kategorije pretrage

II/4, broj: 2062-01/2013

Zagreb, 28/06/2013


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA SVIMA

PREDMET: Postupak ispitivanja vozila na kojima se ugrađuje pojedini dio, sklop ili uređaj za koje se izdaje Potvrda o ispitivanju, Postupak ispitivanja vozila kod kojih je izgrađena plinska instalacija ili kod kojih su izgrađene dodatne komande iz vozila auto-škole ili iz vozila za osobe s invaliditetom

Poštovani,

novom organizacijom i metodologijom ispitivanja vozila kod ugradnje pojedinih dijelova sklopova ili uređaja pri postupku ispitivanja moguće je od 01.07.2013. obaviti ispitivanje ugradnje samo pojedinih dijelova, sklopova ili uređaja. Pravilnikom o ispitivanju (NN 152/09), u katalogu promjena na vozilu koja podliježu ispitivanju definirane su stavke zbog kojih pojedino vozilo mora proći postupak ispitivanja. Novom metodologijom za pojedine vrste ispitivanja provjerava se samo ugradnja tih dijelova, sklopova ili uređaja, dok se ostale tehničke karakteristike vozila ne razmatraju. Ovakav postupak ispitivanja ne obuhvaća npr. vaganje vozila, utvrđivanje tehničkih karakteristika kao što su dimenzije, vrsta ovjesa i kočnica i sl.

Navodimo nove vrste ispitivanja vozila na kojima se ugrađuje pojedini dio, sklop ili uređaj za koje se izdaje Potvrda o ispitivanju:

- Naknadna ugradnja i mijenjanje položaja uređaja za osvjetljavanje i signalizaciju, zamjena tipno odobrene svjetlosno signalne opreme s opremom drugog tipa, dodatna svjetlosna oprema (na vozilima za obavljanje određenih radova);

- Naknadna ugradnja odobrenih uređaja za odvod i ispuštanje ispušnih plinova, zamjena tipno odobrenih s opremom drugog, odobrenog, tipa;

- Naknadna ugradnja uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila (vučna kuka) i zamjena tipno odobrenog s opremom drugog tipa;

- Preinaka ili naknadna ugradnja branika ili spojlera odobrenog tipa;

- Promjena guma i naplataka s gumama i naplatcima drugačijim od tipno odobrenih za predmetno vozilo (u ispitivanje nije uključena provjera brzinomjera ukoliko je potrebna).

1. Postupak ispitivanja vozila na kojima se ugrađuje pojedini dio, sklop ili uređaj za koje se izdaje potvrda o ispitivanju

Nakon što vozilo pristupi ispitnom mjestu utvrđuje se kojoj vrsti ispitivanja vozilo podliježe uvidom u dokumentaciju vozila (prometna dozvola ili homologacijski dokumenti ako vozilo nije još registrirano) te identifikacijom i predpregledom vozila. Prijava ispitivanja ne razlikuje se od ostalih prijava ispitivanja te se odabire vrsta ispitivanja zbog kojeg je vozilo pristupilo ispitivanju.

Ukoliko se npr. radi samo o ugradnji uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila (vučna kuka), u daljnjem tekstu kuka, na vozilu M1 kategorije, odabire se sljedeća vrsta ispitivanja:

- Ispitivanje vozila - Ugradnja kuke M1, N1

Ovisno o vrsti ispitivanja automatski se generira i cijena ispitivanja prema važećem cjeniku za ispitivanje vozila.

Nakon prijave vozilo se pregledava, pri pregledu vozila potrebno je ispuniti odgovarajući kontrolni list, koji će se ponuditi za ispis u proceduri prijave ispitivanja, a vozilo i karakteristični dijelovi ugradnje pojedinih dijelova, sklopova ili uređaja na vozilo se fotografiraju za potrebe ispitivanja. Za ovu vrstu ispitivanja potrebne su 3 fotografije cijelog vozila, fotografija pločice vozila, ukoliko postoji, fotografija VIN oznake (broja šasije), karakteristične fotografije za pojedino ispitivanje dijelova, sklopova ili uređaja na vozilo (slika 1.). Nije potrebno vaganje vozila niti je potrebno ispunjavati dodatne obrasce.

Slika 1. Primjer fotografija potrebnih za ugradnju kuke

Nakon pregleda vozila, priložena, prije navedena dokumentacija skenira se u predmet putem postojećeg informatičkog sustava, zajedno sa snimljenim fotografijama.

Ukoliko je pregled vozila u potpunosti završen, vozilo fotografirano, dokumentacija i fotografije ubačene u predmet, te ukoliko su uplaćene odgovarajuće naknade predmet se šalje u Odjel za ispitivanje.

Nakon zaprimanja u Odjelu za ispitivanje, predmet se obrađuje, te ukoliko ugradnja zadovoljava svim zahtjevima koji se primjenjuju prilikom ugradnje pojedinog dijela, sklopa ili uređaja izdaje se pozitivna Potvrda o ispitivanju vozila, a ukoliko nisu zadovoljeni svi zahtjevi za ugradnju na vozilo izdaje se negativna Potvrda.

U slučaju pozitivnog rješenja ispitivanja, isključivo u napomenu prometne dozvole dodaje se broj Potvrde o ispitivanju ugradnje pojedinog dijela, sklopa ili uređaja, a u produžetku naziv pojedinog dijela, sklopa ili uređaja prema uputama iz Potvrde o ispitivanju (slika 2.).

Slika 2. Primjer napomene u Potvrdi o ispitivanju koja se upisuje u prometnu dozvolu

Nakon izdavanja Potvrde o ispitivanju za ugradnju pojedinog dijela, sklopa ili uređaja, nije potrebna promjena prometne dozvole. Na vozilu je moguće napraviti više pojedinih ispitivanja dijelova, sklopova ili uređaja i u tom slučaju svi se upisuju u napomenu prometne dozvole.

Promjena prometne dozvole potrebna je u slučajevima kada se za vozilo izdaje Potvrda o ispitivanju za cjelovito vozilo, a u tim slučajevima broj Potvrde o ispitivanju upisuje se u tip vozila.

Bitno je naglasiti da su predmet ovakvih, novih vrsta ispitivanja samo odobreni dijelovi, uređaji ili oprema, svi ostali nisu predmet ove upute, odnosno neodobreni dijelovi, uređaji ili oprema se prije same ugradnje moraju prvo ispitati ili homologirati da bi se dopustila njihova ugradnja na vozilo. Odobreni dijelovi, uređaji ili oprema mogu se najčešće prepoznati prema identifikacijskim pločicama, trajnim naljepnicama ili utisnutim oznakama koje postoje na njima.

Npr. Sva odobrena svjetla imaju na sebi odgovarajuće homologacijske oznake, kuke imaju identifikacijske pločice ili naljepnice (slika 3.), ispušni lonci imaju utisnute, ugravirane ili na neki drugi način utisnute oznake (slika 4.), kod branika ili spojlera najčešće se prema tehničkoj dokumentaciji može utvrditi da li su odobreni, gume na sebi imaju homologacijske oznake, a naplatci oznake prema kojima se u usporedbi s tehničkom dokumentacijom može provjeriti da li su odobreni.

Slika 3. Primjer oznaka na kukama

Slika 4. Primjer oznaka na ispušnim loncima

2. Postupak ispitivanja vozila kod kojih je izgrađena plinska instalacija ili kod kojih su izgrađene dodatne komande iz vozila auto-škole ili iz vozila za osobe s invaliditetom

U prijašnjim okružnicama navedeno je da vozila, kod kojih je izgrađena plinska instalacija, vozila auto-škole kod kojih su izgrađene dodatne komande, te kod vozila kod kojih su izgrađene dodatne komande za potrebe osoba s invaliditetom, podliježu ispitivanju vozila prema Pravilniku o ispitivanju vozila (NN 152/09). Obaviještavamo vas da cijena takvih ispitivanja od 01.07.2013. nije ista kao kod ugradnje takvih uređaja te prilikom prijave takvih vrsta ispitivanja odabirete sljedeće vrste ispitivanja:

- Ispitivanje vozila - izgradnja plinske instalacije
- Ispitivanje vozila - izgradnja komandi iz vozila auto-škole
- Ispitivanje vozila - izgradnja komandi iz vozila za osobe s invaliditetom

Ovisno o vrsti ispitivanja automatski se generira i cijena ispitivanja prema važećem cjeniku za ispitivanje vozila. Procedure ispitivanja sukladne su dosadašnjim procedurama uz napomenu da vozilo nije potrebno vagati niti mjeriti. Ove vrste ispitivanja prijavljuju se u slučajevima kada su na vozilu izvršene isključivo takve vrste preinaka. Ukoliko je na vozilu izvršena i neka druga preinaka koja podliježe ispitivanju u tom slučaju prijavljuje se ispitivanje za cjelovito vozilo s odgovarajućom cijenom.

Npr. na vozilu je izgrađena plinska instalacija ali je promijenjen i motor. U ovom slučaju prijavljuje se ispitivanje za promjenu motora, to jest cjelovito ispitivanje vozila.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove
mr. sc. Goran Pejić, dipl. ing.

Kontakti