kategorije pretrage

III/08, broj: 4597-01/2014

Zagreb, 31/12/2014


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Upisivanje broja potvrde o ispitivanju, naplata posebne naknade za okoliš za motorna vozila sa tvornički ugrađenom plinskom instalacijom

Sa ciljem ujednačenog postupanja dostavljamo upute o postupanju u pojedinim slučajevima.

1. Upisivanje broja potvrde o ispitivanju.

S obzirom na brojne upite iz stanica za tehnički pregled vozila o načinu upisivanja broja potvrde u aplikaciji CVH.STP, podsjećamo na Okružnice broj 1564-1/2010. i 2063-01/2013. kojima je propisan postupak upisa broja potvrde o ispitivanju.

Posebno ističemo da ako za vozila kod kojih je u evidenciji CVH.STP broj Potvrde upisan u polje „Tip“ ili ''Model'', potrebno je isti broj u samom programu prepisati u polje ''Broj atesta'', ali bez promjene prometnih dokumenata. Navedeni će se podatak „automatski“ pravilno ažurirati u prometnim dokumentima kod njihove prve promjene iz bilo kojeg drugog razloga (npr. promjena vlasnika, popunjenost itd.).

Naravno, ova uputa se ne odnosi na broj Potvrde o ispitivanju dijela koji se ne upisuje u polje „Broj atesta“, već se isključivo upisuje u napomenu prometne dozvole, a o čemu se detaljnije može pročitati u okružnici broj 2063-01/2013.

2. Postupak naplate posebne naknade za okoliš na motorna vozila sa tvornički ugrađenom plinskom instalacijom.

Prema uredbi Vlade RH za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na motorna vozila (dalje: Naknada) koja stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine, bilo je potrebno u aplikaciji CVH.STP napraviti izmjene u načinu izračunavanja naplate Naknade.

Stoga vas upućujemo u pravilan postupak naplate Naknade za vozila sa tvornički ugrađenom plinskom instalacijom.

1) Vozila s tvornički ugrađenom plinskom instalacijom

Vozila tvornički opremljena plinskom instalacijom su kao takva homologirana i za njih u pratećoj homologacijskoj dokumentaciji postoji podatak o emisiji CO2 koji se mora upisati u pripadajuće polje u CVH.STP. Stoga se ta vrijednost može uzeti kao relevantna kod izračuna Naknade. Vozila opremljena tvornički ugrađenom plinskom instalacijom prepoznaju se po tekstu u napomeni Uvjerenja o plinskoj instalaciji, primjer kojega je istaknut na slikama 1. i 2.

Za takva vozila koja su proizvedena nakon 1. siječnja 2010. godine, s tvornički ugrađenom plinskom instalacijom, opcija „Trenutna vrijednost emisije CO2 nedostupna“ mora se isključiti kako bi se aplikacija naknada za okoliš računala prema upisanoj vrijednosti CO2 (primjer na slici 3.)

Slika 1 – Primjer napomene u uvjerenju

Slika 2 – Primjer napomene u uvjerenju

Slika 3 – Primjer postupka kod vozila s tvornički ugrađenom plinskom instalacijom

2) Vozila s naknadno ugrađenom plinskom instalacijom

Ako kod vozila s naknadno ugrađenom plinskom instalacijom postoji upisana CO2 vrijednost, to je vrijednost koja se odnosi na vozilo prije naknadne ugradnje plinske instalacije, stoga se ta vrijednost ne može uzeti kao relevantna kod izračuna Naknade.

 

Kod vozila s naknadno ugrađenom plinskom instalacijom, opcija „Trenutna vrijednost emisije CO2 nedostupna“ ostavlja se uključena kako se Naknada ne bi računala prema vrijednosti CO2(primjer na slici 4.).

Slika 4 – Primjer postupka kod vozila s naknadno ugrađenom plinskom instalacijom

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

S poštovanjem,

 

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti