kategorije pretrage

III/9, broj: 3686-2/2012

Zagreb, 02/10/2012


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: TP novih vojnih vozila, posebni uvjeti za autotaksi prijevoz, protektirani pneumatici, upis mase vozila, oblik karoserije za "pick-up" vozila, traktori s dva sjedala, vrijednost CO2 za vozila s plinom, dodatne dimenzije pneumatika, dodatna zrcala za teretna vozila, retroreflektirajuće trake, svjetla za vožnju unatrag za priključna vozila, vrsta motora kod hibridnih vozila, rok važenja PTP.

Poštovani

u svakodnevnom kontaktu sa STP-ima uočeno je ponavljanje određenih pitanja na koja donosimo odgovore:

Vrijedi li tehnički pregled 12 ili 24 mjeseca za nova vojna motorna i priključna vozila za prijevoz tereta najveće dopuštene mase veće od 3500 kg?

Člankom 256. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN, broj 67/08, 48/10 i 74/11.) propisano je slijedeće:

Nova motorna i priključna vozila što sudjeluju u prometu na cestama, vlasnici su dužni podvrgnuti redovitom tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od prvoga tehničkog pregleda i registracije vozila, osim motornih i priključnih vozila za prijevoz tereta najveće dopuštene mase veće od 3500 kg, motornih vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju više od osam sjedala, vozila hitne medicinske pomoći i vozila za taksi prijevoz, koje su vlasnici dužni podvrgnuti redovitom tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem ističe rok od 12 mjeseci od prvog tehničkog pregleda i registracije vozila.

Dakle, iako Pravilnik o registraciji vozila Ministarstva obrane i oružanih snaga Republike Hrvatske (NN br. 39/07) propisuje drugačije, nova vojna motorna i priključna vozila koja spadaju u gore navedene grupe vozila, moraju biti podvrgnuta redovitom tehničkom pregledu svakih 12 mjeseci jer Zakon o sigurnosti prometa na cestama ima jaču pravnu snagu od Pravilnika o registraciji vozila Ministarstva obrane i oružanih snaga Republike Hrvatske (NN br. 39/07).

U Izjavama o sukladnosti za M1 vozila koja su homologirana za plin i benzin postoje dvije vrijednosti za CO2. Koja se od tih vrijednosti upisuje u aplikaciju CVH.STP ?

Kod vozila koja su homologirana za plin i benzin (vozila kojima je tvornički ugrađena plinska instalacija) kojima je u Izjavu ili Potvrdu upisana vrijednost emisije CO2 za benzin i za plin, uvijek se upisuje samo vrijednost CO2 koja se odnosi na plin.

Može li se za vozilo s kojim se vlasnik želi natjecati za koncesiju za autotaksi prijevoz, a koje ne ispunjava uvjete u skladu sa zahtjevima Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (NN br. 120/05 od 12. listopada 2005. i 102/07 od 10. listopada 2007.), izdati pozitivna Potvrda o ispunjavanju posebnih uvjeta?

Ne. Vlasnici vozila koji nemaju ugrađen taksimetar, ovjeren cjenik, ugrađenu svjetleću oznaku "TAXI" na krovu vozila itd., ne mogu ispuniti sve uvjete Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (NN br. 120/05 od 12. listopada 2005. i 102/07 od 10. listopada 2007.). Iz tog razloga se vlasnicima gore navedenih vozila ne može izdati Potvrda o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozilo.

Posebne uvjete koje moraju ispunjavati vozila za javni cestovni promet i vozila za vlastite potrebe detaljno su opisani u Stručnoj uputi o pregledima vozila glede udovoljavanja posebnim uvjetima za obavljanje javnoga cestovnog prijevoza i prijevoza za vlastite potrebe koja je dodatno pojašnjavana i kontinuirano nadopunjavana okružnicama Centra za vozila Hrvatske.

Ovime prestaje važiti okružnica Centra za vozila Hrvatske; I/7, broj: 2975-1/2004.

Smije li se vozilu koje je namijenjeno za autotaksi prijevoz mijenjati podatak o boji vozila na zahtjev vlasnika s obrazloženjem da to od njega zahtijeva izdavatelj koncesije?

Ne. Podatak o boji vozila mora odgovarati stvarnom stanju kakvo vozilo ima u tijeku tehničkog pregleda. Ako podatak o boji vozila u Prometnoj dozvoli ne odgovara stvarnom stanju na vozilu u tijeku tehničkog pregleda, novi podatak o boji se može napisati u napomenu Prometne dozvole. Najčešći je slučaj kada je vozilu namijenjenom za taksi prijevoz u prometnim dokumentima za boju vozila navedeno "VIŠEBOJAN", a izdavatelj koncesije traži da vozilo bude bijele boje. I u takvom slučaju nema odstupanja od uobičajenog rada u STP, što znači da u prometnim dokumentima mora ostati "VIŠEBOJAN", odnosno, ukoliko je u Prometnim dokumentima za boju pisalo npr. "BIJELA", a na vozilo su naknadno postavljene reklamne naljepnice, u napomenu prometnih dokumenata treba upisati "VIŠEBOJAN".

Slika 1. Primjer vozila oblijepljenog naljepnicama - višebojno vozilo

Smiju li na istoj osovini vozila biti postavljeni obnovljeni (protektirani) pneumatici različitih proizvođača, ako je protektirani sloj na oba pneumatika jednak (npr. na lijevoj strani postavljen je protektirani pneumatik proizvođača Michelin, a na desnoj strani, protektirani pneumatik proizvođača Goodyear)?

Ne. Pneumatici na istoj osovini vozila, osim po uzorku protektiranog sloja, moraju biti jednaki po dimenzijama, nosivosti, brzinskoj karakteristici, vrsti (zimske, ljetne), konstrukciji (radijalne, dijagonalne itd.) i marki/tipu (proizvođaču). Isto vrijedi i za protektirani pneumatik.

Na istu osovinu se smiju stavljati samo oni protektirani pneumatici na kojima više ne postoje oznake i natpisi originalnog proizvođača pneumatika, a koje su zamijenjene oznakama i natpisima radionice koja je izvela obnavljanje pneumatika. Naravno, i takvi pneumatici moraju biti jednakih karakteristika na obje strane iste osovine, što se može vidjeti iz oznaka koje je radionica koja je izvela obnavljanje pneumatika dužna reljefno ili izdubljeno izliti ili trajno postaviti na pneumatik.

Na svim protektiranim penumaticima obavezno mora postojati još i oznaka "RETREAD" na kojoj mora biti istaknut pravilnik ECE R 109, ako se radi o gospodarskom vozilu, odnosno ECE R 108, ako se radi o osobnom automobilu. Na slici 2., na oznaci pneumatika s obnovljenim gaznim slojem, dan je primjer oznaka koje moraju najmanje biti istaknute, a to su: oznaka države koja je izdala tipnu homologaciju za obnovljene pneumatike (npr. E25 za Hrvatsku, stavka br. 1 na slici 2), pripadajući homologacijski pravilnik (npr. 109 R za teretna vozila, stavka br. 2 na slici 2) i broj tipnog odobrenja (npr. broj 000001 na slici 2., stavka br. 3).

Slika 2. Primjer označavanja pneumatika s obnovljenim gaznim slojem.

Kada se u aplikaciju CVH.STP prepisuje masa vozila iz Izjave o sukladnosti vozila ili Potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila, treba li upisati masu vozila koja uključuje ili masu vozila koja ne uključuje masu vozača od 75 kg?

Kod upisa mase vozila u aplikaciju CVH.STP uvijek treba upisati masu vozila koja ne uključuje masu vozača od 75 kg. U nekim Izjavama ili Potvrdama podatak o masi vozila ne uključuje masu vozača dok u nekim Izjavama ili Potvrdama masa vozila uključuje masu vozača, ali je to uvijek dodatno pojašnjeno unutar same Izjave ili Potvrde. Ako podatak o masi s Izjave ili Potvrde uključuje masu vozača, potrebno je od podatka o masi oduzeti vrijednost od 75 kg i tako dobivenu vrijednost upisati u aplikaciju.

Ako podatak o masi sadrži raspon vrijednosti (npr. od 1660 kg do 1720 kg), potrebno je uvijek upisati veću vrijednost, što u ovom slučaju znači 1720 kg.

Da li za teretno vozilo Nissan Navara ili Volkswagen Amarok treba pisati za oblik karoserije otvoreno ili zatvoreno ako vozilo ima ugrađen poklopac tovarnog prostora?

Oblik karoserije za ovakva vozila (pick-up) je uvijek "OTVORENI". Naime, poklopac tovarnog prostora je dio koji se može jednostavno ugraditi ili ukloniti s vozila (kao i nosač za bicikle ili skije). Zato se poklopac tovarnog prostora smatra dodatnom opremom za vozilo, a oblik karoserije se ne mijenja nakon ugradnje poklopca.

Slika 3. Vozilo marke Volkswagen bez ugrađenog poklopca tovarnog prostora (lijevo) i s ugrađenim poklopcem tovarnog prostora (desno)

Može li traktor imati ugrađena dva sjedala?

Može. Neki proizvođači proizvode traktore s dva sjedala i homologiraju ih za hrvatsko tržište. Dakle, u Izjavi ili Potvrdi mora postojati točan podatak o broju sjedala na vozilu. Ako je dodatno sjedalo naknadno ugrađeno, takvo vozilo mora imati Potvrdu o ispitivanju.

Slika 4. Traktor s tvornički ugrađenim dodatnim sjedalom

Kako utvrditi koje su dozvoljene dodatne dimenzije pneumatika za neko vozilo?

Utvrđivanje dodatnih dimenzija pneumatika za neko vozilo može se utvrditi na više načina.

Najispravniji način je da se pri prvom tehničkom pregledu u RH prepišu dodatne dimenzije pneumatika iz Izjave o sukladnosti vozila ili Potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila. Tada bi dodatne dimenzije ostale u sustavu i prometnoj dozvoli vozila kroz cijelo vrijeme korištenja vozila. Gore opisani način vrijedi samo ako je proizvođač dostavio podatke za dodatne dimenzije pneumatika na Izjavi ili Potvrdi.

Dodatne dimenzije pneumatika mogu se pročitati iz uputa za korištenje vozila koje je vlasnik dobio pri kupovini vozila.

Za starija vozila se informacije o dodatnim dimenzijama pneumatika mogu dobiti tako da se nadzornici konzultiraju s Tehničkim odjelom Centra za vozila Hrvatske. Djelatnici Tehničkog odjela će iz baze podataka pružiti informaciju o dodatnim dimenzijama pneumatika, ako u bazi podataka za predmetno vozilo ta informacija postoji.

Informacije o dimenzijama pneumatika u Tehničkom odjelu CVH moguće je dobiti radnim danom od 07.00 do 15.00 sati, a radnim danom od 15.00 do 19.30 sati iste informacije moguće je dobiti u Odjelu za ispitivanje (tel.: 01 6379 200).

Stranka se uvijek može obratiti generalnom distributeru za svoje vozilo s upitom za dodatne dimenzije pneumatika. Ako stranka dobije ovjerenu pisanu potvrdu, Izjavu o suladnosti ili COC, od isključivo generalnog distributera, tada se dodatne dimenzije pneumatika s takvog dokumenta mogu upisati u prometnu dozvolu za to vozilo.

Koju vrstu motora treba upisati kod hibridnih vozila kao što su Toyota Prius ili Honda Insight?

Toyota Prius je vozilo koje ima dva izvora energije koje upotrebljava za svoj pogon, a takva se vozila nazivaju "hibridna vozila".

Kod ove vrste vozila treba kod upisa tehničkih podataka u aplikaciju CVH.STP obavezno odabrati vrstu motora "KOMBINIRANI POGON (ELEKTRO + OTTO)".

Slika 5. Odabir vrste motora u aplikaciji za hibridna vozila

Koja teretna vozila moraju biti opremljena dodatnim zrcalima i koliki mora biti broj tih zrcala?

Od 1.10.2011. godine, homologacija zahtijeva da nova vozila kategorije N2, N3, M2 i M3 moraju imati ugrađena dodatna zrcala. Iako Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN, broj 51/10, 84/10 i 145/11) još ne uvjetuje da teretna vozila moraju imati dodatna zrcala, skreće se pozornost nadzornicima da ih, na vozilima koja su njima opremljena, treba pregledati i ocijeniti njihovo stanje na već uobičajen i propisan način. Što se tiče broja dodatnih zrcala na vozilu, samo ako nadzornik može nedvojbeno utvrditi da na vozilu nedostaje dodatno zrcalo, mora zahtijevati ugradnju istoga.

