kategorije pretrage

III/2, broj: 2422-01/2013

Zagreb, 25/07/2013


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA SVIMA

PREDMET: Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pčelarska vozila - uputa o postupanju

Poštovani,

u "Narodnim novinama" 93/13 od 19.07.2013. objavljen je Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pčelarska vozila (dalje: Pravilnik). Ovaj Pravilnik stupa na snagu 27.07.2013.

Što se tiče tehničkog pregleda i registracije, ovaj Pravilnik propisuje tri osnovna uvjeta koja mora ispunjavati vozilo da bi mu se u napomenu prometnih dokumenata mogla upisati namjena "ZA PČELARSKE POTREBE". Ti uvjeti su:

1. Vlasnik vozila je, prilikom registracije, produženja važenja prometne dozvole ili naknadnog upisa namjene, dužan predočiti važeću Potvrdu o upisu u registar pčelarskih vozila.

Potvrda o upisu u registar pčelarskih vozila (dalje: Potvrda), ima rok važenja od 60 dana, tako da će vlasnik za prvi upis namjene "ZA PČELARSKE POTREBE" i kod svakog produženja važenja prometne dozvole s tom već upisanom namjenom, morati predočiti novu Potvrdu koja nije starija od 60 dana od dana njenog izdavanja. Potvrdu izdaje isključivo Hrvatski pčelarski savez, a primjer njezinog izgleda se može vidjeti na slici 1.

Ukoliko vlasnik vozila ne predoči Potvrdu, namjena "ZA PČELARSKE POTREBE" se u prometnim dokumentima poništava na uobičajeni način upisom u napomenu prometnih dokumenata.

Vlasnik vozila može predočiti Potvrdu ili prilikom prijave redovnog tehničkog pregleda ili prilikom prijave registracije odnosno produženja važenja prometne dozvole, ako je to u skladu s organizacijom rada i komunikacije između nadzornika i referenata u STP.

Za vozila za koja je izdana "nova" prometna dozvola, u Potvrdi ne moraju biti navedeni podaci o proiz-vođaču vozila.

I kod upisa namjene i kod produženja važenja prometne dozvole za vozilo kojemu je već upisana namjena "ZA PČELARSKE POTREBE", uz registracijski list obavezno treba prilagati kopiju Potvrde, a original treba vratiti vlasniku vozila.

Kada se namjena "ZA PČELARSKE POTREBE" upisuje u prometne dokumente izvan postupka redovnog tehničkog pregleda, istu je moguće upisati isključivo kroz vrstu tehničkog pregleda

05 PROMJENA TEHNIČKOG STANJA.

Kada se radi promjena vlasnika vozila, namjena "ZA PČELARSKE POTREBE" se briše osim ako novi vlasnik ne predoči novu potvrdu na svoje ime ili naziv obrta, OPG-a, itd.

Slika 1. Primjer izgleda Potvrde o upisu u registar pčelarskih vozila

2. Vozilo mora biti N1, N2, N3, O2, O3 ili O4 kategorije.

Svim vozilima ostalih kategorija koja su do sada imala upisanu namjenu "ZA PČELARSKE POTREBE", ta se namjena poništava na uobičajeni način upisom u napomenu prometnih dokumenata.

Ukoliko je Potvrda izdana za kategoriju vozila koja nije predviđena ovim Pravilnikom, molimo obavezno je poslati faksom i kontaktirati Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila.

3. Vozilo mora biti namijenjeno ili konstrukcijski prilagođeno isključivo za prijevoz pčelinjih zajednica (košnica s pripadajućom opremom).

Vozilo koje je konstrukcijski prilagođeno za prijevoz pčelinijih zajednica mora posjedovati Potvrdu o ispitivanju vozila za predmetnu nadogradnju, odnosno prilagodbu.

Za vozila s promjenjivom nadogradnjom koja je posebno prilagođena za prijevoz košnica, također mora biti izdana pozitivna Potvrda o ispitivanju, osim ako se radi o vozilima koja su tako već odobrena u državi iz koje se uvoze i osim ako promjenjiva nadogradnja, koja je uvedena u prometne dokumente, nije morala biti posebno prilagođavana za prijevoz pčelinjih zajednica (primjer: standardni 20-stopni ISO kontejner na kojem su napravljeni samo prorezi kroz koje pčele izlaze i ulaze u svoje košnice).

Vozilo koje je namijenjeno isključivo za prijevoz pčelinjih zajednica ne mora biti posebno prilagođeno za njihov prijevoz, dakle to može biti običan serijski proizveden teretni automobil ili priključno vozilo na kojeg ili u kojeg se pčelinje zajednice (košnice) utovaruju kao bilo koji drugi teret i prevoze od jedne do druge točke pčelinje paše.

Ukoliko se pri tehničkom pregledu utvrdi da je na vozilu došlo do promjene neke od karakteristika vozila koje utječu na namjenu radi koje se izdaje Potvrda (npr. fiksna nadogradnja za prihvat košnica je skinuta s vozila), temeljem članka 8. stavka 2. Pravilnika, Potvrda postaje nevažeća i samim time se gubi pravo na upis namjene "ZA PČELARSKE POTREBE".

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, sve dosadašnje upute i stručne obavijesti na temu određivanja namjene "ZA PČELARSKE POTREBE", postaju nevažeće.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446, 099-8082-203 i 091/552-6238.

S poštovanjem,

 

Pomoćnik Uprave za ekonomske poslove
i upravljanje imovinom
Zvonko Bošnjak, dipl.ing.

Kontakti