kategorije pretrage

III/2, broj: 2205-01/2013

Zagreb, 09/07/2013


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA SVIMA

PREDMET: Dodatne upute za rad s aplikacijom CVH.STP

Poštovani,

s obzirom na novosti u radu s aplikacijom CVH.STP, dajemo odgovore na najučestalije upite:

1. Dali je broj EU homologacije i datum EU homologacije obavezan unos?

Podatak o EU homologaciji obavezan je unos za sva vozila koja dolaze u STP s Izjavom o sukladnosti. Međutim, na nekim Izjavama o sukladnosti taj podatak nije ispisan. U tom slučaju se u polja "Broj i datum EU homologacije" upisuje broj i datum Potvrde o sukladnosti tipa vozila Državnog zavoda za mjeriteljstvo koja je upisana na Izjavu o sukladnosti (slika 1.) u obliku kako je ispisan na Izjavi, npr.:

HO-0055 DOPUNA 01

a datum se upisuje na uobičajeni način u rubriku "datum EU homologacije".

Slika 1. Ukoliko na Izjavi o sukladnosti ne postoji broj EU homologacije, upisuje se broj Potvrde o sukladnosti tipa vozila Državnog zavoda za mjeriteljstvo (označeno lijevom strelicom) i njegov datum (označeno desnom strelicom)

Ukoliko u STP pristupi vozilo s Izjavom o sukladnosti na kojoj je ispisan broj EU homologacije, ali nije ispisan datum EU homologacije (slika 2.), takvu Izjavu treba vratiti radi ispravka, odnosno radi upisa datuma EU homologacije.

Slika 2. Primjer neispravno ispisane Izjave o sukladnosti (broj EU homologacije ispisan, ali nedostaje datum EU homologacije vozila)

Ukoliko u STP pristupa vozilo s Potvrdom o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila na kojoj nije ispisan broj EU homologacije (slika 3.), u polje "Broj EU homologacije" upisuje se "-", a u polje "datum EU homologacije" upisuje se datum izdavanja Potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila.

Slika 3. Primjer potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila na kojoj nije upisan broj EU homologacije, a s koje treba prepisati datum njenog izdavanja.

Ukoliko u STP pristupi vozilo s homologacijskim dokumentima izdanim prije 1.4.2012. ili ukoliko se pojave problematični slučajevi s homologacijskim dokumentima koji nisu opisani u ovoj okružnici, molimo kontaktirati Pododjel za tehnički pregled i registraciju.

2. Kako se popunjava polje "Snaga po masi" za motorna vozila?

Polje "Snaga po masi" automatski se popunjava rezultatom dijeljenja upisanih podataka o masi vozila i snazi motora. Ukoliko se taj podatak razlikuje od podatka iz homologacijskog dokumenta, automatski izračunatu vrijednost treba pobrisati i u to polje prepisati vrijednost s homologacijskog dokumenta.

Pozor! Jednom kada se podatak o "snazi po masi" pobriše, računalo ga neće automatski ponovno izračunati sve dok se ponovno ne upiše vrijednost snage ili mase vozila.

Kod nekih vozila koja su registrirana prije 1.7.2013. polje "Snaga po masi" neće biti automatski izračunata (polje "Snaga po masi" bit će prazno), pa stoga treba provesti ova 4 jednostavna koraka:

1. na ekranu računala pročitati kolika je masa (praznog) vozila i zapamtiti je
2. tipkom F9 pobrisati masu (praznog) vozila
3. ponovno upisati istu vrijednost mase (praznog) vozila
4. pritisnuti tipku "Enter"

3. Što sa vozilima kojima nije upisan podatak o masi priključnog vozila koje mogu vući?

Kada na Izjavi o sukladnosti ili Potvrdi o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila za masu kočene i masu nekočene prikolice nije upisano ništa ili je upisano "0" ili "-", za takva se vozila u polja CVH.STP "Masa prikolice kočene " i "nekočene" upisuje 0 kg.

4. Kako upisati kuku u "novu" prometnu dozvolu kod zamjene "stare" za "novu" prometnu dozvolu?

Kod već registriranih vozila koja su opremljena kukom i kod kojih je ista uvedena u "staru" prometnu dozvolu, kod izdavanja "nove" prometne dozvole, u napomenu na vanjskoj strani upisuje se tekst "UGRAĐENA KUKA", bez unosa datuma, a ovjerava se potpisom referenta i malim okruglim pečatom. Uz takav predmet registracije potrebno je obavezno priložiti i fotokopiju unutarnje strane "stare" prometne dozvole.

Kod već registriranih vozila, koja iz bilo kojeg razloga mijenjaju "staru" prometnu dozvolu, a koja su opremljena kukom koja nije uvedena u "staru" prometnu dozvolu, te kod vozila kod kojih kuka nije upisana u Napomenu "nove" prometne dozvole, kuka se može upisati tek kada vlasnik predoči pozitivnu Potvrdu o ispitivanju za ugradnju pojedinog dijela, sklopa ili uređaja (dalje: Potvrda) za ugradnju te kuke. Samo u tom slučaju, u napomenu prometne dozvole upisuje se broj Potvrde, riječ "KUKA" i datum unosa u napomenu prometne dozvole u obliku:

C-123456/KUKA/02.07.2013

Ovakav unos ovjerava se potpisom referenta i malim okruglim pečatom.

Jednako postupanje treba primjeniti i na ostale dijelove koji se naknadno ugrađuju na vozila. Tako se za dodatne dimenzije pneumatika, naknadno ugrađeni ispušni lonac ili promjene na svjetlima utvrđene Potvrdom o ispitivanju za ugradnju pojedinog dijela, sklopa ili uređaja upisuju na slijedeći način:

C-123456/ISP. SUSTAV/02.07.2013

C-123456/SVJETLA/02.07.2013

i uz ispisani datum ovjeravaju se potpisom referenta i malim okruglim pečatom.

Kod upisa broja "malog atesta" za dodatne dimenzije pneumatika u "staru" prometnu dozvolu, treba koristiti slijedeću formu za upis:

C-123456/195/55R15, 215/45R16, 215/40R17/02.07.2013

koja se uz ispisani datum ovjerava potpisom referenta i malim okruglim pečatom.

Kod upisa broja "malog atesta" za dodatne dimenzije pneumatika u "novu" prometnu dozvolu, treba koristiti slijedeću formu za upis:

C-123456/PNEUMATICI/02.07.2013

ispod koje treba upisati dimenzije pneumatika koje su odobrene tim "malim atestom":

(15) 195/55R15, 215/45R16
(15) 215/40R17,

a na kraju tog upisa, referent treba svojim potpisom i malim okruglim pečatom ovjeriti taj zapis.

5. Kako se poništavaju podaci o naknadno ugrađenim dijelovima upisanim u napomenu nove prometne dozvole?

Ukoliko je vlasnik vozila izgradio kuku, u napomenu prometne dozvole se u prvi slobodan redak ispod retka u kojemu je upisano "UGRAĐENA KUKA", upisuje "KUKA IZGRAĐENA.

Ukoliko je vozilo dovedeno u stanje prije izmjene utvrđene Potvrdom o ispitivanju za ugradnju pojedinog dijela, sklopa ili uređaja ("mali atest"), za takvo vozilo nije potrebno raditi ponovno ispitivanje, već se samo u napomenu prometne dozvole u prvi slobodan redak ispod retka u kojemu je upisano, npr. "C-123456/PNEUMATICI/02.07.2013", upisuje (primjer:)

C-123456/PONIŠTEN/11.12.2014

i ovjerava se potpisom referenta i malim okruglim pečatom.

Ukoliko je vozilo dovedeno u prvobitno stanje u odnosu na stanje utvrđeno Potvrdom o ispitivanju vozila ("veliki atest") čiji se broj ispisuje u tip vozila, na vozilu treba obaviti novo ispitivanje, te s novom potvrdom o ispitivanju treba pristupiti izmjeni podataka. Iz aplikacije CVH.STP briše se broj "velikog atesta", a u napomenu prometne dozvole ponovno se ispisuje rubrika (14) Tip,model, ali bez broja "velikog atesta" u njemu.

6. Kako se mjeri trag kotača i razmak od tla na traktorima?

Trag kotača mjeri se metarskom trakom između unutarnje bočnice desnog kotača i vanjske bočnice lijevog kotača (ili obratno) (vidi sliku 4). Kada se mjeri trag kotača na upravljivoj osovini, kotači moraju biti postavljeni u položaj za ravnu vožnju.

Razmak od tla se mjeri od najnižeg dijela na središnjoj uzdužnoj ravnini traktora do ravne podloge na kojoj traktor stoji. Dakle, prije mjerenja razmaka od tla, treba ispod traktora procijeniti koji mu je dio najniži i onda od njega izmjeriti razmak od tla (vidi sliku 4.).

Slika 4. Kote na traktoru između kojih treba mjeriti trag kotača i razmak od tla

7. Kako se popunjava polje "Zacrnjenje (k)" za motorna vozila?

Polje "Zacrnjenje (k)" prepisuje se iz Izjave o sukladnosti ili iz Potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila. Podatak se nalazi u točki 48.1 kako prikazuje slika 5.

Slika 5. Podatak o zacrnjenju dizelskih motora

8. Kako se popunjava polje "Eko kat.- direktiva" za motorna vozila?

Polje "Eko kat. - direktiva" prepisuje se iz Izjave o sukladnosti ili Potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila. Podatak se nalazi u točki 48 kako prikazuje slika 6.

Slika 6. Podatak o direktivi koja propisuje emisiju ispušnih plinova (Eko kategoriju)

Prepisuje se u istom obliku kako je navedena u Izjavi ili Potvrdi. Npr., s primjera na slici 6 treba prepisati:

715/2007*459/2012J

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446, 099-8082-203 i 091/552-6238.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove
mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti