kategorije pretrage

III/9, broj: 2279-01/2016

Zagreb, 29/06/2016


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Postupanje sa starim i novim registarskim pločicama

Poštovani,

u „Narodnim novinama“, broj 45/16 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila (dalje: Pravilnik), kojim se propisuje novi izgled registarskih pločica. Pravilnik stupa na snagu 04.07.2016. godine te se od toga dana izdaju „nove“ registarske pločice. Istovremeno će u aplikaciji CVH.STP biti omogućeni novi skladišni artikli i usluge, dok „stare“ registarske pločice više neće biti moguće izdati.

1) Kako postupiti sa preostalim starim registarskim pločicama koje neće biti iskorištene nakon 04.07.2016?

Sve preostale „stare“ registarske pločice potrebno je na kraju zadnjeg radnog dana prije stupanja na snagu Pravilnika (subota 02.07.2016. ili petak 01.07.2016., ovisno o tome da li STP radi i subotom), kroz modul Ostalo-Skladište-Neupotrebljiva roba, razdužiti kao neupotrebljivu robu.

Nakon što su prebačene na skladište neupotrebljive robe, „stare“ registarske pločice se čuvaju još 180 dana, nakon čega ih treba uništiti kroz postupak opisan u prijašnjim stručnim uputama.

2) Može li se u nadležnoj PU/PP ovjeriti nova prometna dozvola i nakon 04.07.2016. a koja je izdana prije toga datuma, pri čemu su vozilu dodijeljene „stare“ registarske pločice?

Može. Svi registracijski postupci u kojima je dodijeljena „stara“ registarska pločica, moći će se dovršiti u nadležnoj PU/PP (PD će biti ovjerena) i nakon 04.07.2016.

3) Koje su oznake novih artikala u aplikaciji CVH.STP koje je potrebno koristiti nakon 04.07.2016?

Novi artikli pojavit će se u blagajni 04.07.2016. i biti će označeni šiframa od 03270 do 03873, istih su naziva, ali imaju prefiks EU u nazivu.

Nove artikle bit će moguće unijeti na skladište od 01.07.2016.

4) Je li moguće nakon 04.07.2016 napraviti ispravak registracije obavljene prije 04.07.2016 sa „starim“ registarskim pločicama?

Da. Ispravak te registracije će biti moguć, ali samo ukoliko nije ispravljan broj registarske oznake. Ukoliko je potrebno ispravljati broj „stare“ registarske oznake, registraciju je potrebno stornirati i napraviti novu registraciju s „novim“ registarskim pločicama.

5) Je li moguće nakon 04.07.2016 stornirati registraciju obavljenu prije 04.07.2016. sa „starim“ registarskim pločicama?

Da. Storniranje te registracije je moguće, ali će se „stara“ registarska pločica automatski prebaciti na skladište neupotrebljive robe.

6) Mogu li vlasnici vozila iz bilo kojeg razloga zamijeniti „stare“ registarske pločice „novima“ s istim oznakama i logom EU nakon 04.07.2016?

Novim Rješenjem o utvrđivanju cijena obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica („Narodne novine“, broj 58/16), koje se također primjenjuje od 04.07.2016. godine, u točki VI. utvrđene su cijene registarskih pločica u slučaju kada vlasnik „starih“ registarskih pločica želi izdavanje novih registarskih pločica „s istim oznakama, ali s logom EU: Cijene su utvrđene za sljedeće slučajeve:

a) kada vlasnik želi da mu se izdaju nove registarske pločice s istim oznakama na obrascu s EU logom,

b) kada vlasnik registarskih pločica ili druga osoba koja priloži ovjerenu izjavu vlasnika registarskih pločica o ustupanju, nakon poništenja registarskih pločica podnese zahtjev za izdavanje registarskih pločica s istim oznakama na obrascu s EU logom,

c) kada se zbog zamjene oštećene ili dotrajale registarske pločice izdaju registarske pločice s istim oznakama na obrascu s EU logom.

 

U svim gore navedenim slučajevima moguće je zamijeniti „staru“ registarsku pločicu „novom“ s istim oznakama i logom EU, ali je vlasnika vozila potrebno uputiti u nadležnu PU/PP da obavi zamjenu. Cijene novih pločica u tom slučaju propisane su točkom VI. Rješenja o utvrđivanju cijena obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica (NN 58/2016).

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i

registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, ili na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

 

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr.sc. Goran Pejić, dipl. ing.

 

 

Prilozi:

1. Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica;

2. Obavijest policijskim upravama o Rješenju o utvrđivanju cijena obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica.

Kontakti