kategorije pretrage

III/19, broj: 3856-02/16

Zagreb, 09/12/2016


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Pojašnjenje okružnice od dana 01.12.2016, III/19, BROJ:3856-1/16

S obzirom na upite koji se tiču točke 1., stručne obavijesti III/19, broj: 3856-1/16, dostavlja se slijedeće pojašnjenje:

Slučajevi navedeni pod točkom 1. navedeni su kao mogući i dozvoljeni primjeri postupanja u svakodnevnom radu, dakle uvijek je moguće naplatiti cjelokupan godišnji iznos naknade za upotrebu javnih cesta.

Naravno, sukladno Pravilniku o naplati godišnje naknade za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/2012), kod promjene vlasništva nad vozilom, moguće je naplatiti naknadu za upotrebu javnih cesta za period manji od godinu dana razmjerno preostalom razdoblju do kada je ovjereno važenje prometne dozvole.

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima, molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

 

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti