kategorije pretrage

1262-01/2014

Zagreb, 02/04/2014


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Dani tehničke ispravnosti vozila

Sukladno dosadašnjim akcijama za ostale vrste vozila, u organizaciji stanica za tehnički pregled i stručnih organizacija prvi puta se organizira preventivno - sigurnosna akcija nadzora tehničke ispravnosti motocikala i mopeda pod nazivom "Dani tehničke ispravnosti motocikala i mopeda 2014". Motocikli i mopedi (i ostala vozila L kategorije) su posebno ugrožena skupina motoriziranih sudionika u prometu, stoga je ova akcija usmjerena isključivo na te kategorije vozila.

Akcija se provodi u razdoblju od 14.4. (ponedjeljak) do 19.4. (subota) 2014. godine, na cijelom teritoriju Republike Hrvatske u svim stanicama za tehnički pregled vozila (redovnim), sukladno Programu rada koji vam dostavljamo u privitku dopisa.

Akcija ima isključivo preventivno - sigurnosni karakter i temeljena je na poticanju vozača motocikala i mopeda glede ispravnog i pravovremenog sagledavanja aspekta tehničke ispravnosti vlastitog vozila za sigurno sudjelovanje u prometu tj. izbjegavanja prometnih nezgoda uvjetovanih tehničkom neispravnošću vozila.

Akcija je u potpunosti dobrovoljna i težište akcije je na pružanju savjetodavne pomoći glede uklanjanja eventualno utvrđenih nedostataka na vozilu. Nikakve represivne mjere se ne primjenjuju - dakle neće se kao prethodnih godina akcija održavati i na pojedinim lokacijama na cesti, u suradnji s policijom. Stoga molimo sve STP-e da se pravovremeno uključe u uspješnu realizaciju ovog programa u cilju što većeg odziva vozača na ovu akciju.

Temeljem dosadašnjih iskustava molimo vas da pravovremeno poduzmete odgovarajuće aktivnosti na informiranju vozača o korisnosti cijele akcije koja je besplatna, edukativna i preventivo - sigurnosnog karaktera. Također, vozači će o ovoj akciji biti obaviješteni putem javnih medija, odnosno prilikom redovnog javljanja Hrvatskog autokluba o stanju na cestama na raznim radio postajama.

Također, sve djelatnike STP-a želimo podsjetiti na okružnicu Centra za vozila Hrvatske I/7, broj: 2719-1/2004 od 28. rujna 2004. godine kada smo svim stanicama za tehnički pregled preporučili da uvijek, u slučaju kada se pojedini vlasnik vozila obrati osoblju stanice sa zamolbom da mu se provjeri tehničko stanje njegovog vozila ili pojedinog sklopa, a u stanici nema drugih vozila, pojedini nadzornici imaju dovoljno slobodnog hoda između pregleda, na tehnološkoj liniji nema gužve te kada postoji dovoljan broj instrumenata koji se mogu iskoristiti za ispitivanje, da se svim takvim strankama iziđe u susret i da se obavi pregled vozila ili sklopa bez ikakve naplate.

Tijekom obavljanja dragovoljne kontrole tehničke ispravnosti motocikala i mopeda sukladno programu rada molimo vas da vodite evidenciju o pregledanim vozilima koristeći se pri tom dostavljenim obrascem 1. Obrazac 1 je potrebno kopirati u više primjeraka ako smatrate da će u stanicu pristupiti još više vozila od onog koji je predviđen obrascem.

Pregled vozila obavlja se BESPLATNO (bez naplaćivanja naknade) za sve stranke koje se izvanredno pojave na pregledu sa zamolbom da im se njihovo vozilo pregleda i utvrdi tehnička ispravnost ili neispravnost. Besplatni pregled vozila u sklopu ove akcije ne zamjenjuje redovni tehnički pregled kojem podliježu vozila kojima se produljuje valjanost prometne dozvole ili se registriraju u tjednu trajanja akcije te se u tim slučajevima tehnički pregled naplaćuje sukladno odluci o visini naknada.

Na kraju akcije sve popunjene obrasce potrebno je faksom dostaviti u CVH, na sljedeći broj:

01 48 17 369.

S poštovanjem,

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE:
Član Uprave
Ida Laić, dipl. oec.

HRVATSKI AUTOKLUB:
Glavni tajnik:
Zvonko Šmuk, dipl. ing.

Kontakti