Slika 6. Primjer dodatnih zrcala na teretnom vozilu marke MAN

Kako pregledavati retroreflektirajuće trake za označavanje konture vozila?

S obzirom na to da od 1.10.2011. godine, homologacija zahtjeva da se na nova vozila moraju ugraditi retroreflektirajuće trake za označavanje konture vozila.

Kako će takva vozila uskoro početi dolaziti na redovni tehnički pregled, treba imati na umu da retroreflektirajuće trake (visoke uočljivosti) za označavanje konture vozila prema Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (dalje: Pravilnik) nisu obavezne, ali ako su na vozila postavljene, onda moraju biti ispravne.

To, između ostalog, znači da smiju biti postavljene na svim vozilima kategorije M, N i O, osim na vozilima kategorije M1 i O1, na kojima je njihovo postavljanje zabranjeno.

Dakle, navedene kategorije vozila smiju, ali ne moraju biti opremljene retroreflektirajućim trakama za označavanje konture vozila, ali ako retroreflektirajuće trake postoje na vozilu, one moraju biti pravilno postavljene i neoštećene. Na koji način mora biti izvedeno postavljanje retroreflektirajućih traka na vozilu, detaljno je opisano u stručnom biltenu CVH broj 133.

 

Slika 7. Retroreflektirajuće konturne trake na teretnom i priključnom vozilu

Koja priključna vozila moraju imati ugrađena svjetla za vožnju unatrag?

Da bi nova priključna vozila kategorije O2, O3 i O4 mogla zadovoljiti homologacijske zahtjeve koji su stupili na snagu u RH 1.10.2011. godine, moraju imati ugrađena svjetla za vožnju unatrag. To se ne odnosi na priključna vozila O1.

Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama još uvijek nije propisano da priključna vozila moraju imati ugrađena svjetla za vožnju unatrag. Skreće se pozornost nadzornicima da na priključnim vozilima kategorije O2, O3 i O4, koja su bila registrirana kao nova nakon 1.10.2012., obrate posebnu pozornost na svjetlo za vožnju unatrag. Ako se za takva priključna vozila koja pristupe tehničkom pregledu može nedvojbeno utvrditi da imaju ugrađena svjetla za vožnju unatrag, tada ona moraju biti ispravna.

Kako se određuje rok važenja periodičnog tehničkog pregleda vozila?

U kojem razmaku vozilo mora pristupiti periodičnom tehničkom pregledu, propisano je člankom 27. Pravilnika o tehničkim pregledima, s time da se kod godina starosti gleda samo godina proizvodnje i godina u kojoj se obavlja trenutni redovni tehnički ili periodični tehnički pregled. To znači da ako vozilo proizvedeno 2010. godine (bez obzira u kojem mjesecu) pristupi redovnom ili periodičnom tehničkom pregledu, u 2012 godini (bez obzira u kojem mjesecu), to vozilo se još uvijek smatra starim 2 godine, a tek 2013. godine će biti staro 3 godine.

Na koji rok važenja periodičnog tehničkog pregleda treba ovjeriti karton izvršenih preventivnih tehničkih pregleda (dalje: Karton)?

Rok važenja periodičnog tehničkog pregleda ovisi o starosti vozila i treba ga ovjeriti upravo na taj rok, ali kada vozilo pristupi redovnom tehničkom pregledu obavezno je ponovno ovjeriti Karton.

To znači da ako vozilo staro više od dvije godine pristupi preventivnom tehničkom pregledu, potrebno je ovjeriti Karton na šest mjeseci, bez obzira što rok važenja redovnog tehničkog pregleda ističe ranije.

Na primjer: Vozilo staro 3 godine pristupa periodičnom tehničkom pregledu 11.9.2012, a rok važenja redovnog tehničkog pregleda mu ističe 31.01.2013. Tada se za takvo vozilo Karton uvijek ovjerava na 6 mjeseci, to jest do 31.3.2013., bez obzira na to što mu redovni tehnički pregled ističe ranije, ali kad vozilo pristupi redovnom tehničkom pregledu, Karton mu se obavezno ponovno ovjerava na 6 mjeseci to jest do 31.7.2013.

Ovime prestaje važiti okružnica Centra za vozila Hrvatske; I/7, broj: 414-1/99.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446, 099-808-22-03.

 

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti