kategorije pretrage

III/9, broj: 2969-1/2016

Zagreb, 12/09/2016


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Ispravljanje podataka o vozilu prilikom odabira JOM-a, podaci na izjavi o sukladnosti, upisivanje snage na električnim vozilima

1. Da li je potrebno ispravljati podatke o vozilu ukoliko se oni razlikuju od podataka iz kataloga za odabir JOM-a?

Ne,podatke o vozilu ne treba ispravljati ukoliko se razlikuju od podataka iz kataloga za odabir JOM-a.

Tehnički podaci u katalogu za odabir JOM-a služe za lakšu orijentaciju i pridruživanje JOM-a stvarnom vozilu. Normalno je da će se podaci iz kataloga JOM-a donekle razlikovati od podataka mnogih vozila. To se dešava zato jer katalog sadrži podatke koji moraju obuhvatiti više vozila istih tipova i/ili modela, a homologacijski podaci su precizniji jer su dani za pojedinačno vozilo.

Samo u slučajevima kada se primijeti drastična razlika između podataka u katalogu JOM-ova i podataka u PD, i tek nakon provjere na vozilu i eventualne konzultacije sa stručnim službama, podaci se mogu ispravljati putem nekog od uobičajenih postupaka.

Ukoliko u katalogu JOM-ova nije moguće naći vozilo koje po tehničkim karakteristikama barem približno odgovara stvarnom vozilu, JOM nije potrebno dodijeliti, već se slobodno može nastaviti s unosom rezultata TP.

Slika 1. prikazuje polje gdje se za sve ponuđene modele razlikuje podatak o masi vozila. Navedeni podatak se NE prepisuje u podatke o vozilu. U tom slučaju se, ako je moguće, vozilu dodjeljuje JOM s podacima najsličnijim stvarnom vozilu. Ukoliko u katalogu JOM-ova nije moguće naći vozilo koje po tehničkim karakteristikama barem približno odgovara stvarnom vozilu, JOM nije potrebno dodijeliti, već se slobodno može nastaviti s unosom rezultata TP.

 

Slika 1. Prikaz primjera odabira JOM-a

2. Da li je potrebno ispravljati Izjavu o sukladnosti ako podaci na istoj ne odgovaraju?

Da, u slučaju kada bilo koji podatak osim boje ne odgovara računu ili stvarnom stanju na vozilu, Izjavu o sukladnosti je potrebno ispraviti. Također, kada se podaci nalaze u krivim poljima Izjavu je potrebno ispraviti.

 

3. Koja snaga se upisuje u aplikaciju CVH STP za električna vozila?

Za električna vozila se upisuje vrijednost snage koja je navedena u Izjavi ili Potvrdi o sukladnosti. Obzirom da se na Izjavi ili Potvrdi može nalaziti više podataka o snazi potrebno je odabrati podatak o najvećoj snazi u 30 minuta. Ako taj podatak nije upisan na Izjavi ili Potvrdi, potrebno je odabrati podatak o najvećoj stalnoj snazi (električni motor). Slika 2. prikazuje Potvrdu o sukladnosti za vozilo marke Tesla gdje nije upisan podatak za snagu u 30 minuta, ali piše podatak za najveću stalnu nazivnu snagu.

 

Slika 2. Ako ne postoji podatak o 30-minutnoj snazi potrebno je odabrati podatak za najveću stalnu nazivnu snagu

 

Ako postoji sumnja da Izjava ili Potvrda o sukladnosti nije pravilno popunjena potrebno je kontaktirati Tehnički odjel CVH.

 

4. Kako evidentirati laku prikolicu samogradnju proizvedenu u npr. Njemačkoj?

Do stupanja na snagu ove okružnice takve su se prikolice evidentirale kao tvorničke prikolice, a kao marka se upisao naziv proizvođača prikolice. Kako bi smanjili i pojednostavnili šifrarnik marki vozila, od sada se takve prikolice evidentiraju kao marka „SAMOGRADNJA“, a u rubriku „Proizvođač vozila“ upisuje se ime i prezime onog tko je napravio prikolicu. Ove prikolice nije potrebno upućivati na ispitivanje, osim npr., u slučaju kada iz priložene dokumentacije nije moguće utvrditi sve podatke potrebne za provedbu evidencije LP.

Slika 3. prikazuje primjer pločice jednog takvog vozila gdje je pod Hersteller (proizvođač) upisano prezime osobe koja ju je izradila, a slika 4. prikazuje kako prijaviti takvo vozilo u CVH.STP.

Slika 3. Pločica O2 vozila s nazivom proizvođača samogradnje iz uvoza/unosa

 

U aplikaciji CVH.STP pri unosu podataka o vozilu za marku treba odabrati SAMOGRADNJA, a pod polje „Proizvođač vozila“ treba upisati podatak imena/prezimena s pločice/dokumenta. Polje broj atesta se ne popunjava iako se radi o samogradnji.

Slika 4. Unos marke kao samogradnja u aplikaciji za navedena vozila

Ovakvim lakim prikolicama, koje su strane samogradnje, a koje su do sada evidentirane kao tvorničke, nije potrebno mijenjati marku i naziv proizvođača.

 

5. Kako postupiti kada Utvrđivanju sukladnosti pristupi vozilo s oštećenim brojem šasije?

Ako se prilikom postupka utvrđivanja sukladnosti utvrdi da je utisnuti broj šasije oštećen ili nedostaje, potrebno je privremeno prekinuti postupak i uputiti vlasnika da ishodi nalog za utiskivanje broja šasije od nadležne PU/PP. Nakon propisane procedure utiskivanja broja šasije u STP, na vozilu se može nastaviti postupak utvrđivanja sukladnosti. U nastavku utvrđivanja sukladnosti potrebno je uvesti novi broj šasije i izdati Potvrdu o sukladnosti s novim brojem šasije.

 

6. Je li moguće registrirati traktorske prikolice kojima NDM prelazi 3500 kg, a koje nemaju ugrađenu radnu kočnicu?

Člankom 79. važećeg Pravilnika o tehničkim uvjetima propisano je da traktorska prikolica ne mora biti opremljena radnom kočnicom, pod uvjetom da joj najveća brzina ne prelazi 40 km/h, da joj najveća dopuštena masa ne prelazi 3,50 t i da je masa vučnog traktora dva puta veća.

Ako vlasnik prikolice čija NDM prelazi 3500 kg, a koja je proizvedena bez radne kočnice, želi registrirati takvu prikolicu, moguće je bez prijave ispitivanja administrativno promijeniti NDM masu prikolice na 3500 kg i, prema potrebi, promijeniti najveću dopuštenu brzinu na 40 km/h.

Prikolice bez radne kočnice moraju pristupiti tehničkom pregledu kada ih vuče traktor čija je masa dva puta veća od mase prazne vučene prikolice.

 

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

 

S poštovanjem,

 

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove:

mr. sc. Goran Pejić, dipl. ing.

Kontakti