III/9, broj: 4362-2/2015

Zagreb, 26/11/2015


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA

STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA

- S V I M A -

PREDMET: Provjera naplate naknade za gospodarenje otpadnim vozilima

Temeljem Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (NN125/15 od 18.11.2015.), a koji stupa na snagu 1.12.2015. donosimo slijedeću uputu o provjeri naplate naknade za gospodarenje otpadnim vozilima (dalje: Naknada).

Ova se upute odnosi na vozila kategorija M1, N1, L2 (mopedi tricikli), L4 (motocikli s bočnom prikolicom) i L5 (tricikli).

Prilikom prve registracije vozila u RH,

1. Fizička osoba uvozi vozilo - mora priložiti Rješenje o plaćanju naknade za gospodarenje otpadnim motornim vozilima, izdano i ovjereno od strane Carinskog ureda. U gornjem desnom uglu rješenja Carinski ured će potpisom i pečatom potvrditi da je naknada plaćena.

2. Pravna ili fizička osoba - obrtnik uvozi vozilo za vlastite potrebe - mora priložiti Rješenje o plaćanju naknade za gospodarenje otpadnim motornim vozilima, izdano i ovjereno od strane Carinskog ureda. U gornjem desnom uglu rješenja Carinski ured će potpisom i pečatom potvrditi da je naknada plaćena.

3. Kupnja vozila kod trgovca ili proizvođača vozila u RH - mora priložiti račun s navedenim iznosom Naknade.

4. Pravna osoba, fizička osoba obrtnik ili fizička osoba uvozi vozilo, ne registrira ga, već ga prodaje dalje temeljem kupoprodajnog ugovora ili računa - Rješenje o plaćanju naknade za gospodarenje otpadnim motornim vozilima, izdano i ovjereno od strane Carinskog ureda, a koje glasi na pravnu ili fizičku osobu-obrtnika ili fizičku osobu koja je uvezla vozilo. U gornjem desnom uglu rješenja Carinski ured je potpisom i pečatom potvrdio da je naknada plaćena.

Naknada se ne naplaćuje za starodobna vozila, te za sve ostale kategorije vozila koje se ne spominju u ovoj uputi.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

 

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

KONTAKTI