kategorije pretrage

III/9, broj: 796-01/2012

Zagreb, 27/02/2012


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA SVIMA

PREDMET: Novosti pri tehničkom pregledu i registraciji novih vozila kao posljedica novosti u homologaciji

Poštovani,

izlaskom novog Pravilnika o homologaciji vozila (NN br. broj 138/11 od 01.12.2011) uvedene su neke promjene koje imaju utjecaj na tehnički pregled i registraciju.

Promijenjen je izgled i proširen je sadržaj Izjave o sukladnosti vozila (dalje: Izjava) i Potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila (dalje: Potvrda).

Također, od 01.03.2012. doći će do promjene aplikacije CVH.STP u koju će se pri tehničkom pregledu NOVIH vozila kategorije M1-OSOBNI AUTOMOBIL obavezno morati unositi i slijedeći podaci o vozilima (označeno strelicama na slici 1), a koji će se moći naći na novim Izjavama i Potvrdama.

Slika 1. Dodatni podaci koje treba unositi u podatke o vozilu

Podaci potrebni za unos nalaze se i u Potvrdama i u Izjavama u rubrikama identičnih rednih brojeva i naziva:

1. Tip - prema homologacijskoj oznaci (tekstualno polje)
2. Varijanta - prema homologacijskoj oznaci (tekstualno polje)
3. Izvedba - izvedba prema homologacijskoj oznaci (tekstualno polje)
Ova se polja treba prepisati iz točke 0.2 Tip; Varijanta; Izvedba.
4. Međuosovinski razmaci
Prepisuje se iz točke 4. Razmak osovina
5. Razmaci kotača
Prepisuje se za svaku pojedinu osovinu na vozilu iz točke 30. Razmak kotača na osovinama
6. Inovativne tehnologije
7. Alternativno gorivo

Dok se ne utvrde uvjeti i izvor iz kojeg će se utvrđivati, unos ovih podataka pri tehničkom pregledu NOVIH vozila kategorije M1-OSOBNI AUTOMOBIL do daljnjega neće biti obavezan.

Iako neobavezan, unos svih gore navedenih podataka biti će moguć i za sve ostale kategorije motornih vozila.

Od podataka koji su se do sada unosili za vozila M1-OSOBNI AUTOMOBIL, dajemo dodatno pojašnjenje odakle će te vrijednosti trebati prepisivati s novih Izjava i Potvrda:

Masa točka 13. Masa vozila u voznome stanju

NDM točka 16.1 Najveća tehnički dopuštena ukupna masa

CO2 49. Kombinirana vožnja (unosi se u polje CO2 za vozila s motorom s unutarnjim sagorijevanjem);

CO2 49. Kombinirana, ponderirana (unosi se u polje CO2 samo za hibridna vozila)

 

Slika 2. Mogućnost oslobađanja predmeta od unosa dodatnih podataka o vozilu pomoću tipke F8

U slučaju da na tehnički pregled pristupi NOVO vozilo kategorije M1-OSOBNI AUTOMOBIL sa starim obrascima Izjave ili Potvrde, pritiskom na tipku F8 (označeno na slici 2.), biti će moguće osloboditi predmet unosa gore navedenih podataka, ali uz unos broja Izjave ili Potvrde.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za ekonomske poslove
i upravljanje imovinom
Zvonko Bošnjak, dipl.ing.

Kontakti