7 i sl. ili kao LED moduli koji se pogrešno deklariraju kao svjetla za vožnju po danu (dnevna svjetla).

Slika 1. Nehomologirani "ksenon" kit (lijevo) i nehomologirana svjetla za vožnju po danu, dnevna svjetla (desno)

Npr. glavna svjetla (kratka i duga) sastoje od više sklopova, uređaja i dijelova;

  • reflektor ili konkavno zrcalo s prihvatnim mjestom za izvor svjetla (žarulja)
  • izvor svjetla (halogena ili ksenon žarulja),
  • uređaj za automatsko podešavanje nagiba snopa kratkog svjetla,
  • električne instalacije,
  • uređaja za pranje i/ili brisanje,
  • ostali uređaji (npr. za zakretanje snopa glavnih svjetala i sl.).

Svaki od tih sklopova, uređaja i dijelova mora biti homologiran i sukladan s ostalima. To znači da ugradnja svjetlosnih izvora s izbojem u plinu (ksenon žarulje s adaptiranim prihvatom, grlom) u svjetla namijenjena i homologirana za upotrebu halogenih žarulja nije dopuštena, tj. vozilo treba proglasiti tehnički neispravnim.

Najjednostavniji način za prepoznavanje nehomologiranog (nedozvoljenog) ksenon sustava osim propisanih homologacijskih oznaka je prema nedostatku uređaja za pranje glavnih svjetala, nepostojanju automatskog uređaja za podešavanje nagiba snopa kratkog svjetla te već prije spomenutim ksenon žaruljama s prihvatom za halogene žarulje (H1, H3, H4 ili H7) i naknadno ugrađenim balastima s ožičenjem u motornom prostoru vozila.

Jedini odobreni način naknadne ugradnje ksenon sustava je ugradnja tipno odobrenog (homologiranog) sklopa i svih potrebnih dodatnih uređaja. Ukoliko se vlasnik vozila odluči za takvu ugradnju, vozilo je potrebno uputiti na ispitivanje vozila.

Kao i kod naknadne ugradnje ksenon sustava, u slučaju naknadne ugradnje svjetala za vožnju po danu, vozilo treba proglasiti tehnički neispravnim te zahtijevati da se svjetla izgrade (ukoliko su nehomologirana) ili uputiti stranku na ispitivanje vozila (u slučaju homologiranih svjetala) gdje se prilikom ispitivanja provjeravaju uvjeti glede položaja na vozilu, električnih veza, homologacija, itd.

4. Kako izvršiti pregled parkirne kočnice na valjcima u slučaju kada se aktiviranje parkirne kočnice izvodi pomoću tipke, a kočnica se aktivira električnim putem?

Parkirnu kočnicu koja se uključuje električnim putem ima ugrađenu sve veći broj vozila. Međutim, zahvaljujući ugrađenom elektroničkom upravljanju, aktiviranje kočnice može se razlikovati od vozila do vozila - ovisno o programu koji je proizvođač ugradio u vozilo. Na nekim vozilima se puno djelovanje kočnice postiže već nakon kratkog aktiviranja i zadržavanja tipke u pritisnutom položaju dok se na nekim vozilima puno djelovanje postiže nakon što se tipka pritisne više puta za redom. Svakim sljedećim pritiskom na tipku djelovanje parkirne kočnice je sve snažnije.

Slika 2. Tipka za aktivaciju pomoćne/parkirne kočnice

Na slici 2. je prikazan električni prekidač ručne kočnice na vozilu marke VOLKSWAGEN, tip PASSAT. Njeno aktiviranje izvodi se tako da se tipka pritisne jednom (tada zasvijetli žaruljica na tipki), a postignute sile kočenja iznose približno 500 N na svakom kotaču. Drugim pritiskom tipke sile pomoćne kočnice narastu na približno 1000 N, a tek trećim pritiskom postiže se blokada pomoćne kočnice na približno 1200 N. Odmah nakon blokade kotača valjci se zaustave, nakon čega je potrebno otpustiti ručnu kočnicu. To se izvodi tako da se pritisne papučica spojke (kod ručnog mjenjača) i papučica radne kočnice. Tek nakon toga, ponovnim pritiskom na tipku pomoćne kočnice otpušta se pomoćna kočnica.

Nadzornik ne mora poznavati elektronički program svakog tipa vozila koji se pojavi s elektroničkom kočnicom, niti mogućnosti proučavati upute za rukovanje.

Preporuča se slijedeći postupak: prilikom ispitivanja ručne kočnice pokušati je aktivirati na oba načina (prvo višekratnim pritiskanjem tipke, a zatim, prema potrebi, zadržavanjem pritisnute tipke) pa će se na jedan od ova dva načina uočiti da li kočnica djeluje ispravno i sa zadovoljavajućim koeficijentom kočenja.

