kategorije pretrage

III/09, broj: 1743-1/2016

Zagreb, 16/05/2016


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Rad s posebnim odobrenjima DZM za potrebe prvog tehničkog pregleda

S obzirom na to da provjera sukladnosti vozila ne može pokriti sve slučajeve koji se u praktičnom radu mogu dogoditi, Državni zavod za mjeriteljstvo (dalje: DZM) je započeo s unosom posebnih odobrenja u informacijski sustav CVH.STP, te će njihova provjera početi 19.05.2016.

Posebno odobrenje za izuzeće kod prvog tehničkog pregleda

Slika 1 Primjer izgleda ekrana nakon uspješnog dohvata posebnog odobrenja DZM

 

Ovo odobrenje koristi se prilikom prijave prvog tehničkog pregleda i omogućava pokretanje postupka prvog tehničkog pregleda bez potrebe za dodatnom homologacijskom dokumentacijom.

Ukoliko vlasnik vozila priloži posebno odobrenje DZM-a, prvi tehnički pregled se prijavljuje kroz opciju izvora podataka o vozilu ODOBRENJE DZM (Slika 1.). Dohvat posebnog odobrenja se primarno radi preko VIN oznake vozila kod prijave prvog tehničkog pregleda u aplikaciji CVH.STP. U slučaju da nije pronađeno posebno odobrenje, može se pokušati pronaći posebno odobrenje unosom klase posebnog odobrenja u polje „Broj odobrenja DZM“. U slučaju da posebno odobrenje nije ni tada pronađeno, potrebno je kontaktirati DZM kako bi se utvrdilo zašto ne postoji traženo posebno odobrenje.

U slučaju da je pronađeno posebno odobrenje prikažu se osnovni podaci o posebnom odobrenju (Slika 1), te se prikaže i „tipka“ za pregled i ispis odobrenja. S obzirom na to da se ovdje radi o izuzećima zbog kojih nije potrebno priložiti nikakvu drugu homologacijsku dokumentaciju, odobrenje je potrebno obavezno ispisati i priložiti uz predmet tehničkog pregleda.

Posebno odobrenje za potvrde i izjave izdane prije 1.7.2014.

Ukoliko na PRVI tehnički pregled pristupi vozilo s Izjavom o sukladnosti ili Potvrdom o sukladnosti koja je izdana prije 1.7.2014., u polje Broj odobrenja DZM, upisuje se broj općeg odobrenja za sve Izjave ili Potvrde izdane prije navedenog datuma sukladno okružnici III/9, br. 2134-1/15. U ovom se slučaju posebno odobrenje ne ispisuje, već se u predmet tehničkog pregleda prilaže samo predmetna Izjava ili Potvrda o sukladnosti.

Međutim, od sada broj odobrenja treba upisivati isključivo u obliku:

530-07-08-02

NAPOMENA:
DZM kontaktirati isključivo ukoliko stranka posjeduje originalno odobrenje koje sustav ne pronalazi, postoji komunikacija između STP i centralnog sustava. Ukoliko je komunikacija u prekidu nije moguće obraditi predmet.
Radno vrijeme DZM-a isključivo za pozive djelatnika STP je od 8-15 h radnim danom od ponedjeljka do petka.
Brojevi telefona su:
01/563 00 63
01/563 00 64 i
01/563 00 65.

Navedene telefone ne smije se prosljeđivati strankama.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

S poštovanjem,

 

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove:

mr. sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti