kategorije pretrage

III/9, broj: 1926-01/2016

Zagreb, 31/05/2016


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Pridruživanje JOM-a (jedinstvene oznake modela) vozilima M1 kategorije

Poštovani,

Dana 02. lipnja 2016. godine kreće pridruživanje JOM-a (jedinstvene oznake modela) vozilima M1 kategorije s godinom proizvodnje 2001. i novijim. JOM je jedinstveni broj kojim se označava skupina vozila s jednakim tehničkim karakteristikama kao što su marka, tip, snaga i zapremina motora, masa, itd. Svrha JOM-a je olakšavanje jednoznačnog prepoznavanja vozila od strane službenika državnih tijela i agencija, osiguranja, sudskih vještaka, leasinga, banaka itd., u postupcima kao što su određivanje vrijednosti vozila, dobava pouzdanih tehničkih podataka, priprema polica osiguranja, određivanje porezne osnovice vozila, itd.

 

Struktura JOM-a ima svoje značenje:

A.0019.00029.01

A – osobni automobil

0019 - Marka vozila (šifra iz postojećeg šifrarnika marki)

00029 - Redni broj unosa u bazu podataka vozila

01 - Paket opreme: (redni broj unosa paketa opreme).

Pridruživanje JOM-a vozilu obavljat će nadzornici prilikom unosa rezultata redovnog tehničkog pregleda ili kod tehničkog pregleda za promjenu tehničkog stanja.

 

Opis postupka pridruživanja JOM-a

Kod unosa rezultata tehničkog pregleda, nadzornik je dužan provjeriti ispravnost upisanih podataka. Novost je da podatke koji su prikazani na ekranu nije moguće mijenjati jednostavnim odabirom polja čija se vrijednost želi promijeniti (slika 1.). Ukoliko je u toku pregleda vozila uočio potrebu za promjenom nekog od tehničkih podataka, nadzornik će ih moći promijeniti pritiskom na tipku F2.

Slika 1. Izgled ekrana tehničkih podataka o vozilu na kojemu je te podatke moguće mijenjati samo pritiskom na tipku F2 (označeno na slici).

Nakon unosa i provjere svih tehničkih podataka o vozilu, a ukoliko vozilu već nije dodijeljen JOM, ti podaci koriste se za pretragu vozila u katalogu JOM-ova. Ukoliko za vozilo kojemu treba odrediti JOM postoji u potpunosti isto vozilo u katalogu JOM-ova, JOM će biti odmah dodijeljen (pokazat će se u polju JOM, vidi sliku 2), te se odmah nastavlja s unosom rezultata tehničkog pregleda.

Slika 2. Kada se vozilu dodijeli JOM, on se prikaže u polju JOM (označeno strelicom na slici)

Međutim, kao rezultat pretrage kataloga JOM-ova, u većini će slučajeva biti ponuđeno više vozila kao što je prikazano na slici 3.

Nadzornik mora usporediti stvarne podatke vozila, koji su prikazani u gornjem dijelu ekrana, s podacima vozila ponuđenih iz kataloga JOM-ova i, prema svom tehničkom znanju, iskustvu i onome što je vidio na vozilu, treba odabrati ono vozilo iz kataloga JOM-ova koje je svojim tehničkim karakteristikama najsličnije stvarnom vozilu.

Vizualno je omogućen lakši odabir vozila iz kataloga JOM-ova na slijedeći način (vidi sliku 3.):

1. Podaci iz kataloga JOM-ova koji se točno podudaraju s podacima stvarnog vozila biti će ispisani crnom bojom.

2. Podaci koji nisu isti kao podaci stvarnog vozila, bit će ispisani crvenom bojom.

3. Retci u kojima bilo koji podatak izlazi iz tolerancija propisanih tablicom 1., bit će obojani žutom bojom.

4. Retke je moguće poredati po veličini nekog od polja na čijem se naslovu odabere sortiranje po veličini ili abecedi, pritiskom miša na naslov kolumne (slika 4).

5. Retke je moguće „filtrirati“ tako da na ekranu ostanu samo odabrani retci prema jednoj odabranoj vrijednosti u željenoj koloni, pritiskom miša na ikonu u naslovu kolone (slika 5).

Filtriranje najbolje upotrijebiti na rubrikama: oblik karoserije, vrsta mjenjača, pog. osovine i paket opreme.

Slika 3. Slučaj kada je ponuđeno više vozila

Slika 4. Moguće je poredati vozila po veličini vrijednosti željene kolumne pritiskom miša na naslov kolumne, npr. na naslov „Duljina“

Slika 5. Filtriranje redaka na ekranu odabirom naziva opreme (vidi u gornjem desnom dijelu slike)

 

Tablica 1. Ključni podaci i njihove tolerancije po kojima se radi pretraga

Polje

Tolerancija

Kriterij pretrage

vrsta vozila

mora biti isto

Da

marka

mora biti isto

Da

godina proizvodnje

±1 godina

Da

tip

mora biti isto

Da

radni obujam motora

±5%

Da

snaga motora

±5%

Da

vrsta motora

mora biti isto

Da

oblik karoserije

-

Ne

broj vrata

-

Ne

vrsta mjenjača

-

Ne

broj pogonskih osovina

-

Ne

broj mjesta za sjedenje

-

Ne

duljina vozila

±0,5%

Da

 

Slika 6. Izgled ekrana nakon filtriranja odabirom jednog naziva opreme

Postoji mogućnost da za stvarno vozilo ne bude ponuđeno niti jedno vozilo (Slika 7.) ili da nadzornik na osnovi svojeg tehničkog znanja, iskustva i viđenog na vozilu zaključi da niti jedno od vozila iz kataloga JOM-ova ne odgovara stvarnom vozilu. U tom slučaju moguće je nastaviti s unosom rezultata tehničkog pregleda bez dodijeljivanja JOM-a, a u informacijskom sustavu CVH.STP ostat će zabilježeno da nadzornik predmetnom vozilu nije uspio dodijeliti JOM, što će stručne službe CVH naknadno dodatno analizirati te prema potrebi ažurirati podatke u katalogu.

Vozilima kojima JOM neće biti moguće dodijeliti, prolazit će kroz gore opisani postupak dodjele JOM-a na svakom RTP sve dok im isti konačno ne bude dodijeljen.

Kada se vozilu dodjeljuje ili mijenja JOM, u svrhu popunjavanja RL-a automatski će biti postavljena i svrha 2 (promjena tehničkih podataka).

Slika 7. Poruka koja se pojavljuje kada za stvarno vozilo ne postoji adekvatno vozilu u katalogu JOM-ova

Postupak promjene JOM-a

JOM je moguće promijeniti u postupku redovnog tehničkog pregleda i u postupku promjene tehničkih podataka.

U slučaju kada vozilo već ima pridružen JOM, nakon ekrana s podacima o vozilu, pojavit će se poruka kao na slici 8. gdje je moguće odabrati promjenu JOM-a ili nastavak dalje. U slučaju da je JOM potrebno promijeniti, odabirom opcije DA ponovno se pokreće gore opisani postupak odabira JOM-a.

Slika 8. Poruka koja se pojavljuje nakon ekrana s podacima o vozilu, pomoću koje je omogućena promjena JOM-a

Ispisivanje JOM-a u prometnu dozvolu

U slučaju ispisivanja nove prometne dozvole (dalje: PD), JOM će se ispisivati u rubriku: „(12) Jedinstvena oznaka modela“, primjer na slici 9.

Slika 9. Primjer ispisa JOM-a u novu prometnu dozvolu

U postupku registracije u kojem se PD ne mijenja, dodijeljeni JOM će automatski biti upisan u polje za napomenu na PD. S obzirom na popunjenost napomene, potrebno je odabrati odgovarajuće slobodno mjesto za ispis JOM-a.

Slika 10. Za upis JOM-a u napomenu PD, JOM će automatski biti upisan u polje za napomenu na PD

Slika 11. Primjer ispisa JOM-a u napomenu PD

Dostava RL-a

Dodjela ili promjena JOM-a kroz gore navedene postupke zahtijeva svrhu popunjavanja 2. Međutim, ukoliko je kod postupka produženja PD, jedina promjena na podacima o vozilu bila dodjela JOM-a ili njegova promjena, a RL je uspješno prenesen na server MUP-a, prikazati će se pripadajuća poruka (slika 12) i tada NIJE potrebno ispisivati cijeli RL već samo jednu stranu RL-a podataka o vozilu, kao da se radi o svrsi popunjavanja 8 (okružnica 1524-1/2016), i RL nije potrebno dostavljati u PU/PP. U svim drugim slučajevima potrebno je ispisati RL.

Ako se JOM mijenja kroz postupak promjene tehničkog stanja, ispis cijelog RL-a i njegova dostava u nadležnu PU/PP je uvijek obavezna.

Ukoliko se uz pridruživanje ili promjenu JOM-a mijenja bilo koji drugi podatak ili se primjenjuje bilo koja dodatna svrha popunjavanja, ispis cijelog RL-a i njegova dostava u nadležnu PU/PP je također obavezna.

Slika 12. Poruka koja se pojavljuje na ekranu kada je RL prošao sve provjere na MUP serveru

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

S poštovanjem,

 

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr. sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti