kategorije pretrage

III/9, broj: 4013-1/2015

Zagreb, 06/11/2015


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Tehnički pregled i registracija natjecateljskih vozila

Pravilnikom o registraciji natjecateljskog vozila (NN 107/15 od 7.10.2015.) koji stupa na snagu 6.11.2015. omogućava se pojedinim kategorijama natjecateljskih vozila da budu registrirana kako bi povremeno mogla sudjelovati u prometu na javnim cestama.

Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti stjecanja statusa natjecateljskog vozila koje se može registrirati, minimalni tehnički uvjeti i uvjeti uporabe takvog vozila. Također, propisano je i da se tehnička ispravnost natjecateljskog vozila dokazuje redovnim tehničkim pregledom koji, zbog specifičnosti i raznolikosti preinaka i konstrukcija natjecateljskih vozila, sadržava osnovnu provjeru tehničke ispravnosti:

1. serijskih uređaja za označavanje i rasvjetu,
2. uređaja za upravljanje,
3. uređaja za kočenje,
4. ovjesa osovina i kotača,
5.stanja vanjštine vozila i pričvršćenosti dijelova i uređaja na vanjštini vozila,

Također je propisano da detaljniju uputu o provedbi redovnog tehničkog pregleda natjecateljskog vozila propisuje Stručna organizacija ovlaštena za poslove organiziranja i jedinstvenog provođenja tehničkog pregleda vozila.

U prilogu ove okružnice dostavljamo detaljniju uputu o tehničkom pregledu natjecateljskih vozila koja su stekla status za registraciju.

Registracija natjecateljskih vozila provodi se po jednakim uvjetima kao i kod konvencionalnih vozila, a naplata pojedinih davanja vrši se prema podacima upisanim u prometnu dozvolu sukladno uputi iz priloga.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

 

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove:

mr. sc. Goran Pejić, dipl.ing.

 

 

Prilog: Tehnički pregled natjecateljskih vozila - radna uputa

Kontakti