kategorije pretrage

III14, broj 3506-012014

Zagreb, 26/09/2014


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Upute za korištenje kataloga pneumatika unutar aplikacije CVH.STP

Ove upute pisane su kako bi nadzornici tehničke ispravnosti mogli samostalno koristiti katalog guma koji se nalazi unutar aplikacije CVH.STP. Katalog guma sadrži većinu vozila koja se nalaze na Europskom tržištu, ali baza ima mogućnost naknadnog dopunjavanja, pa će kroz neko vrijeme biti obuhvaćena gotovo sva vozila koja su registrirana ili će biti registrirana na području Republike Hrvatske. Katalog guma mogu koristiti svi nadzornici i referenti koji imaju pristup aplikaciji. Katalog služi kao pomoć nadzornicima ako nemaju informaciju o dozvoljenim dimenzijama guma za neko vozilo. Osim kataloga guma nadzornici mogu koristiti i druge izvore za dodatne dimenzije guma kao što su:

 • Potvrda proizvođača ili COC dokument
 • Izjava ili Potvrda o sukladnosti vozila
 • Potvrda od generalnog zastupnika s brojem šasije i dozvoljenim dimenzijama
 • Pločica ili naljepnica s dozvoljenim dimenzijama guma na samom vozilu
 • Korisničke upute vozila

1) Odabir vozila

Da bi se provjerile dozvoljene (homologirane) dimenzije gume, potrebno je otvoriti tehničke podatke o vozilu. To je moguće napraviti u sklopu prijave tehničkog pregleda, unosa rezultata tehničkog pregleda ili kroz posebni modul „PODACI O VOZILU“ kako prikazuje slika 1.

Slika 1. Modul podaci o vozilu nalazi se unutar modula tehnički pregledi

Za primjer u ovim uputama, biti će odabran modul „Podaci o vozilu“. Njegovim odabirom, potrebno je unijeti registracijsku oznaku ili broj šasije kako bi se prikazalo traženo vozilo (slika 2), ukoliko je predmetno vozilo trenutno registrirano ili je bilo registrirano.

Slika 2. Nakon upisa registracijske oznake ili broja šasije prikazuje se traženo vozilo

Pronađeno vozilo potrebno je odabrati kako bi se na ekranu prikazali tehnički podaci o vozilu.

2) Otvaranje kataloga

Za pregled kataloga guma, potrebno je prvo otvoriti polje „Oznake guma“ klikom na desnu ikonu kako je označeno na slici broj 3.

Slika 3 Podaci o vozilu i polje „Oznake guma“ koje je potrebno otvoriti

Na slici 4. prikazan je prozor „Oznake guma“ u kojem su zabilježene osnovne i dodatne gume za vozilo.

Slika 4. Unutar prozora „Oznake guma“ nalazi se katalog guma

Strelicom je označena poruka-podsjetnik, kojom se tipkom poziva katalog guma. Pozicionirati se u polje za koje se želi naći dozvoljenu dimenziju guma i pritiskom na funkcijsku tipku F8 na tipkovnici računala, otvoriti novi prozor s katalogom guma koji je prikazan na slici 5.

Važno je znati da će dimenzija guma koja je odabrana u katalogu guma biti upisana u ono polje prozora „Oznake guma“ (npr. 1. osovina, 2. osovina,…, Dodatne 1., Dodatne 2., …) u kojem smo bili pozicionirani kod pozivanja kataloga guma.

Slika 5. Izgled prozora Kataloga guma

Katalog guma odmah će pronaći dodatne dimenzije guma prema podacima vozila koji su već bili upisani u prozoru „Podaci o vozilu“, a to su:

 • Vrsta vozila
 • Marka
 • Godina
 • Tip
 • Oznaka motora (nije nužan podatak, ali će pretraga biti točnija ako se upiše)
 • Snaga (nije nužan podatak, ali će pretraga biti točnija ako se upiše)
 • Radni obujam (nije nužan podatak, ali će pretraga biti točnija ako se upiše)

Na slici 5. dan je primjer prikaza dodatnih dimenzija guma za vozilo Fiat Punto, 1.2, 44 Kw, oznake motora 188A4.000, proizvedeno 2003. godine. Rezultati se prikazuju posebno za prednju, a posebno za stražnju osovinu. Rezultate pretrage je moguće ograničiti na prikaz dimenzija guma za posebno prednju ili stražnju osovinu, označavanjem pripadajućih polja.

Iako se katalog pretražuje s tolerancijama na zadanu snagu motora od ±8% i na zadani obujam motora od ±5%, moguće je da se za neka vozila neće naći niti jedan podatak, kada će se pojaviti poruka: „Nema podataka koji zadovoljavaju uvjete“. U tom slučaju potrebno je provjeriti jesu li podaci za pretragu dobro upisani, jer je moguće da se vozilo ne može pronaći zbog krivo zadane pretrage.

Također, potrebno je obratiti pažnju i na godinu proizvodnje traženog vozila, jer je u katalogu, za svako vozilo definirana godina početka i kraja proizvodnje. Stoga je jedna od mogućih situacija da za vozila koja su, npr., proizvedena od 2000. do 2004. budu definirane jedne dimenzije guma, a za vozila istog proizvođača, tipa i ostalih karakteristika, proizvedena od 2004. do 2008. budu definirane drukčije dimenzije guma. Ako se u ovakvom slučaju traže dimenzije guma za vozilo proizvedeno baš 2004. godine, nadzornik mora utvrditi o kojoj generaciji vozila (pregledom vozila ili njegove dokumentacije) se radi, te za nju odabrati odgovarajuće dimenzije iz kataloga.

Odabirom guma iz kataloga i pritiskom na tipku „U redu“, odabrane će se gume automatski prepisati u ono polje koje je bilo aktivno kod otvaranja kataloga guma. Na primjeru sa slike broj 4. to bi bilo polje 1. osovina, jer je to polje aktivno kod otvaranja kataloga.

 

Pozor!

Katalog guma smije se pozivati samo iz praznih polja za upis dimenzija guma. Samo ako je sa sigurnošću utvrđeno da neku od greškom upisanih dimenzija treba zamijeniti točnim podatkom, katalog guma smije se pozvati iz popunjenog polja.U nekim će slučajevima iz kataloga guma biti osim dimenzija prepisani i indeksi nosivosti i brzine guma, pa je prema ranijim uputama, ta dva podatka potrebno obrisati iz polja.

Iako se u katalogu nalazi većina vozila homologiranih za europsko tržište, moguće je da neka vozila za tržišta izvan EU neće biti sadržana u katalogu guma. Ipak, baza će biti kontinuirano nadopunjavana , kako bi obuhvatila što veći broj vozila.

Ukoliko u katalogu guma nije moguće naći neku dimenziju za traženo vozilo, i dalje je moguće slobodno se obratiti Pododjelu za tehnički pregled i registraciju na brojeve telefona 01-4883-641, 01-4817-366,

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446, 099-8082-203, 091 5526-238.

 

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing

Kontakti