kategorije pretrage

III/3, broj: 2315-01/2013

Zagreb, 16/07/2013


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA SVIMA

PREDMET: OIB vlasnika vozila – dodatno tumačenje

Poštovani,

Uputom Ministarstva unutarnjih poslova, Sektora za upravne poslove, strance i državljanstvo od 09.07.2013. broj 511-01-202-48072/1-2013 dano je dodatno tumačenje Pravilnika o registraciji i označavanju vozila (NN broj 151/08, 89/10, 104/10 i 83/13), (u daljnjem tekstu Pravilnik) koje se odnosi na obvezu predočavanja javne isprave s osobnim identifikacijskim brojem prilikom registracije vozila i produženja valjanosti prometne dozvole.

Članak 3.stavak 1. Pravilnika propisuje da će nadležno tijelo registrirati vozilo ako vlasnik vozila priloži potvrdu o OIB-u ili drugu ispravu koja sadrži podatak o OIB-u.

Člankom 8.a Pravilnika isto je definirano i u postupku produženja važenja prometne dozvole.

Zakon o općem upravnom postupku (NN broj 47/09) člankom 58. stavkom 2. propisuje da nije potrebno dokazivati činjenice o kojima javnopravna tijela vode službenu evidenciju, općepoznate činjenice, činjenice koje su poznate službenoj osobi ni činjenice koje propis pretpostavlja, ali je dopušteno dokazivati nepostojanje tih činjenica.

Slijedom gore navedenog, kada se u stanici za tehnički pregled vozila pojavi vlasnik vozila za kojeg je u aplikaciji CVH.STP već evidentiran podatak o osobnom identifikacijskom broju, prilikom registracije vozila i produženja važenja prometne dozvole nije potrebno na uvid zahtjevati javnu ispravu s OIB-om ili potvrdu o OIB-u.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446, 099-8082-203, 091-5526-238.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za ekonomske poslove
i upravljanje imovinom

Zvonko Bošnjak, dipl.ing.

Kontakti