kategorije pretrage

III/16, broj: 389-1/2016

Zagreb, 05/02/2016


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Promjena izgleda dokumenata za vozila s pogonom na plin

Obavještavamo Vas da će se od 08.02.2016. godine postojeći izgled Certifikata za spremnik plina i Uvjerenja za ugrađene uređaje (dalje: Certifikat i Uvjerenje) zamijeniti dokumentom novog izgleda čiji se primjer nalazi u privitku. Uvjerenje i Certifikat novog izgleda sadržavat će podatke o dijelovima koji čine plinsku instalaciju zajedno s podacima o jednom ili više spremnika plina (ovisno o tome koliko je spremnika ugrađeno na vozilo).

Postojeća Uvjerenja i Certifikati (pa i dokumenti koji su izdani prije 01.01.2001.) koristit će se do popune ili promjene nekog od podataka zbog kojih je nužna njihova zamjena.

U slučajevima kada je postojeće dokumente o plinskoj instalaciji potrebno zamijeniti Uvjerenjem i Certifikatom novog izgleda, vlasnik podnosi zahtjev, putem bilo koje STP ili osobno u Odjel za ispitivanje, Centra za vozila Hrvatske .

Ukoliko se izdavanje Uvjerenja i Certifikata novog izgleda obavlja zbog promjene vlasnika ili registracijske oznake, postupak je besplatan, u svim ostalim slučajevima postupak se naplaćuje ovisno o vrsti postupka zbog kojeg je nove dokumente potrebno izdati (izdavanje duplikata, produženje tlačne probe spremnika, i sl.).

Novost je i da će se pri produženju važenja tlačne probe spremnika ili zamjene uređaja uvijek izdavati novi dokument, tlačne probe spremnika više se neće naknadno bilježiti i ovjeravati na već izdanom dokumentu.

Postupak na tehničkom pregledu se ne mijenja: spremnik mora imati važeću tlačnu probu, ugrađeni dijelovi plinske instalacije moraju odgovarati onima navedenim na Uvjerenju i Certifikatu novog izgleda prema proizvođaču i homologacijskoj oznaci, a cijela plinska instalacija, s posebnim naglaskom na spojeve, uvijek i obavezno se mora provjeriti vizualno i uređajem za ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije (detektorom plina).

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

 

S poštovanjem,

 

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove:

mr. sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Prilog: UVJERENJE I CERTIFIKAT ZA UREĐAJE I SPREMNIK PLINA U MOTORNO VOZILO NA POGON PLINOM U-070034

Kontakti