5. Koja vozila moraju imati rezervni kotač?

Prema važećem Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, sva motorna i priključna vozila (osim L kategorije vozila, traktora i njihovih priključnih vozila, prikolica s jednom osovinom, autobusa za gradski promet, komunalnih vozila i teretnih vozila oblika karoserije - TEGLJAČ) moraju imati rezervni kotač s pripadajućom opremom.

Rezervni kotač ne trebaju imati niti ona vozila koja su opremljena nekim sigurnosnim sustavom za sigurnu vožnju s ispuhanom gumom ili ako vozilo posjeduje neko sredstvo za osposobljavanje ispuhane gume. Riječ je o raznim gumama s tvrdom bočnicom - PAX sustav, sprejevima za privremeno osposobljavanje gume kao i kompresorima za nadopunjavanje tlaka u gumi i sl. Međutim, ovakva sredstva za sada postoje samo za vozila M1 kategorije. Stoga gotovo sva vozila iznad 3,5 tona NDM moraju imati rezervni kotač jer neko nadomjesno sredstvo za takva vozila ne postoji.

Ukoliko na takvim vozilima postoji rezervni kotač, njegov nosač mora biti ugrađen u skladu s preporukama proizvođača vozila, mora biti dovoljno čvrst, neoštećen, a rezervni kotač na njemu mora biti dobro pričvršćen i osiguran te pod tlakom.

Slika 3. Tegljači koji pristupe tehničkom pregledu mogu, ali i ne moraju imati ugrađen rezervni kotač

 

6. Smiju li se registrirati priključna vozila kod kojih je registarska pločica postavljena na teret?

Smiju, ukoliko je tako predvidio proizvođač priključnog vozila zbog konstrukcijskih razloga i veličine tereta za prijevoz kojeg je to priključno vozilo predviđeno. Ukoliko se registarska pločica tako ugrađuje, mora zadovoljavati sve ostale uvjete iz Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama; osvijetljenost, vidljivost, neoštećenost i pričvršćenost. Ukoliko na takvom priključnom vozilu nema tereta, tablica mora biti pričvršćena na samom priključnom vozilu kao i kod svakog drugog priključnog vozila.

Slika 4. Položaj i kut vidljivosti registarske pločice (i svjetlosne signalizacije) postavljene na teret priključnog vozila (lijevo) mora ispunjavati iste uvjete koji se tiču položaja i vidljivosti kao kad su postavljeni na nadgradnju uobičajenog priključnog vozila (desno)    

Sve gore navedeno odnosi se i na posebne sklopove stražnje svjetlosne signalizacije koje su predviđene za pričvršćivanje na teret (zajedno s ili odvojeno od registarske pločice).

7. Postupak ukoliko marke ili tipa vozila (M1 kategorija) nema u šifrarniku u aplikaciji CVH.STP

Unos marke vozila iz šifrarnika obavezan je za sve vrste vozila kod prijave vozila na homologaciju, tehnički pregled, registraciju ili ispitivanje.

Kod istih poslova za vozila M1 kategorije (osobni automobil) obavezan je unos tipa vozila iz šifrarnika (za vozila godine proizvodnje nakon 2000.). Za sve ostale vrste vozila, naziv tipa je slobodan unos (osim kod pretrage Kataloga tehničkih podataka).

Ukoliko prilikom prijave predmeta niti jedno vozilo takve marke/tipa do tog trenutka nije zabilježeno u Hrvatskoj, tj. nije upisano u šifrarnik, neće se moći nastaviti predmet bez dopune šifrarnika. Šifrarnici se nadopunjavaju u Tehničkom odjelu CVH, nakon provjere dostupne dokumentacije.

Stoga u tom slučaju treba kontaktirati Tehnički odjel CVH na broj: 01/ 4817 366 te dokumentaciju prema dogovoru faksirati na broj: 01/ 4817 369 (ili skenirati te poslati preko "slanja slika" u aplikaciji CVH.STP na Tehnički odjel). Nakon zaprimanja dokumentacije i telefonske konzultacije s Tehničkim odjelom, dokumentacija se provjerava, te ukoliko se za to utvrde potrebni preduvjeti, nova marka ili tip vozila se upisuju u šifrarnik.

Nakon što je šifrarnik ažuriran, obavezno zatvoriti predmet i izaći iz aplikacije CVH.STP te je ponovno pokrenuti kako bi se šifrarnici što prije ažurirali i nastavila prijava predmeta.

Izlaskom ove okružnice, okružnica I/7, broj: 651-1/2008. od 4.3.2008. postaje nevažeća. Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti