kategorije pretrage

III/9, broj: 143-01/2014

Zagreb, 13/01/2014


STANICAMA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA -SVIMA-

PREDMET: Vozila s promjenjivom nadogradnjom, vozila s namjenom za prijevoz pokojnika i vozila za prijevoz uhićenika, promjena podataka u aplikaciji CVH.STP i prometnoj dozvoli

1. Kako izvršiti registraciju vozila i popunjavanje prometne dozvole ako je riječ o teretnom vozilu s promjenjivom nadogradnjom?

Kada se u STP pojavi vozilo koje na svojoj šasiji ima mogućnost brzog učvršćenja promjenjivih nadogradnji, u prometnu dozvolu se kao oblik karoserije upisuje PROMJENJIVA NADOGRADNJA, namjena " - ". U napomenu prometne dozvole više nije potrebno upisivati oblike i tehničke karakteristike nadogradnji koje mogu biti učvršćene na vozilo već je u prometnu dozvolu u pripadajuće rubrike potrebno upisati tehničke karakteristike praznog vozila bez nadogradnje.

Ukoliko se radi o vozilu koje ima prihvatne elemente isključivo za ISO kontejner, kao oblik karoserije upisuje se jedan od slijedećih oblika karoserije za pripadajuću vrstu i opremljenost vozila:

S NOSAČIMA ZA KONTEJNERE
S NOSAČIMA ZA KONTEJNERE I DODATNIM UREĐAJEM
S NOSAČIMA ZA KONTEJNERE I DIZALICOM
(npr.: ako se radi o poluprikolici s prihvatima za ISO kontejner i dizalicom, odabrat će se oblik karoserije PP - S NOSAČIMA ZA KONTEJNERE I DIZALICOM)
Za navedene oblike karoserije moguće je, nakon konzultacija s vlasnikom vozila, odabrati namjene " - " ili ZA PRIJEVOZ KONTEJNERA

Za vozila koja imaju prihvatne elemente za kontejnere koji nisu ISO standardizirani, kao oblik karoserije upisuje se PROMJENJIVA NADOGRADNJA, namjena " - " ili ZA PRIJEVOZ KONTEJNERA, ovisno o tome želi li vlasnik vozila koristiti vozilo za prijevoz promjenjivih nadogradnji ili za prijevoz kontejnera.

Sva vozila sa svim gore navedenim oblicima karoserije na tehnički pregled mogu pristupiti s različitim nadogradnjama, ali u kojima ne smije biti tereta (prazan kontejner, prazan mikser za beton, prazan sanduk za prijevoz rasutih tereta, itd.).

Ovom uputom prestaje važiti uputa iz točke 8, okružnice CVH I/7, broj: 1562-1/2006 od 05.06.2006. godine i upute na ovu temu dane u stručnim biltenima broj 120 iz listopada 2007. godine i broj 126 iz listopada 2008. godine.

2. Kako postupiti kada se u STP pojavi vozilo s namjenom za prijevoz pokojnika ili za prijevoz uhićenika?

Vozila prema klasifikaciji pripadaju vozilima M1 kategorije, oblik karoserije SPECIJALNO VOZILO, a namjena im je ZA PRIJEVOZ POKOJNIKA ILI ZA PRIJEVOZ UHIĆENIKA. Ako se u STP-u pojave takva vozila, a registrirana su kao N1 kategorija, potrebno je na zahtjev stranke, administrativno promijeniti podatak o kategoriji vozila. Kao oblik karoserije potrebno je upisati SPECIJALNO VOZILO, namjena ZA PRIJEVOZ POKOJNIKA ili ZA PRIJEVOZ UHIĆENIKA, te izdati novu prometnu dozvolu. U napomenu u aplikaciji CVH.STP i registracijskom listu potrebno je upisati tekst: "USKLAĐIVANJE S VAŽEĆOM NOMENKLATUROM".

Ovakva promjena dozvoljena je samo za vozila koja su već registrirana s navedenim namjenama.

3. Treba li za vozila koja imaju Pozitivnu potvrdu o ispitivanju ("veliki" ili "mali" atest) prijavljivati promjenu tehničkog stanja kako bi se promjene na vozilu evidentirale u prometne dokumente van redovnog tehničkog pregleda?

Ne. Za vozila koja imaju pozitivnu Potvrdu o ispitivanju, nije potrebno prijavljivati promjenu tehničkog stanja, već je potrebno kroz modul registracije evidentirati promjene u prometnim dokumentima. Razlog ovakvog postupanja je smanjenje administrativnih opterećenja u stanicama za tehnički pregled te usklađivanje s direktivama Europske Unije.

Za vozila kojima je potrebno promijeniti neki podatak za koji nije potreban atest a promjena se vrši izvan postupka redovnog tehničkog pregleda, potrebno je prijaviti promjenu tehničkog stanja.

Npr. na vozilu je promijenjena boja i potrebno je podatak evidentirati u prometni dokument izvan redovnog tehničkog pregleda. U tom slučaju se prijavljuje promjena tehničkog stanja. Isti je slučaj kada vlasnik vozila izjavi da će njegovo vozilo obavljati taksi prijevoz pa je potrebno promijeniti namjenu vozila.

Ovom okružnicom prestaje biti važeća točka 3. okružnice III/8, broj 2452-1/2009 od 9.9.2009. godine.

4. Kako evidentirati promjenu tehničkih podataka na temelju Potvrde o ispitivanju ("velikog atesta")?

Ukoliko se podaci o vozilu mjenjaju na temelju Potvrde o ispitivanju ("veliki atest") a za vozilo je od prije izdan "novi" obrazac prometne dozvole, nije potrebno izdavati novu prometnu dozvolu već se broj Potvrde o ispitivanju upisuje u napomenu prometne dozvole i registracijskog lista pod rubrikom (14) Tip, Model.

Slika 1 Primjer upisa napomene na temelju Potvrde o ispitivanju ("veliki atest")

To je stoga što je jedan od podataka zbog čije se promjene treba izdati nova prometna dozvola zapravo homologacijski tip koji se upisuje u rubriku D.2, a ne "stari" tip vozila koji se upisuje u rubriku 14.

Npr. ukoliko se vrši promjena podataka za vozilo VOLKSWAGEN GOLF 1.6 radi ugradnje plinske instalacije, pri čemu je promijenjena i masa praznog vozila, u napomenu prometne dozvole i registracijskog lista podaci se upisuju na slijedeći način:
G 1950/ P.3 BENZIN - LPG /(14) GOLF C-1234567, 1.6 / 10.12.2013.

Ukoliko se mijenja neki od podataka koji zahtjeva izdavanje nove prometne dozvole, izdat će se nova prometna dozvola.

Kada se vrši promjena podataka na temelju Potvrde o ispitivanju ("velikog atesta") pristupa vozilo sa "starim" obrascem prometne dozvole, potrebno je izdati novu prometnu dozvolu, a sve promjene na vozilu upisati u napomenu registracijskog lista.

5. STP je izdala prometnu dozvolu, a vlasnik se nakon ovjere u PU/PP vraća u STP radi pogrešno upisanog podatka u prometnoj dozvoli. Kako postupiti?

Kada je podatak u prometnoj dozvoli greškom stanice za tehnički pregled vozila pogrešno upisan u dokumente, u aplikaciji CVH.STP potrebno je izvršiti ispravak predmeta. Ukoliko se radi o pogrešno upisanom tehničkom podatku o vozilu, najprije je potrebno izvršiti ispravak tehničkog pregleda.
Tek nakon što nadzornik ispiše registracijske listove s ispravnim podacima, referent može ispraviti predmet registracije. U napomenu registracijskog lista obavezno se upisuju podaci koji se ispravljaju.

Važno: Bez obzira što je nadzornik prilikom ispravka tehničkog pregleda u podacima o vozilu upisao ispravan podatak, u postupku ispravka predmeta registracije referent također mora ispraviti pogrešno upisane podatke.
Ovisno o podacima koji su pogrešno upisani, izdaje se nova prometna dozvola ili se podaci upisuju u napomenu prometne dozvole.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446, 099-8082-203, 091-5526-238.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove
mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti