kategorije pretrage

III/8, broj: 4348-01/2013

Zagreb, 31/12/2013


STANICAMA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA -SVIMA-

PREDMET: Izmjene u aplikaciji CVH.STP – provjera podataka u bazi MUP-a

Poštovani,

s danom 02.01.2014. godine u stanicama za tehnički pregled vozila započinje se s primjenom Zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona, (NN 39/2013, 157/13). Istim Zakonom propisani su dodatni mehanizmi, odnosno sankcije za prekršitelje koji nisu platili pravomoćno izrečenu novčanu kaznu, čiji dio vezan za poslove registracije i produženja važenja prometne dozvole citiramo:

Uskrata dokumenata
Članak 152.j
(1) Osuđeniku koji u roku iz odluke o prekršaju ne uplati pravomoćno izrečenu novčanu kaznu uskratit će se:
1. izdavanje vozačke dozvole ili produljenje njezine valjanosti,
2. registracija motornog vozila ili produljenje registracije motornog vozila,

Vezano za poslove koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled vozila, mehanizam kontrole pripremljen je u dogovoru sa Ministarstvom unutarnjih poslova, koje će tehnički formirati bazu podataka propisanu navedenim Zakonom u članku 152 k.

Osim navedene zakonske obaveze, ovim sustavom će se kontrolirati i drugi podaci o vozilima i vlasniku koji mogu biti razlog za uskraćivanje postupka registracije (neaktivna pravna osoba, ovrhe i sl.)

Sam postupak prijave redovnog tehničkog pregleda (koji je formalno dio postupka registracije) i postupak registracije, neće se bitno razlikovati od dosadašnjeg postupka.

PRIJAVA REDOVNOG TEHNIČKOG PREGLEDA

Prilikom prijave redovnog tehničkog pregleda, nakon unosa podataka o vlasniku, vozilu i svrsi popunjavanja RL-a, te dodatno i broju prometne dozvole (što je potrebno radi provjere podataka), podaci će se automatizirano poslati na provjeru. Zbog navedenog, za već registrirana vozila obvezno je upisati broj prometne dozvole kod prijave redovnog tehničkog pregleda.

Slanje i primanje odgovora, očitovati će se u radu stankom od nekoliko sekundi (slično kao kod fiskalizacije prije ispisa računa).

PREDMET REGISTRACIJE

Kao i kod prijave tehničkog pregleda, prilikom prijave predmeta registracije, nakon unosa podataka o vlasniku, vozilu i svrsi popunjavanja RL-a, te dodatno i broju prometne dozvole (što je potrebno radi provjere podataka), podaci će se automatizirano poslati na provjeru.

Sam postupak se ne mijenja, te se naravno predmet, kao i do sada može pozvati po broju zapisnika obavljenog redovnog tehničkog pregleda.

Slanje i primanje odgovora, očitovati će se u radu stankom od nekoliko sekundi (slično kao kod fiskalizacije prije ispisa računa).

Ova provjera obavlja se uvijek, obzirom da se podaci mogu promijeniti u odnosu na prijavu tehničkog pregleda (promjena na vozilu, zamjena prometne dozvole i sl.).

 

OPIS PROVJERE

Odgovori koji se dobivaju provjerom, vrlo su općeniti, te ne sadržavaju detalje razloga za eventualnu uskratu dokumenata, zbog privatnosti stranke, te će se na ekranima računala prikazivati kao forme s porukama koje će u nastavku biti detaljnije opisane kao i postupanje u slučaju pojave svake od navedenih poruka.

POSTUPANJE KOD PRIJAVE REDOVNOG TEHNIČKOG PREGLEDA

1. Ukoliko postoji greška u komunikaciji ili drugi razlozi zbog kojih upit nije moguće dovršiti, pojaviti će se jedna od slijedećih poruka:

U navedenim slučajevima, postupak je moguće nastaviti i prilikom prijave tehničkog pregleda i u postupku registracije. Ovaj status pogreške posebno se zapisuje uz predmet, ali potrebno je POSEBNO obratiti pozornost na dokumente koje stranka priložila u postupku, obzirom da iste nije bilo moguće provjeriti.

2. Ukoliko postoje razlozi za uskratu dokumenata, pojaviti će se poruka:

Ukoliko se ova poruka prikaže prilikom prijave TP, preporučeno je stranku upozoriti da se u stanici za tehnički pregled neće moći obaviti registracijski postupak, te da se sama stranka odluči da li želi da se tehnički pregled obavi na vozilu ili ne. Također, ukoliko se stranka odluči za tehnički pregled vozila, treba upozoriti da u slučaju nemogućnosti obavljanja registracijskog postupka u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji stanica za tehnički pregled ne može naknadno poništiti / stornirati tehnički pregled i izvršiti povrat uplaćene naknade.

