kategorije pretrage

III/14, broj: 4182-01/2014

Zagreb, 08/12/2014


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Odgovori na pitanja sa seminara 2014.

rok važenja periodičnog tehničkog pregleda, rok važenja PTP vozila za prijevoz opasnih tvari, karton za PTP, parkirna kočnica za O1 i O2, sigurnosni pojasevi na traktoru, ispitivanje zaštitnog okvira na traktoru, različiti čvrsto utisnuti broj šasije i broj šasije na pločici, sustavi za sprečavanje pokretanja motora traktora, bočni oslonci na motociklima, kočni cjevovodi, fotografiranje vozila, ispis točke vrelišta kočne tekućine, ksenon svjetla bez perača i brisača

 

1. Kako se određuje rok važenja periodičnog tehničkog pregleda vozila?

Još jednom podsjećamo na pravilno postupanje prilikom određivanja datuma važenja periodičnog tehničkog pregleda (dalje: PTP). Rokovi su propisani člankom 27. Pravilnika o tehničkim pregledima, s time da se kod godina starosti gleda samo godina proizvodnje i godina u kojoj se obavlja trenutni redovni tehnički ili periodični tehnički pregled.

Primjer:

Ako vozilo proizvedeno 2012. godine (bez obzira u kojem mjesecu) pristupi redovnom ili periodičnom tehničkom pregledu, u 2014. godini (bez obzira u kojem mjesecu), to vozilo se još uvijek smatra starim 2 godine i mora pristupiti PTP-u za 12 mjeseci. Tek 2015. godine, to vozilo će biti starije od 2 godine.

Vozilo proizvedeno 2007. godine (bez obzira u kojem mjesecu) pristupi redovnom ili periodičnom tehničkom pregledu, u 2014 godini (bez obzira u kojem mjesecu), to vozilo se još uvijek smatra starim 7 godina i mora pristupiti PTP-u za 6 mjeseci. Tek 2015. godine, to vozilo će biti starije od 7 godina.

2. U kojim rokovima moraju pristupiti periodičnom tehničkom pregledu vozila za prijevoz opasnih tvari?

Sva vozila za prijevoznih opasnih tvari, bez obzira na najveću dopuštenu masu vozila podliježu periodičnim tehničkim pregledima vozila.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima (NN br. 111/2014 od 19.09.2014.) brisana je odredba zbog koje su vozila za prijevoz opasnih tvari podlijegala periodičnom tehničkom pregledu svaka 2 mjeseca. Sada takva vozilamoraju pristupiti PTP-u ovisno o starosti vozila kao sva ostala teretna i priključna vozila koja podliježu PTP-ima.

3. Je li potrebno na prvom TP za novo vozilo koje podliježe periodičnom tehničkom pregledu izdavati Karton za obavljanje PTP-a pošto se karton na prvom TP ne ovjerava?

Člankom 27. Pravilnika o tehničkim pregledima propisano je da nova vozila podliježu obvezi periodičnog tehničkog pregleda tijekom dvanaestog mjeseca od dana obavljenoga redovnoga tehničkog pregleda. To znači da nova vozila ne podliježu periodičnom tehničkom pregledu, zbog čega im se taj pregled i ne može ovjeriti u karton pri prvom tehničkom pregledu.

Iz tog razloga nije potrebno izdavati prazan (neovjeren) karton za obavljanje PTP. Prazan karton preventivnih pregleda se smije izdati, ali samo na zahtjev vlasnika vozila.

4. Kako se ispituju pomoćna i parkirna kočnica na priključnim vozilima O1 i O2 kategorije s dvije osovine koje su previše blizu jedna drugoj pa osovine vozila ne mogu ispravno ući u valjke?

Ako priključno vozilo s dvije osovine ne može ući u valjke za ispitivanje sila kočenja, takvo ispitivanje se radi na praznim priključnim vozilima vizualnim pregledom izvan valjaka. Potrebno je pronaći prikladnu vodoravnu površinu unutar ili izvan prostora stanice i zaustaviti vučno i priključno vozilo te ispitati vozilo na slijedeći način:

  1. Aktivirati parkirnu kočnicu samo na priključnom vozilu, vučno vozilo ostaje nezakočeno.
  2. Zamoliti vlasnika vozila da vrlo lagano pokrene vučno vozilo.
  3. Nadzornik koji vizualno provjerava ispravnost parkirne kočnice mora se uvjeriti da su prilikom kretanja skupa vozila svi kotači na priključnom vozilublokirani, odnosno, ne smiju se okretati.

Samo ako su svi kotači blokirani i proklizali su po površini, moguće je u aplikaciji aktivirati polje „Kotači blokirali“ za parkirnu kočnicu priključnog vozila. U suprotnom se priključno vozilo smatra tehnički neispravnim.

5. Moraju li svi traktori biti opremljeni sigurnosnim pojasom na sjedalu?

Sigurnosnim pojasevima moraju biti opremljeni oni traktori koji su tvornički bili opremljeni pojasevima. Veliki broj starijih traktora nikad nije bio opremljen sigurnosnim pojasevima, pa ne treba zahtijevati ugradnju istih na tehničkom pregledu. Svaki nadzornik mora na temelju iskustva procijeniti je li traktor bio opremljen ili nije sigurnosnim pojasevima. Ako su pojasevi izgrađeni ili je sjedalo vozača u potpunosti izmijenjeno, takav traktor ne može zadovoljiti na tehničkom pregledu.

6. Moraju li svi traktori s naknadno ugrađenim zaštitnim okvirom (lukom) pristupiti postupku ispitivanja (atesta)?

Kod naknadne ugradnje zaštitnog okvira na traktore postoje tri moguće situacije:

a) Naknadno ugrađen zaštitni luk koji je originalan za taj tip traktora – ne treba uputiti na ispitivanje već samo treba provjeriti je li ispravno postavljen na traktor.

b) Naknadno ugrađen zaštitni luk koji nije originalan za taj tip traktora, ali je zaštitni luk posebno odobren ili ispitan kao dio, te ispravno postavljen na traktor – treba uputiti na „mali atest“.

c) Ugrađen zaštitni luk koji nije originalan, nije odobren ili ispitan, ili je napravljen samogradnjom i ugrađen na traktor – takav traktor treba uputiti na „veliki atest“ i vlasnik mora priložiti potrebnu dokumentaciju o zaštitnom luku. Zaštitni luk koji je izrađen samogradnjom, ali nema potrebnu dokumentaciju ili nije ispravno postavljen na traktor neće zadovoljiti na ispitivanju.

7. Moraju li traktori koji imaju neoriginalan zaštitni okvir (luk) koji je evidentiran u Prometnoj dozvoli, ali bez atesta pristupiti ispitivanju?

Svi traktori koji imaju evidentiran zaštitni luk u Prometnoj dozvoli prije 1.7.2013, ne moraju ići na nikakvo ispitivanje ako je zaštitni luk postavljen na traktoru u skladu s minimalnim uvjetima propisanim okružnicom broj 899-1 od 10.6.2010. godine i Biltenom broj 147: „Tehnički pregled traktora“.

Svi traktori koji nemaju zaštitni luk postavljen sukladno navedenim minimalnim uvjetima, moraju se izgraditi, bez obzira je li zaštitni luk evidentiran u prometnoj dozvoli. Nakon ugradnje novog zaštitnog luka, potrebno postupiti kako je objašnjeno u pitanju broj 6. Slika dolje prikazuje samo jedan od primjera neispravno napravljenog i postavljenog zaštitnog luka.

Slika 1. Primjer neispravno postavljenog zaštitnog luka na traktor koji nikako ne može zadovoljiti na ispitivanju. Luk je potrebno izgraditi i postaviti ispravan luk koji minimalno ispunjava uvjete iz okružnice i biltena.

8. Kako postupiti kada se na traktoru nalazi čvrsto utisnuti broj šasije koji nije potpun u odnosu na onaj koji se nalazi na pločici?

U ovakvom se slučaju u prometnu dozvolu prepisuje cijeli broj šasije s pločice, a u aplikaciji CVH.STP u polje "Mjesto broja šasije" upisuje se, na primjer, tekst slijedećeg oblika:

"Broj šasije na pločici, na XXXXX broj utisnut djelomično".

gdje se pod XXXXX upisuje naziv dijela traktora na koji je broj šasije djelomično utisnut.

9. Kako prilikom tehničkog pregleda traktora provjeriti može li se pokrenuti motor ako mjenjač nije u neutralnom položaju ("leru") ili ako nije pritisnuta papučica spojke?

Svi noviji traktori imaju sigurnosni sustav koji onemogućuje pokretanje motora ako nisu ispunjeni neki od uvjeta kao na primjer:

- za pokretanje motora potrebno je pritisnuti papučicu spojke do kraja ili

- potrebno je postaviti ručicu mjenjača i ručicu mjenjača brzih i sporih brzina u neutralni položaj ili

- potrebno je isključiti priključno vratilo za dodatne uređaje itd.

Moguće je da kod nekih traktora moraju biti ispunjeni svi gore navedeni uvjeti da bi se motor traktora mogao pokrenuti, pa čak i neki dodatni. Primjer takvog traktora je Deutz Fahr 310. Ovaj traktor mora ispuniti sva tri navedena uvjeta kako bi se motor mogao pokrenuti.

Slika 2 prikazuje polugu za isključivanje priključnog vratila i prekidač ispod poluge koji isključuje vratilo podizanjem poluge. Prekidač mjenjača brzina i prekidač ispod papučice spojke nije moguće vidjeti.

Slika 2. Poluga i prekidač za isključivanje priključnog vratila

Obzirom da nije propisano od koje godine je obveza proizvođača da ugrađuje takve sustave, u praksi se ne može jednoznačno utvrditi koji traktori moraju imati takve sustave i rade li oni ispravno, naročito na starijim traktorima.

Samo ako nadzornik sa sigurnošću ustanovi da sustav za sprečavanje pokretanja motora na traktoru postoji, ali ne radi ispravno, takav traktor je neispravan i ne može zadovoljiti na tehničkom pregledu.

U tom slučaju potrebno je odabrati slijedeći nedostatak:

1419A1 SUSTAV KOJI ONEMOGUĆUJE POKRETANJE MOTORA AKO VOZILO NIJE OSIGURANO OD KRETANJA, NEISPRAVAN.

10. Koji nedostatak treba odabrati ako je prilikom tehničkog pregleda motocikla ili mopeda uočeno da nedostaju bočni oslonci noge suvozača ili neispravnost nogara?

U tu svrhu su u nomenklaturu nedostataka postavljeni novi nedostaci koji se odnose na bočne oslonce za noge i nogare mopeda i motocikla:

1417A1 OSTALI UREĐAJI I DIJELOVI VOZILA, BOČNI OSLONCI ZA NOGE, NEISPRAVNI ILI NEDOSTAJU

1418A1 OSTALI UREĐAJI I DIJELOVI VOZILA, BOČNI ILI SREDIŠNJI NOGAR, NEISPRAVAN ILI NEDOSTAJE

11. Kako postupiti prilikom tehničkog pregleda vozila kod kojeg su zamijenjeni visokotlačni cjevovodi na kočnoj instalaciji?

Potrebno je postupiti kako je opisano u okružnici broj 4631-01 od 28.12.2012 godine, s time da donosimo neka dodatna objašnjenja i upute:

Kočnim cjevovodom smatraju se samo krute, neelastične cijevi u što ne spadaju kočna crijeva. To vrijedi za hidraulične, zračne i zračno-hidraulične (kombinirane) kočne instalacije. Nije potrebno tražiti račun za zamjenu elastičnih kočnih crijeva.

Ako je vozilo u vlasništvu tvrtke koja ima vlastiti servis pa je zamjena kočnih cjevovoda obavljena u vlastitom servisu, moguće je da se ne može izdati račun za obavljene mehaničarske radnje. U tom slučaju moguće je da vlasnik vozila umjesto računa priloži radni nalog ili sličan dokument iz kojeg je jasno vidljivo što je i kako ugrađeno.

Zamjenski visokotlačni vodovi moraju biti izrađeni od čelika ili slitine adekvatne čvrstoće, te moraju posjedovati pripadajuće certifikate kojima se dokazuje da mogu izdržati tlakove koji se javljaju u hidrauličnoj kočnoj instalaciji čak i tijekom ekstremnih kočenja vozila. Zato zamjenski cjevovodi ne smiju biti izrađeni od čistog bakra niti bilo kojeg drugog materijala koji nema dovoljnu čvrstoću, otpornost na koroziju i tako dalje.

12. Kako je potrebno fotografirati vozilo na tehničkom pregledu?

Prilikom fotografiranja vozila prilikom tehničkog pregleda, svi prozori moraju biti podignuti do kraja, poklopac motora mora biti zatvoren, a svjetla moraju biti upaljena.

13. Treba li ispis vrelišta kočne tekućine prilagati uz Kontrolni list?

Da, uvijek kada uređaj ima mogućnost ispisa rezultata mjerenja, ispis se obavezno prilaže uz Kontrolni list.

14. Mora li vozilo Škoda Rapid, godina proizvodnje 2014., s tvornički ugrađenim ksenon svjetlima imati perače svjetala?

Ovo je vozilo opremljeno svjetlima s izbojem u plinu (ksenon), ali nema tvornički ugrađene perače svjetala. Ovakva je konstrukcija ispravna i homologirana prema pravilniku ECE R 48, koji propisuje da svjetla s izbojem u plinu koja proizvode svjetlost slabiju od 2000 lumena, ne moraju imati ugrađene perače svjetala.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446, 099-8082-203, 091 5526-238.

S poštovanjem,

 

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti