kategorije pretrage

III/9, broj: 1524-1/2016

Zagreb, 29/04/2016


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Završavanje postupka produženja za strance, dodjela „zelenih“ pločica, postupanja kod vozila s plinskom instalacijom

Poštovani,
slijedom upita i u svrhu ujednačavanja postupaka u STP-ima, a temeljem upute MUP-a broj: 511-01-202-61190/18-2013, od 19.04.2016., dostavljamo uputu o postupanju u pojedinim slučajevima:

1. Pri redovnom produženju važenja PD vozila kojima su vlasnici ili korisnici stranci kojima je odobren privremeni ili stalni boravak, za privremeno registrirana vozila i za vozila stranih trgovinskih, prometnih, kulturnih i drugih predstavništava, stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika, može li se postupak produženja završiti u STP ili vlasnika treba uputiti u PU/PP?

Prilikom produženja važenja prometne dozvole vozila čiji su vlasnici ili korisnici prethodno navedene osobe, postupak produženja važenja prometne dozvole može se završiti u STP, ako su podaci o produženju prošli sve potrebne provjere između baza MUP-a i CVH-a, osim ukoliko postoje posebne okolnosti zbog kojih bi se postupak trebao završiti u PU/PP. Još jednom podsjećamo da je sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15) članku 2. t. 96 »stranac« je državljanin države koja nije članica Europskog gospodarskog prostora.
Naplata propisanih obveza se naplaćuje proporcionalno vremenu ovjere PD osim posebne naknade za okoliš koja se obračunava i plaća u punom iznosu. Napominjemo da i strane pravne i fizičke osobe plaćaju posebnu naknadu za okoliš ako obavljaju registraciju svojih vozila ili produženje važenja prometne dozvole u Republici Hrvatskoj.
Ukoliko vlasnik vozila, strana fizička ili pravna osoba, u postupku registracije ili produženja važenja prometne dozvole priloži policu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti koja je uplaćena i na duži rok od roka na koji se ovjerava prometna dozvola (npr. na godinu dana), ista se može prihvatiti, ali se prometna dozvola ovjerava do roka odobrenog privremenog boravka ili isteka važenja tehničkog pregleda (ovisno o tome što prije ističe).

2. Treba li izdati „zelene“ registarske pločice za vozilo kojemu se PD ovjerava na razdoblje kraće od 12 mjeseci?

Samo ukoliko vlasnik vozila želi registrirati vozilo, odnosno ovjeriti PD na period ne kraći od 60 dana i ne dulji od 12 mjeseci i iskaže namjeru privremeno registrirati vozilo, npr. u ljetnim mjesecima želi privremeno registrirati motocikl na 3 mjeseca, dodijelit će mu se „zelene“ registarske pločice. Tada se na to vozilo odnose upute iz točke 1. ove okružnice.
Međutim, ukoliko zbog nekog razloga vozilo nije moguće registrirati na propisani period od 12 mjeseci, kao npr.
• zbog razlike u periodima važenja tehničkog pregleda i police osiguranja
• zbog kašnjenja vlasnika na produženje PD
• kada se obavi samo redovni tehnički pregled na osnovi kojeg se registracija ili produženje PD obavlja naknadno (nakon npr. 30 dana)
• kada se plati samo policu obveznog osiguranja, ali ne obavi do kraja registracijski postupak, i u međuvremenu i odjavi vozilo, vrati registarske pločice, te po isteku određenog vremenskog perioda dolazi da bi dovršio isti postupak,
ili iz bilo kojeg razloga sličnog navedenim primjerima, vozilu se dodjeljuju, odnosno na vozilu ostaju ''crne pločice'' bez obzira što je period važenja prometne dozvole kraći od 12 mjeseci. Važno je napomenuti da se u ovom slučaju naplaćuje godišnja naknada za uporabu javnih cesta u punom iznosu budući je Pravilnikom o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila ("Narodne novine", broj 130/2012) u članku 3. t. 2. propisano da se godišnja naknada obračunava za razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana ovjere tehničke ispravnosti vozila.
Vlasnik vozila može priložiti policu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti za vrijeme ovjere važenja prometne dozvole ili policu koja ima važenje i duže od roka ovjere PD (npr. plaćena na godinu dana).

3. Može li se završiti tehnički pregled vozila opremljenog instalacijom za pogon plinom ako vlasnik nije priložio pripadajući Certifikat i Uvjerenje?

Može. Otkako postoji mogućnost ispisa pomoćnog lista s popisom uređaja plinske instalacije, umjesto navedenih dokumenata moguće je koristiti taj ispis i pomoću njega napraviti tehnički pregled vozila. Stranku, naravno, treba upozoriti da mora zatražiti nove dokumente zbog obveze posjedovanja navedenog dokumenta pri prometovanju vozila na cestama i mogućih provjera koje policijski službenici provode na cesti.

4. Može li se završiti tehnički pregled vozila opremljenog instalacijom za pogon plinom na kojemu je napravljena tlačna proba spremnika, ali još nisu izdani Certifikat i Uvjerenje?

Ako za tlačnu probu postoji odgovarajući certifikat (npr. TUV Croatia certifikat tlačne probe) koji je poslan prema Odjelu za ispitivanje CVH, i na osnovnom ili na ponovljenom TP-u ne postoji automatski nedostatak, tehnički pregled se može završiti i bez predočavanja novoizdanog Certifikata i Uvjerenja.

5. Kako prijaviti tehnički pregled i registraciju vozila u vlasništvu obrta, OPG-a ili samostalne djelatnosti kada je promijenjen nositelj OPG-a?

Važno!!! Promjena nositelja obrta, OPG-a ili samostalne djelatnosti nije promjena vlasnika vozila, jer se mijenja samo OIB obrta, OPG-a ili samostalne djelatnosti, a matični broj ostaje nepromijenjen. Stoga nije potrebno označiti svrhu popunjavanja 6 PROMJENA VLASNIKA VOZILA, jer se u ovom slučaju ne radi o promjeni vlasnika vozila.

Vlasnik vozila dužan je kod nadležne PU/PP evidentirati novi OIB za svoj obrt, OPG ili samostalnu djelatnost. Moguće je da će vlasnik vozila od PU/PP dobiti novu prometnu dozvolu u kojoj će pisati novi OIB obrta.
Ako na tehnički pregled i produljenje registracije pristupi vozilo kod kojeg je promijenjen nositelj obrta, postupak prijave je sljedeći:
a) odabrati prijavu tehničkog pregleda
b) potrebno je kreirati novog vlasnika tako da se odabere UNOS NOVOG VLASNIKA i upisati naziv, matični broj obrta, novi OIB i adresu. Odabrati pravnu osobu i označiti polje OBRT / OPG.
Kreiranje novog vlasnika je nužno, jer nije moguće odabrati već postojećeg vlasnika i mijenjati njegov OIB i/ili matični broj.
c) pozvati vozilo po registarskoj oznaci ili broju šasije nakon čega će provjera putem WEB servisa MUP-a biti uspješna
d) ako vlasnik vozila nije promijenio prometnu vozilu na PU/PP već samo evidentirao novi OIB obrta, potrebno je uz svrhu popunjavanja 8 odabrati i svrhu popunjavanja 4 PROMJENA PROMETNE DOZVOLE (razlog promjene popunjenost), a u napomenu registracijskog lista upisati da se radi o promjeni podatka o vlasniku.

6. Kako postupiti kada se prilikom prijave TP ili registracije vozila pojavi poruka: „Za uneseni OIB već postoji podatak u bazi! Ukoliko više pravnih osoba ima isti OIB, obavezan je unos poslovnice?“

Moguće je da postoje pravne osobe s istim OIB-om i više različitih poslovnica. Ukoliko u sustavu ne postoji određena poslovnica potrebno ju je kreirati tako da se odabere „UNOS NOVOG VLASNIKA“ i pažljivo unesu svi podaci o pravnoj osobi te broj poslovnice.

7. Kako arhivirati dokumentaciju nakon prestanka ispisivanja RL-ova kod predmeta produljenja registracije (svrha popunjavanja 8)?

Nakon gore navedenog datuma, kod „čistog“ produljenja važenja PD (svrha popunjavanja 8), radi interne organizacije arhiviranja u STP, potrebno je ispisati samo drugu stranu RL-a (D-Registracijski list - druga strana). Uz tako ispisanu drugu stranu RL-a u arhivu se pohranjuju i popratni dokumenti kao što su police osiguranja, punomoći i sl.
Radi lakšeg pretraživanja arhive, potrebno je takve predmete arhivirati po redu, prvo prema datumu izrade predmeta, a tek onda prema broju tehničkog pregleda.
Međutim, predmeti koji ne sadrže broj tehničkog pregleda ili koji dolaze izvan STP, pohranjuju se samo po datumu izrade. Npr. tehnički pregled je obavljen u drugoj STP 20.4.2016. gdje je stranka dobila samo ispisanu drugu stranu RL-a. S tim ispisom odlazi u drugu STP gdje završava postupak produženja 27.4.2016. U drugoj se STP, završava postupak produženja i sva pripadajuća dokumentacija pohranjuje uz ispis druge strane RL-a koji je stranka donijela u STP, ali samo po datumu obavljanja tehničkog pregleda, dakle 20.4.2016.
Ostali predmeti registracije pohranjuju se kao i do sada.
Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

S poštovanjem,


Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

 

Prilog: Uputa MUP-a broj: 511-01-202-61190/18-2013, od 19.04.2016 (PDF, 394KB)

Kontakti