 

NAPOMENA:
Kako smo ranije naveli, provjera ovisi i o svrsi popunjavanja, te se ova poruka može pojaviti npr. ako je svrha "promjena vlasnika", a ne mora se pojaviti ako za istu osobu i vozilo unesemo samo "produženje važenja PD", npr. ako postoji zabrana otuđenja.

3. Prilikom prvog redovnog tehničkog pregleda vozila, pojaviti će se poruka:

Ukoliko se radi o vozilu koje nije nikada bilo registrirano u RH, takvo vozilo ne postoji u bazi MUP-a te se postupak nastavlja na uobičajeni način. Ukoliko se radi o vozilu koje posjeduje prometnu dozvolu, tada je potrebno POSEBNO PAŽLJIVO provjeriti podatke o vozilu i prometnoj dozvoli (zadnjoj u evidenciji MUP-a), te ispraviti podatke i ponoviti upit.

4. Ukoliko je došlo do razlike u podacima koji su uneseni za vozilo ili vlasnika u odnosu na evidenciju MUP-a, tada će se pojaviti slijedeća poruka:

U ovome slučaju, potrebno je prvo provjeriti podatke o vozilu, vlasniku i osobi koji su uneseni, te ukoliko priložena dokumentacija odgovara unesenoj po potrebi kontaktirati nadležnu PU/PP, kako bi se uskladili podaci. Tek nakon konzultacija s nadležnom PU/PP, postupak se smije nastaviti.

Ukoliko se pojavi poruka o neispravnom OIB-u referenta koji traži provjeru, obavezno kontaktirati Pododjel za tehnički pregled i registraciju.

 

REGISTRACIJSKI POSTUPAK: REGISTRACIJA VOZILA, PRODUŽENJE VAŽENJA PROMETNE DOZVOLE, PROMJENA VLASNIKA VOZILA

1. Kao i kod prijave tehničkog pregleda, ukoliko se pojavi jedna od slijedećih poruka:

Postupak je moguće nastaviti, uz posebnu pozornost na dokumente u predmetu, obzirom da nije bilo moguće izvršiti provjeru.

2. Ukoliko se pojavi poruka:

Postupak se ne može nastaviti, te je stranku potrebno uputiti na nadležnu PU/PP.

NAPOMENA:
Kako smo ranije naveli, provjera ovisi i o svrsi popunjavanja, te se ova poruka može pojaviti recimo ako je svrha "promjena vlasnika", a ne mora se pojaviti ako za istu osobu i vozilo unesemo samo "produženje valjanosti PD", npr. ako postoji zabrana otuđenja.

3. Ukoliko se pojavi poruka:

Postupak je moguće nastaviti, ali preporučamo da se provjere svi uneseni podaci, da li postoje razmaci ili nedozvoljeni znakovi kod unesenih podataka te provjeru dokumenata.

4. Ukoliko se pojavi slijedeća poruka:

Postupak je moguće nastaviti, a ukoliko se radi o prvoj registraciji u RH, ona će se svakako prikazati, te nije potrebno obavljati dodatne provjere. U slučaju da se radi o vozilu koje je već bilo registrirano, potrebno je dodatno provjeriti sve unesene podatke.

5. Ukoliko se pojavi slijedeća poruka:

Postupak je moguće nastaviti, ali je potrebno izvršiti uvid u podatke o osobi te ih po potrebi uskladiti.

NAPOMENA: Kod fizičkih osoba, ova situacija se ne bi smjela dogoditi, dok kod pravnih osoba postoji mogućnost da je pravna osoba registrirana, ali nisu ažurirani podaci Ministarstva gospodarstva sa bazom MUP-a, te je preporuka u oba slučaja tražiti provjeru od nadležne PU/PP.

Ukoliko se pojavi jedna od slijedećih poruka potrebno je napraviti dodatnu provjeru unesenih podataka, kako o vlasniku tako i vozilu, a po potrebi kontaktirati i nadležnu policijsku upravu odnosno policijsku postaju, i tek potom nastaviti registracijski postupak.

Još jednom navodimo, u svim ovim slučajevima registracijski postupak je moguće nastaviti u stanici za tehnički pregled vozila nakon što se provjere i usklade podaci.

6. Ukoliko se pojavi slijedeća poruka:

Tada postupak nije moguće nastaviti, odnosno potrebno je uskladiti podatke. Podaci se usklađuju na način da se provjere podaci iz dokumentacije, a ukoliko nema razlike unesenih podataka s dokumentacijom, moguće je kontaktirati nadležnu PU/PP, radi utvrđivanja podataka ili uputiti stranku u nadležnu PU/PP radi nastavka postupka.

Još jednom napominjemo da u razgovoru s vlasnicima vozila treba naglasiti da stanica za tehnički pregled ne raspolaže s razlozima uskrate obavljanja poslova registracije, i da za sve detalje u vezi sa razlozima uskrate treba se obratiti nadležnoj policijskoj upravi odnosno postaji.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446, 099-8082-203.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove
mr.sc. Goran Pejić, dipl. ing.

Kontakti