kategorije pretrage

III/9, 3334-01/16

Zagreb, 17/10/2016


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A

PREDMET: Novi Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

Poštovani,

u Narodnim novinama br. 85/2016. objavljen je novi Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (DALJE: Pravilnik) koji se počinje primjenjivati od 23.10.2016.

Novi pravilnik je podijeljen u 7 velikih cjelina:

I UVODNE ODREDBE

 • nabrojane su direktive i uredbe koje se koriste u Pravilniku
 • dane su definicije važnih pojmova koji se koriste u Pravilniku
 • opisana su pravila primjene Pravilnika na vozila u RH
 • propisane su definicije kategorija vozila

II DIMENZIJE I MASE VOZILA

 • propisana su pravila za određivanje dozvoljenih tehničkih specifikacija vozila

III UREĐAJI NA VOZILIMA KATEGORIJA M, N i O

 • propisani tehnički uvjeti za cestovna vozila

IV UREĐAJI NA VOZILIMA KATEGORIJA L

 • posebno su propisani tehnički uvjeti za motorkotače

V UREĐAJI NA VOZILIMA KATEGORIJA T i R

 • posebno su propisani uvjeti za traktore i traktorske prikolice

VI UREĐAJI NA OSTALIM VOZILIMA KOJA SUDJELUJU U PROMETU NA CESTAMA

 • propisani su tehnički uvjeti za neke druge vrste vozila kao što su radni strojevi, bicikli i sl.

VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 • propisane su uobičajene prijelazne i završne odredbe te odredbe koje detaljnije reguliraju različita oslobođenja i postupanja u skladu s Pravilnikom

 

Najvažnija promjena koju Pravilnik donosi je:

Vozila moraju zadovoljavati EU homologacijske tehničke uvjete koji su bili važeći u vrijeme njihovog odobravanja. Vozila ili njihovi dijelovi za koja nije bilo propisanih homologacijskih uvjeta, moraju zadovoljiti minimalne uvjete propisane ovim Pravilnikom.

To znači da vozila koja su odobrena na području EU mogu bez ograničenja biti registrirana na području RH, ukoliko ispunjavaju sve uvjete kao prilikom svog odobravanja.

 

Detalji gore navedenog načina postupanja razrađeni su u članku 4. Pravilnika, koji se, ugrubo, svode na slijedeća pravila.

 1. Vozilo može biti registrirano ako je u skladu s homologacijom ili potvrdom o ispitivanju;
 2. Vozilo koje nije odobreno prema EU propisima mora proći nostrifikaciju.
 3. Uređaji i oprema koji se naknadno ugrađuju na vozila moraju biti homologirani ili ispitani prema propisima koji su bili važeći u vrijeme ili nakon ugradnje.
 4. Uređaji i oprema koji se naknadno ugrađuju, a za koje nisu postojali uvjeti za odobravanje, moraju zadovoljiti barem minimalne uvjete ovog Pravilnika.
 5. Ako je vozilo bilo odobreno bez nekog uređaja (npr. desnog retrovizora), uvjeti ovog Pravilnika se na njega ne odnose.
 6. Preinake koje su napravljene na vozilu, bilo prije registracije u RH ili za vrijeme registracije u RH, moraju biti na neki način odobrene, npr. tako da su upisane u strani prometni dokument, ili postupkom ispitivanja u RH.

Važnije konkretne promjene koje se tiču samih vozila i postupanja na tehničkom pregledu, dane su u nastavku:

 1. Kod vozila kategorije O preciznije se određuju kategorije za poluprikolice i prikolice s centralno postavljenim osovinama. Kod tih vozila će se kategorija sada određivati po zbroju najvećih dopuštenih osovinskih opterećenja, a ne po NDM kao do sada.
 2. Za traktore, kategorija T4 razdvojena je na tri potkategorije. Dodatno je uvedena i brzinska kategorizacija traktora na kategorije traktora označene s „a“ (npr. T3a) čija je najveća brzina 40 km/h ili manja, odnosno na kategorije traktora označene s „b“ (npr. T1b) čija je najveća brzina veća od 40 km/h. Traktorima koji su do sada bili registrirani kao T5, brzinska kategorija se ne dodjeljuje, te oni nastavljaju svoj životni vijek kao takvi bez izmjena. Traktori koji prolaze homologaciju, i nadalje se razvrstavaju prema kategorijama koje su im dodijeljene u COC-u, Izjavi ili Potvrdi o sukladnosti.
 3. Ubačena je nova kategorija za traktore C - traktori gusjeničari. To su vozila koja se u RH registriraju kako radni strojevi.
 4. Ubačene su kategorije za traktorske prikolice R1 do R4, s brzinskim kategorijama „a“ (za brzine 40 km/h i manje), odnosno „b“ (za brzine veće od 40 km/h). Pravilnik sada sadrži i posebno poglavlje za traktore i traktorske prikolice u kojima su propisani tehnički uvjeti samo za ta vozila koja nisu prošla postupak EU homologacije. Vozila koja su homologirana moraju ispunjavati samo homologacijske tehničke uvjete propisane za traktorske prikolice.
 5. Ubačene su nove kategorije za izmjenjive radne priključke za traktore, S1 i S2.
 6. NDM za dvoosovinske autobuse podignuta je na 19,5 t, tako da autobusi NDM do 19,5 t koji se prvi put registriraju mogu biti označeni crnim pločicama. Autobusi koji su trenutno označeni crvenim pločicama, mogu se na zahtjev vlasnika prebaciti na crne, ali samo uz konzultaciju s Pododjelom za tehnički pregled i registraciju.
 7. Uvedeni su i novi koeficijenti kočenja, koji se sad proračunavaju u odnosu na NDM ili zbroj najvećih osovinskih opterećenja (npr. kod poluprikolica). Propisani su i koeficijenti za parkirno kočenje priključnih vozila, koji se također izračunavaju u odnosu na NDM ili zbroj najvećih osovinskih opterećenja (npr. kod poluprikolica).

I dalje ostaje pravilo da treba zadovoljiti zadane koeficijente kočenja ili treba postići blokadu kotača na svim osovinama.

Također, neki od koeficijenata su, radi usklađivanja s EU direktivama, promijenjeni. Primjenjivat će se različiti koeficijenti kočenja ovisno o godini proizvodnje vozila.

1988 ≥ Godina proizvodnje

 

KATEGORIJA VOZILA

RADNO KOČENJE

POMOĆNO I PARKIRNO KOČENJE

 

Koeficijent kočenja

Koeficijent kočenja

 
 
 

z ≥ [%]

z ≥ [%]

 

M1

50

16

 

M2, M3

50

16

 

N1, N2, N3

45

16

 

O1

40

16

 

O2, O3, O4,

40

16

 

 

 

2011 ≥ Godina proizvodnje > 1988

 

KATEGORIJA VOZILA

RADNO KOČENJE

POMOĆNO I PARKIRNO KOČENJE

 

Koeficijent kočenja

Koeficijent kočenja

 
 
 

z ≥ [%]

z ≥ [%]

 

M1

50

16

 

M2, M3

50

16

 

N1, N2, N3

45

16

 

O1

40

16

 

O2, O3, O4,

43

16

 

 

 

Godina proizvodnje > 2011

 

KATEGORIJA VOZILA

RADNO KOČENJE

POMOĆNO I PARKIRNO KOČENJE

 

Koeficijent kočenja

Koeficijent kočenja

 
 
 

z ≥ [%]

z ≥ [%]

 

M1

58

16

 

M2, M3

50

16

 

N1, N2, N3

50

16

 

O1

40

16

 

Oblik kar.:

P, CP

PP

16

 

O2, O3, O4,

50

45

16

 

 

Upute za provedbu ispitivanja parkirnog kočenja na priključnim vozilima biti će dostavljene naknadno.

Koeficijenti kočenja za vozila L kategorije ostali su nepromijenjeni.

 1. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, započinje pripremni period od 12 mjeseci za obavezu naknadnog opremanja vozila N2 i N3 kategorije dodatnim vozačkim zrcalima. STP će biti opremljene brošurama koje će trebati uručivati strankama kao obavijest da će na slijedećem TP-u biti zahtijevana dodatna zrcala. Brošure s uputama će biti dostavljene naknadno.
 1. Ukinuta je odredba o zabrani usmjerenosti otvora ispušne cijevi u desnu stranu. Od sada otvori ispušnih cijevi motornih vozila mogu biti usmjereni i u desnu stranu.
 1. Uvedena je nova granična zakonska vrijednost za vozila opremljena dieselskim EURO 6/VI motorima i sada je 0.7 m-1.
 1. Uvedena je zakonska razina buke kod stacionarnog mjerenja za vozila kategorije M i N, za koja podaci proizvođača nisu poznati, i koja iznosi 105 dB(A), bez tolerancije.
 1. Ukinuta je odredba o opremanju osobnog automobila rastavljivom kukom. Od sada i osobni automobili mogu biti opremljeni nerastavljivom kukom.
 1. Uvedene su zakonske razine buke za vozila L kategorije za koja ne postoje podaci o dopuštenoj razini buke pri stacionarnom mjerenju:

 

Kategorija vozila

Granična vrijednost buke ispušnog sustava

L1 najveće brzine ≤ 25 km/h

87 dB(A)

L1 najveće brzine > 25 km/h

92 dB(A)

L2, L6

97 dB(A)

L3, L4 radnog obujma motora ≤ 80 cm3

96 dB(A)

L3, L4 radnog obujma motora > 80 cm3 ≤ 175 cm3

98 dB(A)

L3, L4 radnog obujma motora > 175 cm3

101 dB(A)

L5, L7

101 dB(A)

Dozvoljeno prekoračenje razine buke od referentne vrijednosti koju propisuje proizvođač ili od vrijednosti iz gornje tablice iznosi 5 dB.

 1. Djelomično je izmijenjena odredba o registraciji traktorskih prikolica NDM do 3,5 t koje nisu opremljene radnom kočnicom. Traktorska prikolica ne mora biti opremljena radnom kočnicom ako joj:

- najveća brzina ne prelazi 40 km/h

- najveća dopuštena masa ne prelazi 3,50 t

- masa vučnog traktora je dva puta veća od zbroja mase prikolice i mase tereta koji trenutno prevozi.

što znači da, ako u STP dođe prikolica koja je prazna teža od 50% težine traktora, neće moći proći ispitivanje, odnosno neće moći proći tehnički pregled.

 

Kako detaljan opis i tumačenje svih novosti koje su donesene kroz ovaj novi Pravilnik o tehničkim uvjetima, nadilazi ograničenja ove stručne obavijesti, obaveza je svakog nadzornika da pročita ovaj Pravilnik. Detaljnija tumačenja i objašnjenja možete očekivati kroz niz okružnica koje će biti objavljivane u toku 2017. godine

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

 

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

 

 

Kontakti