kategorije pretrage

III/14, broj: 3331-01/2014

Zagreb, 16/09/2014


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Traktori unutar stanice, reg. pločice na mopedu, vojna vozila kao civilna, slanje fotografija, karton ovjere teh. ispravnosti pl. instalacije, izjava laka prikolica, traktor s utovarivačem

1. Smiju li se traktori u iznimnim slučajevima slikati unutar stanice za tehnički pregled?

S obzirom na to da ZOSPNC propisuje da se tehnički pregled traktora i traktorskih priključnih vozila obavlja izvan stanice, uobičajeno je da se ta vozila fotografiraju uz pomoć fotoaparata ispred stanice. Ipak, ako postoji opravdani razlog (loši vremenski uvjeti, fotoaparat trenutno ne radi, itd.), dozvoljeno je fotografirati traktor unutar stanice za tehnički pregled. U tom slučaju, obavezno je u napomenu kontrolnog lista staviti bilješku koja opisuje razlog slikanja traktora unutar stanice.

2. Moraju li mopedi (L1) imati osvjetljenje registarske pločice?

Člankom 19. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama („NN“, broj 51/10, 84/10, 145/11, 140/13 i 85/14) propisano je da svi uređaji za osvjetljavanje ceste i za davanje svjetlosnih znakova kod L1 kategorije moraju biti homologirani, ispitani, te ugrađeni sukladno Direktivi Vijeća 93/93/EEC. U navedenoj direktivi propisano je da L1 kategorije ne mora biti opremljena svjetlom registarske pločice, stoga, ukoliko to nije bilo predviđeno od strane proizvođača, nije potrebno zahtijevati ugradnju na tehničkom pregledu.

3. Može li se vojno vozilo Steyr-Puch Pinzgauer registrirati kao osobno vozilo s 9 sjedala?

Ne može. Vozilo prikazano na slici 1. i slična vozila mogu se isključivo registrirati kao teretna vozila s dva sjedala kada se registriraju na „civilne“ registarske pločice. Važećim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama nije dozvoljen prijevoz osoba u teretnom prostoru osim kada je vozilo u vlasništvu Hrvatske vojske ili policije. Iz tog razloga moguće je da se u teretnom prostoru nalaze klupe za prijevoz vojnog ili policijskog osoblja. U prometnom dokumentu izdanom od Hrvatske vojske za takva vozila može pisati da je to vozilo namijenjeno za prijevoz osoba i da ukupni broj sjedala iznosi 9.

Bez obzira na podatke iz prometne dozvole izdane od Hrvatske vojske ili neke strane vojne organizacije, kada ih registriraju civilne fizičke i pravne osobe, ovakva i slična vozila mogu se registrirati isključivo kao teretna vozila s brojem sjedala koliko ih je u kabini vozila, a sjedala u teretnom prostoru ne mogu se upisati u prometni dokument.


Slika 1. Vojno teretno vozilo za prijevoz osoba u teretnom prostoru

4. Kako poslati fotografije kroz aplikaciju CVH.STP prema tehničkom pregledu?

Podsjećamo da se prema tehničkom pregledu kroz aplikaciju CVH.STP mogu poslati fotografije slikane uz pomoć fotoaparata koji se koristi u stanici ili na terenu.

Potrebno je u aplikaciji otvoriti modul „OSTALI POSLOVI“

Nakon toga potrebno je odabrati „SLANJE FOTOGRAFIJA“

Otvara se prozor za slanje fotografija u kojem je potrebno napisati naslov i napomenu, odabrati odredište, učitati slike i poslati slike. Moguće je odabrati i neko drugo odredište ako je potrebno.

5. Mora li vlasnik vozila s pogonom na plin na redovnom tehničkom pregledu predočiti ovjeren Karton ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja?

Od dana stupanja na snagu ove okružnice nije potrebno zahtijevati da pri tehničkom pregledu vozila opremljenih plinskom instalacijom, stranka predoči ovjeren Karton ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja.


Slika 2 Obrazac kartona ovjere tehničke ispravnosti plinskih instalacija kojeg više nije potrebno zahtijevati pri tehničkom pregledu vozila

6. Utvrđivanje vlasništva nad lakom prikolicom

Uputom Ministarstva unutarnjih poslova, Službe za upravne poslove, broj: 511-01-202-18917/3-2014 od 02.04.2014. pojašnjeno je koja se dokumentacija može prihvatiti kao dokaz o vlasništvu nad lakom prikolicom. Osim uobičajene dokumentacije (račun, kupoprodajni ugovor i sl.) može se priznati i izjava vlasnika ovjerena kod javnog bilježnika. Gore navedenom uputom MUP-a došlo je do sljedećih promjena:

  • Lake prikolice nastale samogradnjom

Za lake prikolice nastale samogradnjom, bez obzira na godinu proizvodnje lake prikolice, kao dokaz o vlasništvu, prilikom prvog označavanja registarskom pločicom, prihvaća se izjava vlasnika i jednog svjedoka ovjerena kod javnog bilježnika.

  • Tvornički proizvedene lake prikolice *izvan snage od 2.11.2019.

Za tvornički proizvedene lake prikolice, osim uobičajene dokumentacije, prilikom prvog označavanja, moguće je prihvatiti izjavu vlasnika i jednog svjedoka ovjerenu kod javnog bilježnika ali samo u slučaju da je laka prikolica proizvedena najkasnije do 31.12.1997.

Kako je 1997. godine započelo provođenje postupka homologacije, za sve industrijske lake prikolice koje su proizvedene nakon navedenog datuma potrebno je zahtijevati kompletnu dokumentaciju (račun, Izjavu o sukladnosti/ Potvrdu o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila, po potrebi carinsku deklaraciju i sl.).

Stupanjem na snagu ove okružnice, prestaju vrijediti sve upute u ranijim okružnicama koje se tiču izjava o vlasništvu lakih prikolica.

7. Može li se obaviti tehnički pregled traktora koji ima ugrađeni prednji utovarivač?

Može. Nije potrebno zahtijevati izgradnju prednjeg utovarivača na traktoru za obavljanje tehničkog pregleda. Isto tako na tehničkom pregledu nije potrebno zahtijevati izgradnju uređaja za razgrtanje snijega na teretnim vozilima (ralica za snijeg).


Slika 3. Traktor s ugrađenim prednjim utovarivačem

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446, 099-8082-203, 091 5526-238.

 

S poštovanjem,

 

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti