kategorije pretrage

II/1, broj: 2823-01/2013

Zagreb, 05/09/2013


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - ispitna mjesta za utvrđivanje sukladnosti pojedinačnog vozila

PREDMET: Utvrđivanje sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila, diplomatska vozila, potvrda proizvođača – rabljena priključna vozila, visina vozila

Poštovani,

temeljem dopisa Državnog zavoda za mjeriteljstvo KLASA: 900-01/13-01/10, UR. BROJ: 558-04-01/1-13-2 u cilju smanjenja administrativnog opterećenja korisnika usluga te usklađivanja poslovanja u postupku utvrđivanju sukladnosti i registracije vozila dajemo sljedeće dodatne upute, pojašnjenja i odgovore na vaša pitanja iz svakodnevnog rada:

1. Diplomatska vozila (CD pločice)

Kada osobe iz diplomatskih predstavništava žele izvršiti privremenu registraciju svojih vozila na hrvatske diplomatske pločice, takve stranke nije potrebno upućivati na Zavod po izuzeće od postupka utvrđivanja sukladnosti već mogu odmah pristupiti tehničkom pregledu i registraciji vozila. Naravno, ako se takvo vozilo prodaje i stalno registrira u RH potrebno ga je uputiti u redovnu proceduru, odnosno ako vozilo ne zadovoljava uvjete moguće je zatražiti izuzeće od Zavoda.

2. Potvrde proizvođača - rabljena priključna vozila kategorije O1 i O2

U slučaju unosa/uvoza rabljenih prikolica navedenih kategorija nije potrebno zahtijevati potvrdu proizvođača ili COC - dokument. Ispitivač će prilikom provođenja postupka utvrđivanja sukladnosti provjeriti/utvrditi potrebne podatke (propisane sadržajem potvrde proizvođača) na temelju prometne dozvole ili druge dokumentacije koja je vezana za predmetni broj šasije (VIN - oznaku). Kako su to po pitanju homologacije jednostavnija vozila u postupku je potrebno provjeriti mase i dimenzije, svjetlosno-signalnu opremu, vučnu spojnicu, naletnu kočnicu i gume.

U slučaju potrebe (npr. zbog odstupanja podataka navedenih u dostavljenoj dokumentaciji ili posebne namjene vozila, izvedbe nadogradnje i sl.) za vozilanavedenih kategorija potvrdu proizvođača može izraditi Centar za vozila Hrvatske, na temelju pregleda vozila i dokumentacije te po potrebi provedenog postupka ispitivanja. Pregled vozila obavlja ispitno mjesto u kojem je podnesen zahtjev za utvrđivanje sukladnosti vozila te utvrđene podatke i dokumentaciju kao i do sada, sukladno postupniku rada prosljeđuje u CVH, Odjel za ispitivanje koji će izraditi potrebni dokument.

3. Potvrde proizvođača - rabljena priključna vozila kategorije O3 i O4

U slučaju unosa/uvoza rabljenih prikolica navedenih kategorija potvrdu proizvođača (u slučaju da je stranka nema) može izraditi Centar za vozila Hrvatske na temelju pregleda vozila i dokumentacije te po potrebi provedenog postupka ispitivanja. Pregled vozila obavlja ispitno mjesto u kojem je podnesen zahtjev za utvrđivanje sukladnosti vozila te utvrđene podatke i dokumentaciju kao i do sada prosljeđuje u CVH, Odjel za ispitivanje koji će izraditi potrebni dokument.

4. Visina vozila - vozila kategorije N2, N3, M2, M3 i O

Obzirom da navedeni podatak nije obavezan u COC dokumentu odnosno da isti često nije dostupan u dokumetaciji (strani prometni dokumenti), za vozila navedenih kategorija dopušteno je podatak o visini vozila utvrditi mjerenjem.

I nadalje napominjemo da nas u svim nedoumicama u tijeku rada kontaktirate, na vama najpovoljniji način (telefon 01 6379 200, fax. 01 6379 233, mail: homologacija@cvh.hr ili internim porukama) u radnom vremenu od 7.00 do 20.00 sati.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove
mr. sc. Goran Pejić, dipl. ing.

Prokurist

Kontakti