kategorije pretrage

III/9, broj: 831-01/2013

Zagreb, 20/03/2013


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA SVIMA

PREDMET: Izbor uređaja za "ispitivanje statičkog elektriciteta"

Na temelju više upita iz stanica za tehnički pregled vozila za izbor uređaja za ispitivanje statičkog elektriciteta, preporuča se nabaviti instrument s razlučivošću mjerenja otpora od 0,01 Ω. Kako bi se pipalicom sa šiljkom moglo dohvatiti sve ispitne točke na vozilu, instrument mora biti opremljen priključnim kabelima dovoljne duljine (vidi primjer na slici 1):

  1. za spajanje instrumenta na mjesto gdje se vozilo uzemljuje - 1 kabel duljine cca. 12 m, presjeka minimalno 1 mm2, s priključcima na svojim krajevima: "banana" za priključivanje na instrument i "krokodil klema" za spajanje na izdanak za uzemljenje vozila,
  2. za spajanje na ispitne točke vozila - 1 kabel duljine 1 m, presjeka minimalno 1 mm2 s priključcima na svojim krajevima: "banana" za priključivanje na instrument i "pipalica sa šiljkom" za ostvarivanje kontakta s ispitnim točkama na vozilu.

Slika 1 - Primjer adekvatno opremljenog uređaja za "mjerenje statičkog elektriciteta"

Napomena: prije upotrebe, uređaje za mjerenje bit će potrebno dodatno opremiti kabelima opisanim u točkama 1. i 2.

Ispitivanje se provodi sukladno postupniku "Pregled izvedbi zaštita od statičkog elektriciteta" od 16.3.2012. (distribuirano porukom dana).

Samo uređaji koji zadovoljavaju preporuci bit će podvrgnuti periodičnom pregledu od strane tehničke službe Centra za vozila Hrvatske.

Za sve nejasnoće oko nabave instrumenta i pripadajuće dodatne opreme, molimo obratiti se djelatnicima tehničke službe

Stanislavu Krsniku (099/217-3212) ili Gordanu Gašljeviću (098/208-237).


S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti