kategorije pretrage

III/9, broj: 4558-01/14

Zagreb, 23/12/2014


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Naplata naknade za okoliš sukladno novoj uredbi

Nova Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon ("Narodne novine", broj 114/14 i 147/14) (dalje: Uredba), stupa na snagu 1.1.2015.

Način izračuna unutar postupka registracije ili produženja važenja prometne dozvole, odnosno kroz poseban modul naplate naknade i dalje je automatiziran, međutim, odnosu na prethodni način izračuna, posebna naknada za okoliš na vozila na motorni pogon (dalje: Naknada) će se za vozila M1 kategorije izračunavati temeljem broja kilometara prijeđenih u prethodnoj godini, dok se za vozila ostalih kategorija ovaj podatak neće koristiti.

Za vozila M1 kategorije za koja podatak o stanju putomjera na prethodnom redovnom tehničkom pregledu nije poznat (prva registracija u RH, produženje važenja prometne dozvole po osnovu čl. 256. Zakona o sigurnosti prometa na cestama), posebno su predviđeni koeficijenti člankom 8. Uredbe.

Za vozila kategorije M1 proizvedenih nakon 1.1.2010., naknada će se određivati i temeljem emisije CO2 za to vozilo, a za vozila M1 kategorije proizvedene prije 1.1.2010., izračunavat će se i temeljem podataka o ekološkoj kategoriji (EURO 3, EURO 4, itd.), vrsti goriva i zapremini motora.

Za ostale kategorije motornih vozila, naknada će se i dalje izračunavati temeljem podataka o vrsti motora i goriva, zapremini motora i starosti vozila.

Za detaljnije informacije o načinu obračuna naknade, molimo pogledati Uredbu na javnoj internetskoj stranici ili na internetskim stranicama CVH unutar programskog rješenja CVH.STP:

www.cvh.hr/propisi-i-upute/pravilnici/zakon-o-fondu-za-zastitu-okolisa-i-energetsku-ucinkovitost/uredba/

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

 

S poštovanjem,

 

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti