kategorije pretrage

III/9, broj: 832-01/2013

Zagreb, 18/03/2013


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA SVIMA

PREDMET: Priključna vozila za mopede, elekromehanička parkirna kočnica za VW Golf VII, traktori s promjenjivim razmakom kotača, dinamički pokazivači smjera, ksenon svjetla bez perača i brisača svjetala, provjera Kartona ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja na izvanrednom tehničkom pregledu.

1. Moraju li se priključna vozila koja vuku mopedi registrirati?

Člankom 93. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN, broj 67/08, 48/10 i 74/11.) propisano je slijedeće:

(1) U prometu na cesti biciklom i mopedom smije se vući prikolicu s dva kotača pričvršćenu tako da je osigurana stabilnost vozila. Prikolica ne smije biti šira od 80 cm, a ukupna masa ne smije biti veća od 50 kg. Na stražnjoj strani mora imati dva katadioptera propisana za priključna vozila.

Prema uputi MUP-a broj 511-01-202-58921/3-2012, ova priključna vozila se ne trebaju registrirati, ali moraju ispuniti uvjete iz stavka 1., članka 93. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Slika 1 Priključno vozilo za moped

2. Kako se ispituje parkirna kočnica na vozilima VW Golf VII, opremljenim elektromehaničkom parkirnom kočnicom?

Novina koja se pojavila u odnosu na ostala vozila iz VAG grupacije (Volkswagen, Audi, Seat, Škoda…) koja su opremljena elektromehaničkom parkirnom kočnicom, je da nakon što vozilo stražnjom osovinom uđe u valjke, treba par sekundi pričekati da se uključi modul za ispitivanje parkirne kočnice (vidi sliku 3.). Dakle, ukoliko se pokuša pokrenuti parkirno kočenje prije nego što se na vozilu pokrenuo modul za ispitivanje parkirnog kočenja, parkirna kočnica neće raditi.

Napomena: Ako se ispitivanje vrši na valjcima za ispitivanje osobnih i teretnih vozila, brzina okretanja valjaka mora biti veća od 2,5 km/h.

Kod ispitivanja koeficijenta kočenja pomoćne kočnice aktiviranjem parkirne kočnice, kod ovakvih vozila potrebno je postupati na slijedeći način:

1) potrebno je isključiti sustav koji zadržava vozilo nepokretnim na nagibu ("AUTO HOLD") (vidi sliku 2.),
2) navesti stražnju osovinu vozila u valjke,
3) čekati da se valjci pokrenu i stražnja osovina počne okretati,
4) pričekati da se nakon nekoliko sekundi okretanja stražnje osovine, na instrument ploči pojavi poruka koja upozorava vozača da je vozilo ušlo u modul za ispitivanje parkirne kočnice i da mjerenje može započeti (vidi sliku 3.),

Slika 2 Funkcija "AUTO HOLD" mora biti isključena za vrijeme ispitivanja parkirne kočnice

Slika 3 Tek nakon što se na instrument ploči prikaže ovakva ili slična poruka, može se započeti s kočenjem

5) tek sada se višestrukim uzastopnim povlačenjem prekidača parkirne kočnice ista može aktivirati,
6) nakon što su valjci očitali kočne sile, a prije nego se ponovno pokrenu, potrebno je isključiti parkirnu kočnicu pritiskanjem prekidača (lampica na prekidaču parkirne kočnice mora se ugasiti),

Slika 4 Parkirna kočnica aktivira se povlačenjem i otpušta se pritiskanjem prekidača

3. Može li se ovjeriti tehnički pregled traktoru koji ima veću širinu od one upisane u prometnu dozvolu jer su mu povećani razmaci kotača na prednjoj i stražnjoj osovini (npr. traktori za skupljanje duhana)?
Takvo vozilo potrebno je odbiti na tehničkom pregledu i zahtijevati da se vozilo dovede u stanje koje je dokumentirano u prometnoj dozvoli.

Slika 5 Traktor u izvornom stanju (lijevo) i s proširenim razmacima kotača (desno)

Prije obavljanja tehničkog pregleda vozila na terenu, preporuča se da se vlasnike vozila obavijesti da vozilo koje pristupa tehničkom pregledu mora biti u skladu s podacima u prometnoj dozvoli, u suprotnom neće moći zadovoljiti na tehničkom pregledu.

4. Na tržištu se pojavilo novo vozilo Audi R8 (modelska godina 2013). Navedeno vozilo ima stražnje pokazivače smjera izvedene kao niz LED žaruljica koja ne trepte sve u isto vrijeme, već se LED žaruljice dinamički pale jedna za drugom sve dok upaljene žaruljice ne pokriju cijelu površinu pokazivača smjera. Princip rada je prikazan na slici 6.

Slika 6 Stražnji pokazivači smjera na vozilu Audi R8 ne trepte, već se LED žaruljice pale jedna za drugom dok se sve ne upale i zatim se sve gase istovremeno.

Ovakva vrsta pokazivača smjera je homologirana i tehnički ispravna za europsko i hrvatsko tržište.

Također se na tržištu pojavilo vozilo koje je opremljeno svjetlima s izbojem u plinu (ksenon), ali nema tvornički ugrađene perače i brisače svjetala. Radi se o novom vozilu marke Volkswagen, tip Beetle ("Buba"). Ovakva je konstrukcija također ispravna i homologirana prema pravilniku ECE R 48, koji propisuje da svjetla s izbojem u plinu koja proizvode svjetlost slabiju od 2000 lumena, ne moraju imati ugrađene perače i brisače svjetala.

Slika 7 Volkswagen Beetle ima ksenon svjetla jačine manje od 2000 lumena pa ne treba imati ugrađene perače i brisače svjetala prema pravilniku ECE-R 48

Slika 8 Ksenon svjetlo na vozilu VW Beetle

5. Mora li vozilo s pogonom na plin kada pristupi izvanrednom tehničkom pregledu po nalogu službene osobe imati ovjeren Karton ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja (Dalje: Karton) koji nije stariji od 30 dana?

Samo kada vozilo s pogonom na plin pristupi izvanrednom tehničkom pregledu po nalogu službene osobe ne mora imati ovjeren Karton, jer ako vozilo dođe u pratnji policije sigurno nije prije izvanrednog tehničkog pregleda bilo u punionici plina na ovjeri Kartona. Ako je vozilo po svim ostalim stavkama pregleda tehnički ispravno, ono prolazi na izvanrednom tehničkom pregledu, ali je u napomenu kontrolnog lista obavezno upisati bilješku slijedećeg ili sličnog sadržaja:

"Vozilo nema ovjeren Karton ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja jer je pristupilo izvanrednom tehničkom pregledu po nalogu službene osobe."

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446, 099-8082-203.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti