kategorije pretrage

III/09, broj: 3552-01/15

Zagreb, 25/09/2015


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA -SVIMA-

PREDMET: Prva registracija novih vozila Euro 5 i Euro 6.

1. Može li se nakon 1.9.2015 u RH prvi puta registrirati novo vozilo kategorije M1 ili N1 koje ne zadovoljava ekološku normu Euro 6?

Temeljem učestalih upita iz STP, a sukladno dopisu Državnog zavoda za mjeriteljstvo (dalje: DZM) od 24.8.2015. godine, sva nova vozila kategorije M1 i N1 za koje je Izjava o sukladnosti vozila ili Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila (dalje: Izjava ili Potvrda) izdana za novo vozilo, nakon 1.9.2015. godine moraju zadovoljavati ekološku normu Euro 6.

Izdavanje Izjave ili Potvrde za nova vozila M1 ili N1 koja ne zadovoljavaju ekološku normu Euro 6, nakon 1.9.2015. moguće je samo uz posebno odobrenje DZM-a. Navedeno odobrenje se ne prilaže u STP, već se temeljem njega, Izjava ili Potvrda postavljaju na server CVH. Dakle, ostaje uobičajeni postupak da Izjava ili Potvrda moraju proći provjeru kroz aplikaciju CVH.STP.

Ukoliko se radi o novim vozilima kategorije N1, ekološke kategorije Euro 5 ili lošije, s Izjavom ili Potvrdom odobrenom od DZM-a, koja su prije registracije prerađena na M1 i za koja je izdana Potvrda o ispitivanju, takva se vozila također neće moći registrirati.

U prilogu 1 ove okružnice dostavljamo predmetni dopis DZM-a.

2. Koji traktori moraju biti opremljeni kabinom ili zaštitnim okvirom?

Prema uputi Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, KLASA:011-01/13-01/39, UBROJ: 530-05-1-1-2-15-4 od 3. srpnja 2015. godine, kabina ili zaštitni okvir mora biti ugrađen na traktore proizvedene nakon 1. siječnja 1983. godine. Shodno tome, uvjet za ugradnju zaštitnog okvira ili kabine na traktore više nije datum prve registracije traktora, već godina proizvodnje.

3. Da li je moguće kao dokaz o vlasništvu prihvatiti Ugovor o doživotnom uzdržavanju?

Stavak 1. Članka 579. Zakona o obveznim odnosima (NN broj: 35/0, 41/08, 125/11 i 78/15) propisuje da se ugovorom o doživotnom uzdržavanju obvezuje jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu ili trećega (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga strana izjavljuje da mu daje svu ili dio svoje imovine, s time da je stjecanje stvari i prava odgođeno do trenutka smrti primatelja uzdržavanja.

Sukladno navedenom, prilikom prijenosa vlasništva vozila u stanici za tehnički pregled, moguće je, kao dokaz o vlasništvu, prihvatiti Ugovor o doživotnom uzdržavanju ovjeren od strane javnog bilježnika uz predočenje smrtnog lista „starog“ vlasnika odnosno primatelja uzdržavanja. Obrazac smrtnog lista izdaje Matični ured prema zadnjem mjestu prebivališta pokojnika. Ukoliko se radi o prijenosu vlasništva za vozilo koje je predmet oporezivanja, novog vlasnika je potrebno uputiti i u Poreznu upravu radi obračuna poreza na stjecanje rabljenog motornog vozila.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

 

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove:

mr. sc. Goran Pejić, dipl.ing.

 

 

Prilog 1: Dopis DZM

 

Prilog 2: Suglasnost MPPI UBROJ: 530-05-1-1-2-15-4

Kontakti