kategorije pretrage

III/9, broj: 2197-01/2016

Zagreb, 24/06/2016


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Arhiviranje dokumentacije u STP

S uvođenjem elektroničkog prijenosa RL podataka za predmete sa svrhom popunjavanja 8, više nije potrebno ispisivati i slati RL u papirnatom obliku prema nadležnim PU/PP što je uvelo određene nedoumice u proceduru arhiviranja dokumentacije. Radi ujednačavanja tehnologije rada dostavljamo vam uputu o postupanju u pojedinim slučajevima kao i načinu arhiviranja dokumentacije u STP. Opisani način postupanja u svim STP se primjenjuje od 01.07.2016.

Novost je da se dokumentacija sa tehničkog pregleda i registracije više neće odlagati u zasebne registratore, već će se sva dokumentacija koja je vezana za predmet vozila, pohranjivati u isti registrator po danu kada je predmet obrađen, prema uputi koju donosimo u nastavku:

1. TP i produženje važenja PD obavlja se u istoj STP (svrha 8).

Ispisuje se: Kontrolni list (KL)

Pohranjuje se: KL, polica osiguranja i eventualna ostala prateća dokumentacija.

 

2. Produženje važenja PD za nova vozila (čl. 256), (svrha 8).

Ispisuje se: jedan primjerak ispisa druge strane RL-a (opcija ispisa u CVH.STP: „D - registracijski list - druga strana“)

Pohranjuje se: ispis druge strane RL-a, polica osiguranja i eventualna dodatna dokumentacija.

 

3. Produženje važenja PD za nova vozila (čl. 256), NIJE samo svrha popunjavanja 8 (npr. upisana napomena u PD, tj. svrha popunjavanja 2, itd.).

Ispisuje se: dva primjerka RL-a (obostrano). Jedan RL se dostavlja u nadležnu PU/PP.

Pohranjuje se: RL, polica osiguranja i eventualna dodatna dokumentacija.

 

4. Redovni TP i pripadajući registracijski postupak je napravljen u STP uz bilo koju dodatnu svrhu popunjavanja.

Ispisuje se: Kontrolni list (KL) i RL (obostrano). RL se dostavlja u nadležnu PU/PP.

Pohranjuje se: KL i sva prateća dokumentacija proizašla iz predmetnog postupka, RL se ne pohranjuje u STP.

 

5. TP napravljen u STP, vlasnik vozila želi obaviti registracijski postupak u nekoj drugoj STP ili PU/PP.

Ispisuje se: KL i jedan primjerak RL-a, samo druga strana (opcija ispisa u CVH.STP: „D - registracijski list - druga strana“) koju obavezno treba uručiti stranci.

Pohranjuje se: KL i eventualna dodatna dokumentacija.

 

6. U STP na produženje važenja PD pristupa vozilo za koje je redovni TP obavljen u drugoj STP.

Ispisuje se: ništa, jer stranka mora doći s jednim primjerkom ispisa druge strane RL-a (opcija ispisa u CVH.STP: „D - registracijski list - druga strana“).

Pohranjuje se: ispis druge strane RL-a, polica osiguranja i eventualna dodatna dokumentacija.

 

7. U STP na produženje važenja PD pristupa vozilo za koje je redovni TP obavljen u drugoj STP i u registracijskom postupku je promijenjen neki podatak.

Ispisuje se: prednja strana RL-a na djelomično ispisani RL-a kojeg je stranka donijela u STP i šalje se u nadležnu PU/PP, te još jedan ispis druge strane RL-a za pohranu.

Pohranjuje se: ispis druge strane RL-a, polica osiguranja i eventualna dodatna dokumentacija.

 

Općenito pravilo kojeg se treba držati kod svih od ovih 6 slučajeva: registracijski list nije potrebno ispisivati samo ako se pojavi poruka o uspješnom prijenosu podataka na MUP server (slika 1.).

Važno je napomenuti, da se RL može ispisati i naknadno, i ovjeriti od strane nadzornika koji je obavio redovni TP, u slučaju da se registracijski postupak ne može dovršiti u STP isti dan, ili stranka jednostavno naknadno izjavi da postupak produženja važenja PD ne želi obaviti u istoj STP.

Slika 1. Poruka o uspješnoj dostavi podataka registracijskog postupka

Predmete uvijek treba pohranjivati po datumu u kojemu je predmet obrađen (datum produženja važenja PD, datum promjene podatka, datum registracije, datum TP-a i sl.). RL-ovi iz drugih STP, a po osnovu kojih smo obavili produženje važenja PD, također se odlažu prema datumu kada je produženje obavljeno.

Npr. ako je obavljen redovni TP 14.06.2016.godine i stranka izjavila da produženje važenja PD želi obaviti u drugoj STP, u registrator pod datumom 14.06.2016. treba odložiti samo kontrolni list. Ako u STP nakon nekoliko dana, npr. 19.06.2016. dođe ista stranka s RL-om koji je prethodno dobila 14.06.2016.godine, nakon obavljenog produženja važenja PD obrađen RL s pripadajućom policom osiguranja, i drugom dokumentacijom ako postoji (npr. preslika punomoći itd.) treba odložiti u registrator pod datumom 19.06.2016. Tako i sve ostale predmete, ISKLJUČIVO KRONOLOŠKI, po danima.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

 

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti