III/9, broj: 1293-1/15

Zagreb, 01/04/2015


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA


STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA


- S V I M A -

PREDMET: Promjene u naplati naknade za okoliš za vozila opremljena LPG ili CNG instalacijom temeljem mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode klasa: 351-01/15-25/274, ur. br.:517-06-1-1-15-2

Od 2.4.2015. naplata naknade za okoliš za vozila opremljena LPG ili CNG instalacijom mijenja se temeljem mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode klasa: 351-01/15-25/274, ur. br.:517-06-1-1-15-2. Naime, naknada za okoliš za vozila opremljena LPG ili CNG instalacijom naplaćivat će se koristeći ekološku kategoriju koju je vozilo imalo prije ugradnje instalacije. Pri prijavi tehničkog pregleda i registracije, aplikacija CVH.STP prikazat će podatak o ekološkoj kategoriji prije ugradnje instalacije i prikazivati je na formi za homologacijske podatke. Izračun ekološke naknade automatski će se obavljati temeljem tog podatka, čim se isti pojavi u pripadajućem polju.

Slika 1 Ako je vozilu prije ugradnje LPG ili CNG instalacije bila upisana i ekološka kategorija, ona će se prikazati u pripadajućem polju na formi za unos homologacijskih podataka.

Nije dozvoljeno "ručno" mijenjanje ekološke kategorije, vrste motora i pogonskog goriva. Način upisa vrste motora i pogonskog goriva u prometnu dozvolu i ostale evidencije ostaje nepromijenjen.

Ukoliko za predmetno vozilo u sustav CVH.STP, podatak o ekološkoj kategoriji vozila nikad nije bio upisan, taj se podatak neće pojaviti u gore spomenutom polju, te će mu se naknada izračunavati po koeficijentu za vozila za koja ne postoji podatak o ekološkoj kategoriji.

Za eventualna dodatna pojašnjenja molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

 

S poštovanjem,

 

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove:

mr. sc. Goran Pejić, dipl.ing.

 

PRILOG 1 (PDF, 1,32MB)

KONTAKTI