kategorije pretrage

III/14, broj: 321-01/2016

Zagreb, 01/02/2016


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Postupak pri prijavi PTPK i RTP, vozila na CNG, rad s kontrolnim listom, EURO VI i podatak o CO2, CNG vozila, zamjena plinskih uređaja, vozila za zabavne radnje, označavanje bojnih vozila

1. Kako postupati kod istovremene prijave PTPK i RTP

Iako je nakon 1.1.2016. godine onemogućen unos rezultata redovnog tehničkog pregleda (Dalje: RTP) ukoliko nije obavljen PTPK za vozila sa zračnom i kombiniranom kočnom instalacijom i dalje je moguće istovremeno prijaviti i obaviti PTPK i RTP s ispitivanjem ispušnih plinova, ali nije moguće unijeti rezultate RTP ako nisu unijeti rezultati ispravnog PTPK ili ako PTPK uopće nije prijavljen.

Ako PTPK nije prijavljen ili rezultati PTPK nisu uneseni program će javiti slijedeću grešku prilikom unosa rezultata RTP: „Za vozilo ne postoji važeći PTPK – nije moguće nastaviti unos rezultata.“

Slika 1. Ako nisu uneseni rezultati PTPK nije moguće nastaviti unos rezultata RTP

Ako su rezultati PTPK uneseni tada su moguća tri slučaja:

1. Vozilo je zadovoljilo na PTPK i na RTP, moguć je unos oba rezultata i stranci se uručuju pozitivni zapisnici o PTPK i RTP.

2. Vozilo je prošlo na PTPK, ali ne i na RTP, moguć je unos oba rezultata (prvo PTPK, a zatim RTP) i stranci se izdaje pozitivan zapisnik o PTPK i negativan zapisnik o RTP.

3. Vozilo nije zadovoljilo na PTPK zbog čega nije moguće završiti unos i ispisati zapisnik RTP. U tom slučaju je moguć unos rezultata RTP ali će se pojaviti poruka „Vozilo nije prošlo na zadnjem unesenom PTPK – na unosu rezultata će biti upisana automatska greška 0222A1!“

Slika 2. Za neispravan PTPK moguć je unos rezultata RTP nakon gore navedene poruke

Na ovaj je način omogućen unos rezultata za RTP iako vozilo nije prošlo na PTPK, ali će se na Zapisniku o redovnom tehničkom pregledu ispisati greška prikazana na slici broj 2.

Slika 3. Automatski generirana greška biti će ispisana na redovnom RTP i vozilo neće zadovoljiti sve dok se ne unesu rezultati ispravnog PTPK

Automatski generiranu grešku nije moguće obrisati, a sve ostale greške koje se odnose na RTP moguće je nadodati, te takav Zapisnik treba ispisati i uručiti vlasniku vozila kako bi vlasnik vozila dobio informaciju o svim neispravnostima na vozilu.

Kada vozilo zadovolji na ponovljenom PTPK, prilikom unosa rezultata RTP, automatski generirana greška će automatski biti označena kao ispravljena kako je prikazano na slici 4.

Slika 4. Ispravljena automatski generirana greška prilikom unosa ponovljenog RTP

 

2. Kako odabrati polja vrsta motora, vrsta goriva i broj goriva za vozila koja su pogonjena samo CNG-om?

Vozilima kojima je CNG osnovno ili jedino gorivo (npr. VW Caddy EcoFuel ili Fiat Doblo Natural Power) u polju vrsta motora stoji OTTO-REG-KAT+CNG.

Slika 5. Tehnički podaci

 

Međutim, u prozoru s homologacijskim tehničkim podacima potrebno je za vrstu goriva odabrati „NG“, u polju Kombinacija goriva odabrati opciju „S JEDNIM GORIVOM“, a u polju Ekološka kategorija potrebno je odabrati pripadajuću Euro normu ako ista već nije bila odabrana. Euro norma određuje se isključivo korištenjem pouzdane dokumentacije (Izjava ili Potvrda o sukladnosti, strani prometni dokument, i sl.) ili uz konzultacije s Pododjelom za tehnički pregled i registraciju.

Slika 6. Homologacijski podaci

 

Ukoliko uz CNG spremnike postoji i spremnik za klasično gorivo koji nije veći od 15 litara takvo se vozilo također smatra CNG vozilom s jednim gorivom prema Direktivi 2002/80/EC. Ako nije moguće odrediti radi li se o vozilu s jednim ili dvije vrste goriva potrebno je kontaktirati Pododjel za tehnički pregled i registraciju.

 

3. Smije li se ispisani kontrolni list za obavljanje tehničkog pregleda davati stranci/ vozaču vozila?

Kontrolni list je pomoćno sredstvo za rad nadzornika, na njemu se bilježe svi podaci bitni za tehnički pregled i svaki nadzornik ovjerava ga svojim potpisom. Uz Kontrolni list izdaje se naljepnica koja se postavlja na vozilo.

Stoga je strogo zabranjeno davanje Kontrolnog lista i naljepnice vlasnicima vozila, već se oni čuvaju u stanici dok vozilo ne dođe na red za tehnički pregled.

 

4. Mora li na izjavi sukladnosti za novo teretno vozilo ekološke kategorije EURO VI pisati podatak o emisiji CO2 i koeficijentu zacrnjenja?

Ne. Prema važećoj Direktivi, ti podaci nisu obavezni na COC dokumentu pa samim time nisu obavezni niti na Izjavi o sukladnosti za nova teretna vozila s Euro VI ekološkom kategorijom. Ako je rubrika za podatak o koeficijentu zacrnjenja ili emisiji CO2 prazna, u pripadajuća polja CVH.STP, tehničkih podataka o vozilima, upisuje se nula.

 

5. Je li potrebno kod zamjene pojedinog plinskog uređaja s plinskim uređajem drugog tipa pristupiti ispitivanju za zamjenu uređaja?

Da. Samo kod zamjene plinskog uređaja istim, zamjenskim uređajem istog tipa, marke i homologacijske oznake nije potrebno pristupiti ispitivanju promjene plinskog uređaja.

 

6. Je li potrebno nakon zamjene plinskog spremnika ili izvršenog periodičnog pregleda spremnika pristupiti ispitivanju za zamjenu/pregled spremnika?

Da. U svim slučajevima nakon zamjene spremnika ili izvršenog periodičnog pregleda spremnika je potrebno s vozilom pristupiti ispitivanju.

 

Dodatno pojašnjenje i primjeri

U slučajevima zamjene uređaja i/ili spremnika s drugim tipom, markom ili homologacijskom oznakom vozilo mora pristupiti jednoj od vrsta ispitivanja koja se odnose na izvršene zamjene:

„Plin – pregled pri zamjeni spremnika i uređaja“

„Plin – pregled pri zamjeni uređaja u plinskoj instalaciji vozila“

„Plin – pregled spremnika pri produljenju tlačne probe i zamjene uređaja“

„Plin – pregled spremnika pri produljenju valjanosti tlačne probe“

„Plin – pregled spremnika pri zamjeni u plinskoj instalaciji vozila“

Primjer 1.

U plinskoj instalaciji vozila zamijenjen je isparivač/regulator tlaka s drugim uređajem istog tipa, marke i homologacijske oznake, ali različitog tvorničkog broja.

U ovom slučaju nije potrebno s vozilom pristupiti ispitivanju za zamjenu uređaja.

Primjer 2.

U plinskoj instalaciji vozila zamijenjen je isparivač/regulator tlaka s drugim uređajem različitog tipa, različite marke i različite homologacijske oznake.

U ovom slučaju je potrebno s vozilom pristupiti ispitivanju za zamjenu uređaja.

Primjer 3.

U plinskoj instalaciji vozila zamijenjen je spremnik plina.

U slučaju zamjene spremnika plina uvijek je potrebno s vozilom pristupiti ispitivanju za zamjenu spremnika.

 

7. Može li se bilo koje vozilo registrirati s namjenom „ZA ZABAVNE RADNJE“ ako vlasnik vozila ima registriranu djelatnost za zabavne radnje.

Samo vozila koja su konstruirana za zabavne radnje mogu imati namjenu „ZA ZABAVNE RADNJE“ bez obzira na djelatnost koju obavlja vlasnik vozila. Vozila koja su već registrirana s namjenom za zabavne radnje (iako možda nisu konstruirana za to – npr. tegljač) mogu ostati tako registrirana.

Ako je vlasnik napravio preinaku na vozilu i posjeduje pozitivnu Potvrdu o ispitivanju, može mu se promijeniti namjena u vozilo za zabavne radnje. Na slici 7. prikazano je tipično priključno vozilo konstruirano za zabavne radnje.

Slika 7. Priključno vozilo konstruirano za zabavne radnje

 

8. Smiju li bojna vozila u vlasništvu oružanih snaga RH biti označena registracijskom oznakom koja se ne nalazi na registracijskoj pločici, već se registarska oznaka nalazi otisnuta ili nalijepljena na vozilo?

Člankom 26. Pravilnika o registraciji i označavanju vozila Ministarstva obrane i oružanih snaga Republike Hrvatske propisano je slijedeće:

(1) Registarska oznaka za bojna vozila (Obrazac 6) tiska se na osnovnu podlogu boje vozila, crne je boje broj 9005, prema RAL-ovu katalogu boja.

(2) Registarska oznaka sastoji se od slovne oznake »HV«, tri brojčane oznake i jedne slovne oznake.

(3) Slovna oznaka »L« koristi se za označavanje vozila ukupne mase do 10 t.

(4) Slovna oznaka »M« koristi se za označavanje vozila ukupne mase od 10 t do 20t.

(5) Slovna oznaka »H« koristi se za označavanje vozila ukupne mase preko 20 t.

(6) Slovne oznake upisuju se latiničnim pismom, a brojčana oznaka arapskim brojkama.

(7) Bojna vozila označavaju se registarskom oznakom na prednjem i stražnjem dijelu vozila, a ako to tehničke mogućnosti ne dopuštaju oznake se označavaju na bočnoj strani prednjeg dijela vozila ili na bočnoj strani stražnjeg dijela vozila i to s obje bočne strane vozila.

(8) Registarska oznaka jedinstvena je oznaka koja se dodjeljuje jednom vozilu.

(9) Umjesto oštećene registarske oznake tiskat će se nova oznaka s istim slovnim i brojčanim oznakama.

Pod točkom 1. članka 26. navedeno je kako se za bojna vozila registarska oznaka tiska na osnovnu podlogu boje vozila. Dakle, bojna vozila ne moraju imati registarsku pločicu, već je dozvoljeno da registarska oznaka bude otisnuta na vozilo.

Slika 8. Primjer tiskane registarske oznake na osnovnu podlogu boje vozila

 

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

 

S poštovanjem,

 

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove:

mr. sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti